عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند


عرفان
عاشورا

بماباران بنیاد ها امریکا برعلیه ایران-!؟؟

شنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲ ب.ظ


سم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در سایت – بی بی سی-نشست بنیاد-" دفاع از دمکراسی:"درباره تلاشهای هسته ای- ایران- وسوریه—مینویسد- بنیاد دفاع از دمکراسی ها:" در واشنگتن روز حمعه میزبان نشستی درباره تلاش  های هسته ای مشابه ایران وسوریه بود؟؟- بنیاد دمکراسی چه ربطی دارد به سازمان هسته ای -؟؟ ازتمام زوایا میخواهند بمباران کنند- ایا واقعا سوریه درچنین شرایط ی میتواند مشابه ایران حتی دربرنامه هسته ای مجاز عمل کند؟؟ واین بنیاد چرا به برنامه هسته ای اسرائیل یا امریکا حرفی نمی زند انها صلح راتهدید نمیکند؟؟ اتفاقا دستور اسلام این است درچنین شرایطی تودهنی محکم بزنید وخداوندمنان پاسخ اش را خواهد وحتی گاهی بدست خود مسلیمن ورزمند گان- خوادهد بود-خانم-ایلم- پوبلت- مدیرکل وزرات خارجه امریکا-میگوید-بی توجهی اشکارسوریه به تعهدات بین اللمللی به کنوانسیون تسلیحات هسته ای نیز دروضعیت عدم انطباق به سر میبرد- اقایان از بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد-خارج میشوند که وجود این سازمان بضرر اسرائیل است با کمال وحاقت به جهان توهین وتحقیر میکنند- وهم چنان خودرا پرچم دارخقوق بشر میدادند سراسر جهان با کاریکاتورهائی ومقالاتی انهارا ریشخند میکنند کک اقایان نمیگزد- سوریه مانند اسرائیل جزو سازمان منع تسلیحات هستهدای نیست بعضی کشورها-هم نیستند از جمله امریکا وچین وغیره اضافه میکند- نمونه های فنی یا ایراد ان این است- که به محدودیت وضع شده بر میزان ذخایر اورانیوم هگزا فلوریدا- که درسطح 3/67 درصد غنی شده باشد پایان میدهد یعنی ایران نمیتواند حتی غنی شدن رادرسطح 3/ 67 داشته باشد—اقای مارک دوبو ویتیز که مجری این مجری این این پنل بود—گفت- بنیاد دفاع از دمکراسی ها یک موسسه فرا حزبی درحوزه سیاست گذاری روی مسائل امنیت ملی وسیاست خارجی تمرکز دارد- وطی 15 سال گذشته مسائل تسلیحات هسته ای وشمیائی هسته کار های ما بوده است—نکته این است این بنیاد که فرا حزبی است به معنای جهانی بودن نیست میخواهدمنافع امریکا را بهتراز دوحرب پاس داری کند- اندره تبلر از مشاورین موسسه مارتین گروس دریان نشست گفت- ایران به خاطر برجام درمنطقه حضوراش گشترش داد عجب اگر برجام نبود ایران این گسترش را در منطقه نداشت- اولا گسترش هیچ ربطی به برجام ندارد بلکه برجام نفرت وکنیه مبارزه موالی غرب را بشدت گسترش داد وعکسالعمل انها شدیدتر شد وحتی به زبان براندازی را مطرح کردند—ادامه میدهد---- بعداز خروج از برجام به نظرمن طرحی برای کاهش نفوذ ایران باید داشت- اما مشکل این-ان است که بایدمنابع نظامی داشته باشیم یعنی سیاست ما درمنطقه کشک است- دیگر کسی حرف شنوائی ندارد اوردی کیتری  مشاور ارشد -بشار اسد ومسوئل ندانستن او برای جنایا ت اش در سوریه- این پیام را به رژِیم های یاغی ودیکتاور های خشن منتقل میکند- که انها هم فکر کنند- میتواند- دست به اقدام مشایه بزنند- وماباید این روند را معکوس کنیم- اولا رژیم های طاغوتی ویاغی همه طرفدار امریکا هستند—درثانی یک محقق درغرب درمسائل سیاسی تحقیق کرده است انسان ها تاز مانی که تصور میکنند شخصیتی هستند ومیزانی ازادی دارند درمقابل چپاول بی اعتنا هستند وزمانی که تحقیرشوند وازادی نداشته باشند ازمزض ذکام مسری تر است وباکشف الگوی موفق اقدام میکند ومعجزه میسازند که ازپیش انهارا جناب اقا یاغی ودیکتاتور خشن قلمداد کرده است وبایدبا قوه قهریه جلوی انهارا گرفت- بهترین نمونه انتخابات پاکستان است که بزرگان سیاست غرب گرا درو شدند وتاریخ پاکستان ورق خورد- درجبهه بودم گوبا اقای صدام باتبختر گفته بودجهان بامن است وغرب فلان است یک عالم اهل اندیمشک فرموده بودندبزودی گریه اقا راخواهید دید

ب


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دیروز بدنبال شناختی از استاد فهیم- وملا جناب اقای دکتر پرویز زرشناس رحمته الله علیه درتلویزیون-مشاهده کردم خیلی مایل بودم ایشان را درسلک طلبه ببینم- وکتب ایشان ومقالات ایشان رامطالعه کنم قبلا سپاه- یک کتاب فروشی داشت که اکنون هم دارد-بنام مطهری ودو سه تا سی دی فروشی مذهبی- که یکی از انها کنار سپاه مقابل کتابخانه است دران قبل غلغله بودنیم ساعتی طول میکشید تا جواب فرد را بدهند- امروز از ان سیدی فروشی بخش ناچیزاش سی دی است وبخش دیگران لباس وعطر وغیره است ومتولی سیدی فروشنده است که میفرماید جناب چه کمکی میتوان بکنم وتعدادخرید کتاب مذهبی افول پیدا کرده است-کتابخانه های دیگرهم که زدند به رومان انهم رمان ترجمه واز افتخارات انهاسیدی وکتب مذهبی نیمی اورند- من برای خریدن یک کتابجناب دکتر توی گرما حرکت کردم درکل وجودنداشت حنی درکتابخانه جناب عظمت مطهری رحمت الله علیه به کتابخانه معروف سردن – سرچ کردن نبود سری به کتابخانه زدم یک رمان انگلیسی ترجمه شدهکه نویسنده انگلیسی است نمیدانم چه ویروسی درمن رفته است وسط کتاب راخواندم غربی هنرشاندرشهر وتفسیرجوشن کبیروارخصوصیات فرد استنوشته است این فرد فلان- مزخرف میگوید وچنین است- چندش شدکتاب روی زمین گذاشتم- برای فروش وبازار گرمی از این روش سو استفاده میکنند- فرض کنید یک فردی برای خود بزرگ کردن به یک عظمت الهی بگوید مقداری هم ننرولوس تشریف داشتندویا کمی هم غلو واب وتاب به سبک اتیالیائی میدادند- شما درغرب جوانی لوس وننر باشد پیدانمیکنید درایران هم بعضی دختر خانم ها را میگفتند لوس هستند که خوب وبد برا ی مادربزرگ خودرا لوس میکرد من بچه پسرننر ندیدم-بله درغرب فرموسنری احمق است ولی مرذدم انچه فکر میکنندبیان میکنند که دلائل خاص دارد- لوس وننر تنها به اقای ترامپ کمی برازنده است-همه اش تخیل است-من قبلا روزی پنجاه هزارتومان کتاب میخریدم وبارها قول دادم تا نخوانم نخرم وبه علت خواص خاصی کم شده استخلاصه من سر زدم به کتابخانهحضرت مطهری علیه السلام وتین کتب رتهم نداشت-دوستی دراین کتابخاه پیدا کردم که کتاب شناس واقعی است وایشان به من تلفن کتابخانه دادکه من زنگ بزنم وچناچه وجود داشت من بروم وبعضی مواقه درته انبار برا ی پیا مرکرد که الحمدالله از نشرروغن درامان بود است-برق گویا رفته بود- من وارد کتابخانه شدم کمی تاریک بود زیر دودست ایشان میله های خاص است- گفتم تصادف کردی گفت نه نایلون کشیدم- من معنارا نفهمیدم ناگهان پارا دیدم از زنوا به پاین قطعه شده بود فرمودند-که مگر شمانمیدانستید من جنگ خرمشهر پای من قطع شدم- خواستم بگویم مارسیاه میکنی تا پارسال پای شمادرست بود رفیقاش فرمودند برای حرم رفته بود- عجب این افتخار دارد یت شرمندگی دارد؟؟ عجب دورانی شده است گفتم چند مصافحه طلبکارم اولی اش الان- وفرمودند ان کتابرا ما نداریم- به سیدی فروشی داخل رفتم قبلا بسیارمجهز بود حال هم ایشان زده به رمان- رفتم سیدی فروشی ماقبل که عظیم بود که شرح دادم چگونه بود درانجا کتاب های کوچک جیبی از استادمعزز ودلسوخته جوانان جناب حجت اسلام اقای عیرضا پناهیان بود من همیشه بخشی از خرید کتاب هایم کتاب هادی است چندبار چاپ شده است-مثلا- کتاب تقوا- حکمت- اخلاص وتزکیه است ویک سیدی معمار انقلاب رحمته الله علیه ویک سیدی از رهبرمعزز انر ا دیشت دیدم بهتراز ان مامتیوانیم کار کینم درهمه موارد از غرب وشرق الهام میگیرم بجز درمسائل اسلامی -؟؟_درایستگاه- وکتاب تقوا رااز تزکییه شروع به خواندن کردم خط 78 از خبان زند نزدیم سیدی فروشی تا سرکوچه میرفت صفحه اول ودوم الهمات زیادی به من داد نیم ساعت نشستم تا خط یک امد از راننده سئوال کردم خط 78 می اید فرمودند برچیده شد- این خواست الهی بود که من انرا بخوانم-چون درقنوت -ربی -زدنی علم وایمانا وعمل صالح وعاقبت بالخیر وغیره کم کم نتجه اش از درون قطرسیاهی بیرون میزند-شما درخیابان نفس از طریق حسن بودن اجازه شما جمع اوری اطلاعات- وتاثیرات اش را میگذارد ولی تجزیه وتحلیل این اطلاعات وارزش گذاری بایدبه عقل فشاربیاورید وپربار کردن عقل کاری اسان نیست اینجا است تزکیه لازم است دانشمندان غرب میفرماید اول بیطرف شدن بیان میکننداین اصطلاح فاصله گرفتن از تاثیران است وسپس معیارعقلانی که بدست امده است وارد وبیان میکند از مذهب قوی تراست- ولی مذهب میفرماید این اطلاعات یانور بهشتی دارد ویا اتش جهنمی دارد صبر کن تامشخص شود چناچه مشخص شد حرس کن- زکات از ریشه همین تزکیه است راه عملی حرس کردن زکات دادن است زمانی پول بسیار لذت بخش شد زکات بده تا شیرینی اش کم شود یعنی ضدان عمل کن تا به تعادل ونورانیت برسی- یک روش اش استفاده از روش روزه است- که جناب استاد انرا کشف کرده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دیروز بدنبال شناختی از استاد فهیم- وملا جناب اقای دکتر پرویز زرشناس رحمته الله علیه درتلویزیون-مشاهده کردم خیلی مایل بودم ایشان را درسلک طلبه ببینم- وکتب ایشان ومقالات ایشان رامطالعه کنم قبلا سپاه- یک کتاب فروشی داشت که اکنون هم دارد-بنام مطهری ودو سه تا سی دی فروشی مذهبی- که یکی از انها کنار سپاه مقابل کتابخانه است دران قبل غلغله بودنیم ساعتی طول میکشید تا جواب فرد را بدهند- امروز از ان سیدی فروشی بخش ناچیزاش سی دی است وبخش دیگران لباس وعطر وغیره است ومتولی سیدی فروشنده است که میفرماید جناب چه کمکی میتوان بکنم وتعدادخرید کتاب مذهبی افول پیدا کرده است-کتابخانه های دیگرهم که زدند به رومان انهم رمان ترجمه واز افتخارات انهاسیدی وکتب مذهبی نیمی اورند- من برای خریدن یک کتابجناب دکتر توی گرما حرکت کردم درکل وجودنداشت حنی درکتابخانه جناب عظمت مطهری رحمت الله علیه به کتابخانه معروف سردن – سرچ کردن نبود سری به کتابخانه زدم یک رمان انگلیسی ترجمه شدهکه نویسنده انگلیسی است نمیدانم چه ویروسی درمن رفته است وسط کتاب راخواندم غربی هنرشاندرشهر وتفسیرجوشن کبیروارخصوصیات فرد استنوشته است این فرد فلان- مزخرف میگوید وچنین است- چندش شدکتاب روی زمین گذاشتم- برای فروش وبازار گرمی از این روش سو استفاده میکنند- فرض کنید یک فردی برای خود بزرگ کردن به یک عظمت الهی بگوید مقداری هم ننرولوس تشریف داشتندویا کمی هم غلو واب وتاب به سبک اتیالیائی میدادند- شما درغرب جوانی لوس وننر باشد پیدانمیکنید درایران هم بعضی دختر خانم ها را میگفتند لوس هستند که خوب وبد برا ی مادربزرگ خودرا لوس میکرد من بچه پسرننر ندیدم-بله درغرب فرموسنری احمق است ولی مرذدم انچه فکر میکنندبیان میکنند که دلائل خاص دارد- لوس وننر تنها به اقای ترامپ کمی برازنده است-همه اش تخیل است-من قبلا روزی پنجاه هزارتومان کتاب میخریدم وبارها قول دادم تا نخوانم نخرم وبه علت خواص خاصی کم شده استخلاصه من سر زدم به کتابخانهحضرت مطهری علیه السلام وتین کتب رتهم نداشت-دوستی دراین کتابخاه پیدا کردم که کتاب شناس واقعی است وایشان به من تلفن کتابخانه دادکه من زنگ بزنم وچناچه وجود داشت من بروم وبعضی مواقه درته انبار برا ی پیا مرکرد که الحمدالله از نشرروغن درامان بود است-برق گویا رفته بود- من وارد کتابخانه شدم کمی تاریک بود زیر دودست ایشان میله های خاص است- گفتم تصادف کردی گفت نه نایلون کشیدم- من معنارا نفهمیدم ناگهان پارا دیدم از زنوا به پاین قطعه شده بود فرمودند-که مگر شمانمیدانستید من جنگ خرمشهر پای من قطع شدم- خواستم بگویم مارسیاه میکنی تا پارسال پای شمادرست بود رفیقاش فرمودند برای حرم رفته بود- عجب این افتخار دارد یت شرمندگی دارد؟؟ عجب دورانی شده است گفتم چند مصافحه طلبکارم اولی اش الان- وفرمودند ان کتابرا ما نداریم- به سیدی فروشی داخل رفتم قبلا بسیارمجهز بود حال هم ایشان زده به رمان- رفتم سیدی فروشی ماقبل که عظیم بود که شرح دادم چگونه بود درانجا کتاب های کوچک جیبی از استادمعزز ودلسوخته جوانان جناب حجت اسلام اقای عیرضا پناهیان بود من همیشه بخشی از خرید کتاب هایم کتاب هادی است چندبار چاپ شده است-مثلا- کتاب تقوا- حکمت- اخلاص وتزکیه است ویک سیدی معمار انقلاب رحمته الله علیه ویک سیدی از رهبرمعزز انر ا دیشت دیدم بهتراز ان مامتیوانیم کار کینم درهمه موارد از غرب وشرق الهام میگیرم بجز درمسائل اسلامی -؟؟_درایستگاه- وکتاب تقوا رااز تزکییه شروع به خواندن کردم خط 78 از خبان زند نزدیم سیدی فروشی تا سرکوچه میرفت صفحه اول ودوم الهمات زیادی به من داد نیم ساعت نشستم تا خط یک امد از راننده سئوال کردم خط 78 می اید فرمودند برچیده شد- این خواست الهی بود که من انرا بخوانم-چون درقنوت ربی زدنی علم وایمانا وعمل صالح وعاقبت بالخیر وغیره کمکم نتجه اش از درون قطرسیاهی بیرون میزند-شما درخیابان نفس از طریق حسن بودن اجازه شما جمع اوری اطلاعات- وتاثیرات اش را میگذارد ولی تجزیه وتحلیل این اطلاعات وارزش گذاری بایدبه عقل فشاربیاورید وپربار کردن عقل کاری اسان نیست اینجا است تزکیه لازم است دانشمندان غرب میفرماید اول بیطرف شدن بیان میکننداین اصطلاح فاصله گرفتن از تاثیران است وسپس معیارعقلانی که بدست امده است وارد وبیان میکند از مذهب قوی تراست- ولی مذهب میفرماید این اطلاعات یانور بهشتی دارد ویا اتش جهنمی دارد صبر کن تامشخص شود چناچه مشخص شد حرس کن- زکات از ریشه همین تزکیه است راه عملی حرس کردن زکات دادن است زمانی پول بسیار لذت بخش شد زکات بده تا شیرینی اش کم شود یعنی ضدان عمل کن تا به تعادل ونورانیت برسی- یک روش اش استفاده از روش روزه است- که جناب استاد انرا کشف کرده است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

?? #یک_دقیقه_مطالعه 

 

جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی عروس دریایی بنام "مدوز" و انواع حلزون های دریایی است. هر از گاهی این عروس دریایی حلزونهای کوچک دریا را قورت می دهد و آنها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد. اما پوسته سخت حلزون از او محافظت می کند و مانع هضم آن می شود. حلزون به دیواره مجرای هاضمه ی عروس دریایی می چسبد و آرام آرام شروع به خوردن عروس دریایی از درون به بیرون می کند. زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد، دیگر خبری از عروس دریایی نیست، چون حلزون به تدریج آن را از درون خورده است. 

 

بعضی از ما همانند عروس دریایی هستیم که حلزون درونمان، ما را آرام آرام از درون می خورد. 

حلزون درون ما می تواند: "عصبانیت، دلواپسی، فکر و خیال بیهوده، غرور، حسادت، افسردگی، خشم، نگرانی، طمع، حرص و زیاده خواهی" و... باشد. این حلزونها آرام آرام در وجود ما رشد می کنند و با دندانهای خود، وجود ما را می جوند آرامتر از آنچه که فکر می کنیم... حال زمان آن است که به خود بیاییم و متوجه شویم چه اتفاقی در درونمان رخ داده است. کمی بیشتر برای شناخت درون خود وقت بگذاریم.

 ??


ارسال شده در توسط علی

?? #یک_دقیقه_مطالعه 

 

جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی عروس دریایی بنام "مدوز" و انواع حلزون های دریایی است. هر از گاهی این عروس دریایی حلزونهای کوچک دریا را قورت می دهد و آنها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد. اما پوسته سخت حلزون از او محافظت می کند و مانع هضم آن می شود. حلزون به دیواره مجرای هاضمه ی عروس دریایی می چسبد و آرام آرام شروع به خوردن عروس دریایی از درون به بیرون می کند. زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد، دیگر خبری از عروس دریایی نیست، چون حلزون به تدریج آن را از درون خورده است. 

 

بعضی از ما همانند عروس دریایی هستیم که حلزون درونمان، ما را آرام آرام از درون می خورد. 

حلزون درون ما می تواند: "عصبانیت، دلواپسی، فکر و خیال بیهوده، غرور، حسادت، افسردگی، خشم، نگرانی، طمع، حرص و زیاده خواهی" و... باشد. این حلزونها آرام آرام در وجود ما رشد می کنند و با دندانهای خود، وجود ما را می جوند آرامتر از آنچه که فکر می کنیم... حال زمان آن است که به خود بیاییم و متوجه شویم چه اتفاقی در درونمان رخ داده است. کمی بیشتر برای شناخت درون خود وقت بگذاریم.

 ??


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به نظریات جناب اقای اقا جری-بحث مشروعیت—ایشان مشروعیت به معنای افضلیت به معنای دربر داشتن حقایق است نمی پذیرنند به معنای انتخاب دمکرتیک میدادند-بحث انتخاب حزبی – به اینمعنا ما دنبال کسی هستیم که اهداف مارا تحقق دهد واین اهداف میتواند غیرعادلانه باشد؟؟نشان بر ان است سیاست علم نیست وبر اسا س مصلحتهای شیطانی میتواند استوار است این نکته اول- دوم اسلام زماندارنیست حقایق ان ابدی است- حضرت علی علیه السلام نادرشاه نست – که یکزمان محبوب ومشروع باشد وزمانی دیگر مطرود باشد حضرذ علی علیه السلام چون همیشه بر مدار عقل وحق است همیشگی است- فرض ایشان این است که مردم مدینه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام- پذیرفتند وایشان حکومت کرد – این حکومت عرفی به معنای سیاسی نیست به معنای عبودیت است- یعنی پذیرفتن سیاست الهی است نه سیاست مردمی سکولار چون خداوندمنان ایشان برای حکومت انخاب کرد ولاغیر- ومردم هم تبعیت کردن وحضرت علی علیه السلام معنویت ایشان مورد تائید بوده است ونه حکومت ایشان جدا کردن سیاست دردنیا از اخرت از علی علیه السلام برخلاف رای علمای واقعی است هرکس چه درامردنیائی وچهدرامراخرتی از علی علیه السلام فاصله بگیرد به جهنم میرود اگر دوستان واقعی علی علیه السلام درصدر اسلام بعداز رحلت رسول اللهصلواه الله علیه واله والسلام که تعدادانها بسیاراندک است سمتی قبولکردن بدستورشخص علی علیه السلام بوده است دال برتائید انها نبایده است- وخیلی زود اختلاف ایجادشد وکناره کشیدند- الگوهای تاریخی ویا بقولی پاردایم های تاریخی دلیل بردرست بودن انها نیستباید دقیقا پاردایم ویا اسوه تاریخی پیدا کرد- وانرالگو قرارداد درتمام رشته های علمی هم چنین است وسیاست هم میبایست علمی باشد نه مصلحتی  وگرنه ممکن است اسوه شیطان شود—اسلام هم دین حزبی است وهم دین ملی است وهم دین جهانی است وحتی دین کهکشانی است این ظرفیت ممتاز واستثنائی دارددین امت وحده جهانی که سرانجام فرزند علی علیه السلام انرتحقق میدهد وعظمت این دین اشکار میکند- ومدتی هم است کهدرایران حاکم است درثانی هنرمند – دانشمند وسیاست مدارکسی نیست درهمه جا خواست مردم بپذیرد- مانندطبیب بایدمردم را اگاه کند وسلیقه وطرز تفکر انان را به سمت حق وکمال ارتقا دهد- مشروعیت جاهل درهیچ علمی قابل قبول نیست وسیاست هم همین وضع را دارد- پذیراش مشروعیت جاهل از روی اجبار است ممکن است که زبان باشد ولی قلبی وعقلی نیست مانندکسی با بچه ویا دیوانه دمخورشود-انتقام از سنی های امروز به این دلیل نیست که انها درانتخاب خلفای سه گانه شرکت نداشتند- بلکه به این علت میتواندباشد که هنوز ان رای راقبول دارند ولی مسلم است بادیدن اعجاز های امام زمان علیه السلام- وزنده شدن دوخلیفه اصلی وزنده شدناصحاب معروف ومشهور صد ر اسلام حقایق روشن میشود انها از رای خودعدول میکنند وحقیق رادرک میکنند وکسانی بخواهند طرافدارعثمان وابوسفیان باشند وبه جنگ با امام علیه السلام صلواته اللهعلیه والسم- بیایندبدستورالهی دیگرحق رای ومقام حکومت نخواهند داشت ودرنبردی اگرشرکت کننند به هلاکت میرسند-نظریه سیاسی سکولار- الگوهای زمانی راقبول دارد-کاری به انکهمردم حق میگویند ویا نمی گویندندارد ویک اصل غلط قفبول دارد که افراد سرنوشت خود –خودبنیاد میکنند- پس انهم بینادگرا هستند وفرق ها با ما این است که ما بنیادگرا الهی هستیم- فرض دوم همه انسان عاقل هستند وانچه تشخیص میدهند عین ثواب است ویا مسئول اش خودشان هستندپس تمام جنگ هاراتبرویه کنید وتمام جنایت هاراعقلانی بدانید—اسلام بدنبال نفیه غرب به این معنای که غربی است نیست بلکه بامعیارحق غرب راتائید ویانفیه میکند وبیشتر مبارزه بعلت تهاجم غرب به کشورهای اسلامی وبه جهان است کهاز روی استکبار ملعون اقدام میکند مبارزه ای که غرب به انسانها تحمیل میکند ولی هرگز دین اسلام راتحمیل نخواهد کرد-تنها اسلام نیست که باغرب درچالش است مسیحیت یت هم است کمونیست هم است ایدولوژیی های دیگرهم هستند وبعضی سکولارهم هستند- سنتی که به نظرایشان بی طرف است یک سنت منفعلی است-که قابل قبول الهی نیستدرحدیثی ذکر میکند یک عالم برجسته برحق به جهنم میر.ود وان عالم میپرسد دلیل رفتن من به جهنم چه بوده است خداوندمنان میفرمایدیک امربه معروف ونهی از منکر نکردی بخاطرانکه طاغوت یک سیلی بهتو بزند وچناچه اقدام میکردی مردم متوجه میشدند وطاغوت سرجایش میشاندند وچه بسا طاغوت دیگرکارمهم خلافی نمیکرددرحالیکه-هم علم داشتی وهم محبوبیت داشتی وهم متواستی قدرا قابل ملاحظه بدست اوری


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امروزه درجهان سوم- مردم از دولت وامانده واز بخش خصوصی درمانده است واین نشانه سالهای حکومت ظالمانه طاغوت است بهترین حکومت- حکومت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- وحکومت حضرت علی علیه السلام- که تاحد اندکی امریکا عمل کرده است-بیکاری بدترین درد است-تنبلی ازن بدتر است- بیهنری از همه انها بدتر است ودل وجرئیت نداشتن درکاری از همه بدتر است-حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلام- برای امنای بیت المال که نزد ایشان امدند که افراد از کار افتاده معرفی کنند-که به انهااز بیتالمال ماهانه مبلغی پرداخت شوددرمیان یک فردی بود که مادزادی دودست اش بسیار کوچک بود- حضرت فرمودند افراد رابه تنبلی عادت ندهید واقع کارجوهر سازنده انسان است یک کیسه ای درست کنید-که به پشت بی اندازد وبا بندی به پیشانی وسراو محکم شود گردن این فرد بسیارقوی است- به اندازه سختی نکشد بار درکیسه بگذارد وحمل ونقل کند بعدا دین این فرد که کمی ناراحت بود خندان است- هرکس که هیچ هنری نداشت-نزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که می امد- میفرمودند برو خار بکن-روزی یک از این سران امنا گفتند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-خار زیاد استمثلا شما شغل دیگری بیان کنید حضرت فرمودند-بزودی احتیاج به خار زیادمیشود یعنی روزی دهند خداوند منان است- یک علت اش غسل است- انزمانی سال به سال کسی حمام نمیگرفت وحتی بدن انها زخم میشد اعتنائی نمیکردن وحال بیادمداوم حمام بروند که خون از بیروننیاید ولباس پاکیزه وطاهرباشد- اب اوردن و حمام کردن وصابون وغیره احتایج مبرمی به خارداشت-در زمان حضرت علی علیه السلام- بیت المال- کاامروزه خداوندمنان انرا قابل ملاحظه کرده است من دریک روایتی دیدم بالاترین میزان بیالمال برای عموم چهار درهم بوده است وبعضی زمان محله به محله میدادندجوانی امد یک درهم نیمگرفت بغل دست انباربیت المال بازارکی بود ورفت انراد ویک وعده غذاخورد بخش خصوصی انرا میچرخاند بله داریم که حضرت علی علیه السلام سیددهرم داده است ویا هفتددرهم داده است وان غانمجنگ بوده است فقط برای رزمندگان وزنده وخانواده شهدا بوده است-امروزه در ادارات جنگ اعصاب است زیرابرخلاف جمله حضرت استاد دکتر ایتالله الشهدی مرتضی مطهری رحمت الله که فرمودنگوید مشکلات دیگرا ن به من چه؟؟ یا بیان امام سجاد علیه السلام من فقط زمانی لا اله الا اله میگویک کلمه لا بکار میبرم- با امکانات ومحدود بودن مانور وقوانین ریزودرشتخیل کم است بشود کاری مثبت برای دیگریکرد که توقعات زیاد است یک زمان دراوائل انقلاب من دراداره بودم یک فردی درحال بازنشسته شدن بودمعاون من من بود من گفتم من شاگرد شماهستم ومیخواهم از تجربه استفادکنم- ایشان فرمودند اکنون همه برخلاف قانون مایل هستند همیشه بیشتربرخلاف قانون هستند کوچکترین نشانه ای باعث میشوداز اقطاراستان بیاینداز تول بفرماید حجرف شمابرخلاف بخشنامه است وساددارید از بایگانی فلان بخشانه بگیرید وبعدبه سلامت بروید منزل وگاهی ایشان مرجوع کرد به استانداری – وگاهی نامه را از مدیرکل میگرفت باروزرات خانه9 به خوداش میدادکه برود وگرنه اعصبا برای شما میگذارند واگر کارش درست میشد میفمودمن مدیر کل نرم کردم وساعت ها مطالعه کردم راه فراری پیدا کردم وهیچ چشم داشتی هم ندارم ولی مهارت یاد دادن امروزه حتی درجهان کارمردم استنه تنها دولت ما فقط دولت رامیشناسیم- کار دست جمعی است که بایدسرمیاه گذاری کنند ووقت بگذارند- انشاالله باسعی وکشش وکمک الهی وامداد ائمه اطهارعلیم السلام بخصوص حضرت فاطمه سلام الله علیها کارهدرست میشود- انشاالله


ارسال شده در توسط علی
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۰۶
علی گریست

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی