عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند


عرفان
عاشورا

۲۸ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است


بسم الله الرحمن الرحیم-دغدغه –در استان فارس  چند  روستا کلا بهائی هستند-برادر خانم من- جزو سازمان حجتیه بودکه به انجمن حجتیهمشهوربود- ایشان طبق سنت شهرستانها درسابق  از سن پائین به نجاری مشغول بود وسپس به کمک برادرش توانست تا سال پنجم دبیرستان درس بخواند و سپس وارد دوره مقدماتی  اموزش پروش شد ودیپلم گرفت وارد کادر اموزش پرورش بعنوان معلم دبستان شد- ایشان استعدادخوبی درمطالعه وبحث های سیاسی  وبیشتر مطالعه ایشان در مذهب اسلام بخصوص- تاریخ اسلام وخوب مچ میگیرد وسپس درانجمن حجتیه دوره انجمن در مسلک جعلی  بهائیت شد وبه ایشان یک ماشین لندور دادند تا به دهات بهائیت سروستان برود وتاحی هم موفق بود- یکروز یکی از رهبران بهائیت روستا به ایشان میگوید ساواک گفته است ماشین ایشان  را پینچر  وکنید وشیشه های ان راخورد کنید  این کار ما نیست ولی ساواک هم از بها ئیان وهم مسلمان نیرودارد مواظب باشید ایشان میفرماید مشکلی نیست- ودر توی راه میخ سه پایه گذاشته بودند  وایشان چند حلقه لاستیک وسایل پنچر گیری داشتند وچند بار پنچگیری میکنند- ویکبار هم خسته میشوند وماشین بوکسول میکنند یعنی بماشین دیگری میکشند  ورانندهای ان جاده سروصدا میکنند وبه این روستاها بیشتر رسیدگی میشد وپس از مدتی متوقف شد دراینترنت خواندم دوتا برادر ازاین نوع روستا به تهران رفتند تا کار پیدا کنند درتهران فقط ده تومان پول داشتد وانها اقایان ثابت پاسال شدند که سازمان سیاه واسرائیل وبهائیت انها را انتخاب کرذدند پول نجومی به انها دادند وبه شاه گفتند پول نجومی با بهره کم به انها داد شود- ان زمان شرکت پپسی کولا  کارخانجات خودرا نمی فروخت تنها به چهار کشور فروخته بود شیشه میفروخت که درایران نبود بدستور اسرائیل به اقای ثابت پاسال کارخانه پپسی را فروختند—اسرائیل هرسال کشورهائی به اسرائیل کمک میکند اسامی انها وبا مبلغ کمک انهارا چاپ میکند- درسالی نوشت اقای ثابا پاسال هشتادمیلیون به اسرائیل کمک کرده است حضرت ایت الله ا لعظمی-عظمت- بروجردی –رحمت الله نوشیدن پپسی کولارا  حرام اعلام کرد من دران زمان تهران بودم که دم کیوسک فروش نوشابه ها کپی ان اعلامیه زده بودند- شاه میترسد وشخصی را به نزد حضرتش رحمت الله علیه میفرستد که من چه اقدامی بکنم شما انرا قبول داشته باشید ایشان میفرماید اگر میخواهید از سر غذا خوری عکس بگیرید- نوشابه پپسی نباشد- شراب نباشد وخانم ها با لباس بلند مانند شاهزادگان خارجی لباس سینه بسته بپوشند واگربتوانند با روسری باشد همچنان-به  بهائیت شغل درشرکت نفت وجای دیگر میدهید به بچه  مسلمانان هم بدهید شاه تا رحلت  حضرت ایت الله العظمی  بروجردی انرا رعایت کرد- ایت الله العظمی  محسن حکیم  انهم عظمتی دیگربود رحمت الله علیه را مورد تائید قرار داد وپول قابل ملاحظه ای به ایشان داد  کم کم بین ان عظمت وحضرت اش رحمت الله علیه شکراب شد وایشان خواست پولی بفرست وحضرت ایت الله العظمی  رحمت الله فرمودند ما پول کافی داریم ونیازی نیست وشما اگر کافی دارید از ان برای کتابهای دینی برای بخصوص دبستان واموزش پرورش استفاه کنید وکتابخانه تاسیس کنید وکتابهای دنی را چاپ کنید ودستور حضرت ایت الله العظمی – عظمت بروجردی  رحمت الله علیه را عمل کنید-دم هر کیوسک نوشابه فروشی یک فرد ساواکی بود میفرمود کوکا کلاه هم به اسرائیل کمک میکند- این نشانه منافق است-ادامه دارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۰۸:۰۹
علی گریست


بسم الرحمن الرحیم-نظریات ایت الله احمد مبلغی رحمت الله علیه درفیسبوک-درباره فقه حضرت ایت الله مرحوم موس صدررحمت الله علیه-:"درخلال نظر یات ارای الامام حضرت شهید موسی صدر علیه السلام-درباره مطالعه نظریات شرح صدری امام موسی علیه السلاممن سعی کردم درک کنم ایااندیشه های کلان- ویژه -سترک وجوودارد یانه-من را به این نکته نائل شدم- ایدها وارمانهای بسیاربزرگی وجود دارد که سه تای ان بسیار متعالی هستند-ومن تحت تاثیر-این- سه ارمان قرار گرفتم- این ایده وارمان هادر واقع-ایدهائی هستند-که توسط علم بسط پیدا کنند- وپوشش دهند شوند زیرا اصل ها ونظریات امهاتی دکترین اسلامی را تکامل بخشند---1-اصل-مسئولیتپذیری  باعملکرد بامنتهای دقت باکاربردوسیع وگسترده وتاثیر گذار—-2 اصل ارتباط بین قوانین حقوقی متعادل بااصل دستوری  وسنتی وامریوصورتبندیمتعادل-3-اص ونظریه استحام بخشی به وحدت ملت با استکام بخشی مشترکات اجتماعی وسمبل های مذهبی- نظر شحصی من جریا تاریخ جوامع های کوچک شده برای حفظ خود از مستکبرین مذهبی دست به تفرقه زدند ودکترین های ساختگی برای حفظ خود از حربه مذهب  برای خود سود جستند—روزی جناب ابن سینا فرمودند  طبیعت  را میانبربه ما میاموزد وجناب ملا صدرا به این حکم خندیدمیانبر  ساده طبیعت پیجیده تر  بحثهای پیچیده ما است در دکترین به چای طبیعت قران است این قران است درتفکرات پیچیده ما مارا روشن میکند وتا به یک وحدت تفسیری نرسیم این اشتراک بوجود نمیاید ارامان اول شما وارمان دوم شما تحقق پیدا نکند واصل سوم منتفی است- وامید را هیچگاه نمیشود ازدست داد – شخصیتی وارد قلعه اژدها واتش شده است بیشک پیچیده است وتنها را نجات درکلام شما است درسحری که ایشان از قران می اموزد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۵۹
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-باتبریک عید عظمت در علم وانسانیت ومهربانی فدا کاری برای احقاق برترین حقایق هستی-باتبریک مجدد بریا ساخت جنگنده جدید- بایید تعداد محقیقین برای موشک وهواپیما به نودهزارنفر برسد- عدد شوروی است- فاصله بین تی 65 تا 72 بیشازاصطلاح انقلاب از نظر غربی است وهم چنین میگ 29 تا میگ 31 انقلاب است البته دانشگاه امریکائی یوتا  هردوسال یک انقلاب درتمام علوم میکنند ولی نتوانستند شخصیت علمی مانند دکتر بهمن یمین الشریف بسازند ودکتر مرحوم عباس یمین الشریف توانست- دکتر دوست در دانشگاه شیراز فرموده بود سه نفرهستند دراین دانشگاه که میتوانند به راحتی نوبل ببرند یکی از انها بهمن یمنی الشریف است هشت ماه بادرجه پژشکی عمومی  دانشگا شیراز  ریس دانشگا یوتا شد- ودیک سالن دفتر تمام رشته بود وتحقیقت تمام مدت انها دوهفته خواند درتمام عمر یکبرگ یاداشت برنداشت وسئالات دکتر دوست که65 گزینه بود صرف ده دقیقه میزد باید سطح کنکور به حدی برسد که نفر اول بیشاز هفتادنباشد-رشته فیزیک پیش ایشان امد  گفت  دریکمورد اتمی ما فرضیه اول ما  ده میلون دلاربوده است وشکست خورده است تصور نکنید انهابدون سشکست پیش میروند واین راهم بدایند خداوندمنان مداوم درکاسه مردم میگذاردبعضی  را زود پاسخ میدهد وبعضی را دیر پاسخ میدهد- وبسیار درپیش رفت فرد موثراست  تا به جاده درست برسد دفعه دوم یکصمیلون دلار ما با فرضیه دیگری شروع کردیم انهم با شکست شروع شد- وحال دومیلیارد دلار پول نیاز داریم- ایشان فرموده بودند  اینهم شکست میخورد وبرای شما الان اثبات میکنم- ما ومبهوت شدن همه مقالات خودرا پس گرفتند- دوستی داشتم- سال اخر میکانیک بود- پارتی گردن کلفتی داشت که نمایند تبریز  در مجلس بود- واز ایشان خواسته بود- که سمتی  در ماشین سازی تبریزبدهد وایشان این کاررا کرده بود-ایشان عید به ماشین سازی میرود- واز مدیدیرت سئول میکند من استخدام شدم ویا نه ایشان دفتر را باز میکن ومیفرمیاد شما استخدام شدید ومیگوید شغل من چیست؟؟ میگیود که شغل شمارا کارشناس رومانی  تعین میکند- نزد ایشان میرود-  ایشان بعداز تحققت میگوید شما دردانشگاه خوبی درایران درس خواندید وحیف است  که به اینجا بیائید – این جا تمام افراد کار خود را خوب بلد هستند وشما وقت تلف میکنیند وبادوستان صحبت میکیند تا  زمان تمام شود شما به خارج برو ومدرک خوب بگیر وبیا اینجا ویک پیچ این ماشینرا تکامل بده من نمیدانم  دانشگاه شما چیکار میکنند مراکز تحقیقاتی چیکار میکنند- ایشان گفته است- شما چرا پیچ را تکامل نمی دهید-؟؟ گفته است ما تکامل دادیم  رژِیم اجازه نمیدهد که انربیاوریم- این سئوال از استاید تاریخ سئوال کردم  ایشان گفتند امریکا نمیگذارد رومانی درایران شاخ شود گویا گفته بوده است انرا پخش کنید- انزمان رومانی میگ جنگنده خودرا درکاغذ تمام کرد واماده ساختن  کارخانجات شد- من به تاریخ رومانی مطالعه کردم جمعیت بسیار کم همیشه مانند ایران در زدوخوذد شرق وغرب بود از شرق تارتارها وتزارها واز غرب واتیکان برای کاتولیک کردن انجا درکو ه ها مسکن گزیده بودند ومداوم درحال جنگ سرزمن کویرا ش بهتراز مرداب انها استکه امراض گوناگونی رابوجود می اورد- با کمترین معادن تواست بدین سطح برسد درحالیکه شوروی اجازه نفس کشیدن  به انها نمیداد- دانشجوئی نزد من درنزدیکی انقلاب کههنوز انقلاب مشخص نبود وکمونیست بود وفرمودند تمام کشورهای اسلامی نمیتواند پیچ این تراکتور بسازنند هنوز شما به خداوندمعتقد هستید- من گفتم کاری به خداوندمنان نداشته باشد وباخدا کشتی گیر  هرکس گرفته است درتاریخ وضعیت مشخص است هراراد منطقی از مسلمانان بگیر- ایشان فرمودند خیر باید به ریشه رفت خدائی موجود نیست ویا خواب است  اساس را بایدبقول مارکس لحاظ کرد- گفتم اگر قرار است این انقلاب پنچاه سال دیگر به نتجه برسد خداوندمنان پنج سال به نتجه خواهند رساند ودود اش به چشم شماخواهد رفت ودر ضمن مداوم نگوید هدف وسیله را تعین میکند  خیلی ها تصور میکنند این  یک شعار اسلامی است- ایشان فرمودند شما هیچ چیز نیمفهمید!! امریکا هدف وسیله توجیه میکند بسبک بوژوازی کثیففرانسه دارد بکار میبرد  با خواهش وتمنا وباخلاق خوش کنار نمیرود  بی خودنیست ااقی مارکس فرمودند شماهم هدف وسیله توجیه میکند بکارببرید- من به ایشان گفتن انسان با انسانیت پیش ببرد مردم روزی مطلع میشوند وانروز کاری عظیم میکنند انسان ضربه بخورد ولی انسانیت فراموش کنند ارزش والائی دارد- حضرت علی علیه السلام فرمودند خداوند عمرمنرا کوتاه کن تاحقایق براین مردم روشن شود بعدها فهمیدند معاویه علیه العنت  ابدا ابادین مداوم حمله میکرده است ومیگفته است علی علیه السلام سربزان درمرز تشویق به حمله وتجاوز وغارت میکنند—عبدالله ابن زبیر  یک فرد ضد شیعه بود مداوم به مراکز شیعه حمله میکرد وشیعیان درترس بودند- امام سجاد علیه السلام بیابان امد وشرع به گریه کردن ونالیدن کرد-خداوندمنان یک فرشته فرستاد بالای سران عظمت ایستاده بود وفرمود امام سجاد علیه السلام ازشما بعید است- ایشان فرمودند از خطر ابن زبیر میترسم فرمودند بزودی سگی این گرگ را پاره خواهد کرد یزید به درک رفت ومروان من حکم که ریس ارتش وگارد دربار بود بقدرت رسید که انهم فرد خطرناکی بود-ابن زبیر موقعیت حساس دانش با لشگری قوی به سمت شام رفت ودرکنار دیوار شام چادر زد مروان با لشگربیرون امد وفرمودند ما جهان اسلام دوقسمت مساوی میکنیم- ابن زبیر تو یکروز مسلمان واقعی نبودی نسب من این اجازه میدهد که رهبریت شام بامن باشد –ایشان گفت ما دوتا بهم بجگنیم بی جهت این سربازان را بکشت ندهیم هرکس پیروز شد ان فرمانروا شود مروان  هم درشمشیرزدن مهارت داشت وهم یک تکنیک بسیار خطرناک بلد بود که به رقص پا مشهور است یک دفعه به عقب ر میگشت وتا انرفرد بر گردد سرش جدا میکرد وهرچه ارتش ربیر به او گفتند قبل نکن وفری دیگر از ارتش بجای بجگند قبول کرد وچنگید وسرش را بباد داد وسپس مروان به ارتش ربیر گفت میچنگنید ویا پول هنگفتی میخواهید همه گفتند پول هنگفت میخواهیم وپش سرزبیر نماز خواند وبا حترام ایشان رابه مکه فرستاد-ادامه دارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۳۹
علی گریست


بسم الله الرحمن الرحیم-سید همان هائی هستند که حضرت فاطمه سلام علیها باانهمه- جراحت در روز های  اخر عمرش وصیت کرد- و از امیر المومنین – خواست- که": علی جان": ": سلام مرا به تمام فرزندانی  که از نسل من تا قیامت خواهند  امد برسان( حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم  حضرت فاطمه علیه السلام وحضرت علی علیه  السلام  یکسان میبیند- برتری نمیدهد- در منابر شاید بیشتر به حضرت علی علیه السلام نسبت میدهند دال بر  کتمان کردن حضرت فاطمه علیها لسلام تلقی نمیشود-)-سید همان هائی هستند- که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند—اگر سیدی را دیدید وبه احترامش قیام نکردید- به من جفا کردید—سید  همان هائی هستند که حضرت  زهرا علیهاسلام الله- فرمودند- حتی سید  به شما بد کرد- شما احترام اورا نگه دارید که ما درقیامت –جبران میکنیم- سید همان هایی هستند که اما رضا علیه السلام از قمول پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم فرمودند –نگاه کردن به هر سید وذریه ما عبادت است—سید همان هائی هستند- که در روز قیامت  مردانشان به فاطمه اطهر علیها سلام الله  وزنانشان به ائمه طیبین سلام الله علیهم اجمعین- محرم هستند—سید همان هائی هستند- که به فرموده امام صادق علیه السلام درصحنه بسیار تاریک قیامت که تمام مردم وحشت میکنند- ازخداوند منان میخواهند –خدای نوری  بفرست- گروهی میایند- که نور پیشا  پیش  انها  در حرکت است وصحنه را نورانی میکنند- همه میپرسند –ایا شما از پیامبران هستید؟ -ندا میرسد-نه-...ایا ازفرشتگان هستید؟؟! –نه-.. ای از شهدا هستید-؟؟! نه- پس کی هستید-... میگویند ما ساداتیم وانتساب به امیر المومنین داریم—ما از نسل پیامبر  وعلی علیه السلام هستیم-مارا  خداوندمنان به کرامت خاص خود  اختصاص داده  وما ایمن از عذاب ه ومطمن به رحمت  خداییم-سید همان ها یی هستند که امام صادق علیه السلام از قول پیامبراکرم صلواته الله علیه واله و السلم فرمودند- وقتی که قیامت به  جایگه مقام محمود رسیدم تمام گنهکاران امتم را شفاعت میکنم  حتی کسانی که گناه  کبیره کردند ولی به خداوند منان-  قسم وقتی به ان موقعیت رسیدم کسانی که فرزندان من وسید وذریه نسل من مرا اذیت کند- هرگز شفاعت نخواهم کرد-سید همان هایی هستند- -که بفرموده امام صادق علیه السلام- روز قیامت- خود خداوند  انها رامورد خطاب قرر میدهد- که ای سید دوستان وارادتمندان خودرا شفلعت کنید و وقتی که سید کسی را شفاعت کند شفاعت انها رد نخواهد شد- سید همان هایی هستند- که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- سید را احترام کنید اگر مومن بود بخاطر خدا وخودشان- زیرا هر انسانی خوبی را باید احترام کرد- واگر مومن نبود به احترام من جدشان- سید همان هائی هستند که امام زمان سلام الله علیه  به سید شهاب دینی فرمود قدر سید بودنت را بدان که به مادرم فاطمه زهرا منسوب میشود را بدان- سید همان هایی هستند که امام صادق علیه السلامفرمودند- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله و السلم- در روز قیامت –ندا  میدهند- ای مردم – هرکس سادات را پناه داده ئبه انها نیکی کرده است بیاید تا تلافی کنم .. وخداوند منان ندا میدهد – ای رسول  پاداش  انها با خودت هرکجا که میخواهی منزلشان ده ... ورسول خدا – انها در وسیله= محلی دربهشت= چای مدهد- که در دیگاه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم- وخانوادهاش هستند- وانهارا میبینند—سید همان هایی هستند بزرکترین وپیرترین علامه ها دربرابر کودک- سیدی دو زانو می نشستند وبه احترامش قیام میکردند-عید سعید غدیر برهمه سید دوستان بخصوص سید دوستان ایرانی وسادات مبارک باد

 

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۵
علی گریست


بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-کتاب انجیل – که منتخب قسمتهائی از  عهد قدیم وعهدجدید است به درخواست شرکت انتشاراتی چندین ملتی  راین هارت ادیشن همرکز اصلی ان درامریکا استکه بدرخواست ایشان از اقای  الن-گی.چستر درخواست کرده است- این کتاب بصورت سیستماتیک وبا درنظر گرفتن  یک ادبیات روشن وفابل فهم  وتاحدی ساده وبا تفسیر ساده وروشن نوشته شود—درپیش گفتار میگوید-ارزش اصلی و اولیه انجیل—که بصورت عمومی مورد  موافقت است- فلسفه خلقت  اسمان وزمین است—": برای او- خداوند منان مسلما فرشتگان خودرا خواهد فرستاد- که اورا تقویت کنند- ودرتمام راه –ها وابعاد- حفظ ونگهبان باشند-": پس روح خدائی ایشان چه میکند وفرق ایشان با پیامبران-دیگر- صلواته الله- علیهم اجمعین-درچیست-؟؟میفرماید – کلمات  انجیل–جسم هستند-که در روح ما سکنی گزیدند-که برای تائید- ودرک بصیرت-که در این کلمات که در انجیل است- که انجیل  خوانده میشود- که همیشه توسط مسیحیت ویهودیت خوانده میشود- وبسیار  افراد دیگری که نه مسیحی هستند ونه یهودی هستند-که از حقایق ان لذت میبرنند؟؟ که بحث ان بماند- درحالیکه درباور کردن  دراحال نزول وسقوط هستند- واستراتژی انرا رد میگنند-بسیار پر اهمیت است- به هرحال که خیلی کتاب درباره انجیل-نه تنها برایدرک مطالب مذهبی ان بلکه برایدرک ادبیات ان میخوانند- که ممکن است انها  فقط برای مطالعه  ارزشهای ادبی انجیل باشد- مانند خواندن کتابهای  کمدی الهی  هاملت وبهشت گم شده که مورد ماطعه واقع میشود-این پیش گفتار- بعدا مورد نظر ونقد  انشاالله واقعخواهد شد فعلا به عناوین از کتاب تورات وانجیل بسنده میکینم- بخش اول تورات-عناونین گرفته شده ازپنچ کتاب تورات- به یونانی – واروپائی پنتا  یعنی  پنچ به تلفظ انگلیسی وفرانسوی – توشی- والمانی –توخ- یعنی تعلیم دادن که دران مهارت هم باشد--- فصل اول  اغاز—خلقت- نزول- قابیل= به انگلیسی – کیین-  هابیل- به انگلیسی ایبل- اول ای –است –طوفان-برج بابل-فصل دوم پتریاچ- پدر وفرد مقدس ومذهبی—خطاب حضرت ابراهیم علیه السلام- ابراهیم- وهاجر=به انگلیسی هاگر—نابود شدن  شهر قوم لوط- به انگلیسی= شهرسدوم وگومارا-تولد حضرت اسحاق- قربانی کردن حضرت اسحاق علیه السلام که یهود به جای حضرت اسماعیل علیه السلام حضرت اسحاق علیه السلام معرفی میکند که نشانه تعصب احمقانه وتحریف کتب دینی است- ویعقوب=جکوب- وایسو- - ایسو برادر حضرت یعقوب بوده است که در فصل افرینش امده است درباره رابطه  حضرت یعقوب علیه السلام با ایسو- که جناب ایسو نور  پیامبری وچشم خودرابه-حضرت یعقوب داد-اینهم یک تحریف احمقانه است- -تبرک دزدیه شده- حضرت یعقوب علیه السلام درمکان مقدس- به انگلیسی بتئل-حضرت یعقوب علیه السلامدر درخت زار میوه- به انگلیس لییه= وصورت سوخته –به انگلیسی= راشل- این کلمه راشل برای خان م ها باب شد برای اولین بار توسط هنرپیشه سویسی اصل مقیم فرانسه در اواخر قرن نوزدهم- که نام تاتری ایشان بود به خاطر رنگ صورت به نام خانم- ایلزا فلیکس- داستان حضرت یوسف علیه السلام- حضرت یوسف علیه السلام وبردران بزرگش- حضرت یوسغ علیه السلام وهمسر پوتی پار  حاکم شهر- تفسیر خواب- مدریت حضرت یوسف علیه السلام- وحدت دوباره حضرت یوسف علیه السلام وبرادران بزرگاش-ادامه دارد

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۵۶
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- حضرت ایت الله دکتر احمد مبلغی –مقاله جالبی در فیسوک دارند که موردتوجه افاضل  اعراب واقع شده است انها نزدیکی  =تقریب= مذاهب است که ایشان اظهارامیدواری کردن این امر قابل احیا وشدن است ولی من متعقد به ان نیستم مگر درشرایط خاصی  برای موقت وانهم جنبه سیاسی داشته باشد- امام راحل صلواته الله علیه-یک طنزی داشتند- فرمودند درجوانی این حدیث که انسان های بد وطاغئتی بیشتراز انسان های فهیم به پیشرفت اسلام کمک میکنند- ومن باخودم اینطورتجزیه وتحلیل میکردم- که یک زمانی مشکلاتی برای این شیاطین بوجود می اید- که مجبورمیشوند وبا مسلمانان واقعی همکاری کنند وکم کم افرادنادان که جذب انها شدند به اسلام متمایل میشوند وبعدفهمیدم اینطورنیست  درجهنم یک عقرب است مشهور به عقرب جهنم ابعادان  بیشاز حد است ومیتواند تک تک جهنمیان- نیش بزند ودردناک ترین عذاب درجهنم نیش این عقرب است که همه جهنمیان از نیش او فرار هستند ویک مارغاشیه هم درجهنم است کل بشریت وجن را میتوان دردهانش  جا دهد وانهارامیبلعد وانهادرشکم ان مار بارها میمیرنند وزنده میشنود واز ته جهنم از دم مار خارج میشوند ولی درد ان کمتراز نیش عقرب جهنمی است وافراد به سمت این مار حرکت میکنند طاغوت  چون عقرب جهنمی است وما درنزد مردم بی دین مانندمارغاشیه هستیم ومردم به سمت ما میامدند—حقیقت همین است در زمان طاغوت اکثر روحانیون درباره حجاب وعذاب های  بی حجاب دادسخن میگفتند من منزل جناب اقای  زمردیان-از تجار وملاکین مذهبی مشهور شیرزا کهکتابی دشرح یک دعا نوشته است خانه بزرگی داشت نزدیکی میدان پارمونت بر خیابان ودرعزداری سید شهدا ایشان یک دهه مجلس داشت وبلندگو روی دیوار بود وروحانی میفرمود ما تمام عذاب های  بی حجابی از عقربل جهنم ومار غاشیه گفتیم هیچگونه اثرنداردودخترانی کا زکناربانگو رد میشدند ویا درایستگاه اتوبوس نشسته میخندیدند این بی خیالی عجیب بود که خزنده باسرعت به سمت غرب گرایی جامعه میرفت- وایشان هم ازتلقی جامعه مطلع بود-ارتکازی نکته من درباره حجاب بگویم- پیامبر اکرم صلوانه الله علیه واله والسلم—درخیابان بودند ونظاره میکردند ومیبایست  هم باشند تا ایه حجاب بیاید-  جوانان سرکار نمیرفتند درخیباین درنزدیک میدانی  شروع میکردند زنان ودختران را نظاره کردند بریا زیبایئ انها شعر میسرودند وبرای زشتی انها جوک میساختند- میخنیدند- وزنان چون مطلب میدانستند مداوم انهارا نظاره میکردند- یک خانم همین طور که گاهی نظاره میکرد- سرش به سمت جوانان بود ومیدید انها میخندند-برخورد کرد به میخ بزرگ گاری که در دوطرف گاری بود که چوبی بگذارند روی ان   وکالاهارا  سوار گاری کنند ومقداری از  پارچه نازک را ن ایشان پاره شد ونمایان شد یکی از جوانان فریادی است بیاید مثلا چشمه افتاب بیرون زد ببینید پیامبر اکرم به انخانم هشدارداد بیادحواس جمع باشد ولباست کلفت باشد وبی جهت درخیابان نبایدپرسه بزنی وبه جوانان فرمودند که یا کار میکنید ویا درمسجدعبادت ویا علم اموزی وگرنه درخیابان پرسه بزنید وبلافاصله ایه حجاب امد- دقیقا درغرب مجلات زنانه از چه خانمی خوشتان می اید واگردوست دختری ارید ویا خانمی محل میشناسید عکس را برای بفرستید وتا متخصصان ما رویانها کارکنند وبه خانم هارا راهنمائی کنند- بعدجوانی زن اول را گرفت وبعدانرا رها- کرد وزنودوم را گرفت وبعدانرا رها کرد وزن سوم را گرفت وپدران دختران گفتندیا هرسه را نگهدار ویا مهریه بده فرار کرد حال نتواستنداورا دستگیر کنندویا درجنگی کشته شد- که امروزه درغرب فراوان رخ میدهد- اما ایه چهازنی که غزبیان اصطلحا به ان پلی گامی میگویند یاچند زنی هنوز دلیل واقعی مشخص نشده است قران بر خلاف انچه روحانیون درمنابر میفرمایند- علن چند زنی فقط دوست داشت است- نه عقیم بودند ومریض بودن وغیره وازدواج موقت هم تا امام صادق علیه السلام حدی نداشته است وامام کاظم علیه السلام بعلت کم بودن زنان فرمودن دبی جهت ازدواج موقت کردن –اسراف است پس به نفع خانم ها است که حجاب داشته باسشند حریم داشته باشند کمتر دجوامع مردان حاضر شوند که اشتیاق  کنترول شود- ادامه دارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۴۹
علی گریست


بسم الله الرحمن الرحیم- بیانات  دکتر احمد مبلغی -آهاد ـ انجمن همبستگی همه ی ایرانیان دنیا

December 20, 2017 ·

بسم الله الرحمن الرحیم-کانون نواندیشی دینی مدارا _ عضو مجلس خبرگان رهبری تعارف، تعاشر و “تسابق بر خیر” را سه اصل مهم تعایش دانست و گفت: برای ترویج و توسعه فرهنگ تعایش، باید سایه بلندپایه قداست های قرانی دارای محتواهای مشترک با ادیان و انسان ها را در جهان مستولی(غالب) کنیم. به گزارش شفقنا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست تخصصی “فرهنگ تعایش و گفت وگو” در دانشگاه ارومیه خاطرنشان کرد: با توجه به این که مساله تعایش امروز بیش از گذشته از سوی مسلمانان، پیروان ادیان و بشریت دنبال می شود، لازم است مطالعاتی اساسی را از خاستگاه دین به سه حوزه “مبانی تعایش”، “اصول تعایش” و “فرهنگ تعایش” متوجه بنماییم. او با اشاره به امکان استخراج مبانی تعایش از منابع دینی، و متعدد بودن این مبانی، گفت: از جمله این مبانی، مبنای “عدم استغناء مردم از مردم در زندگی” است که تعبیر دیگر آن، وابستگی زندگی اجتماعی انسان ها به هم و تاثیر و تاثر متقابل بین آن ها است. رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مبنا از کلام امام سجاد (ع) که فرمود: “انما الناس بالناس” به معنای قوام و برپایی زندگی مردم به مردم است، نیز به دست می آید. او ادامه داد: هر اندازه که مرزها کمتر می شود ارتباط بین بشر و تبادل انعکاس هر مساله واقع در یک گوشه جهان بر گوشه های دیگر آن بیشتر و گسترده تر می گردد. مبلغی خاطرنشان کرد: امروز اثبات شده که اگر در بخشی از جهان، فقر وجود داشته باشد سایه شوم خود را بر جنبه های مهم زندگی اجتماعی مانند محیط زیست و… مستولی می کند. او گفت: از این خاستگاه می توان گفت: اگر در منطقه ای مثل خاورمیانه، خشونت ایجاد شود، این خشونت به جاهای دیگر نیز سرایت پیدا می کند و اینکه این خشونت در منطقه باقی بماند، تصور غلطی است. این استاد حوزه گفت: هر اندازه که به فضاهای آخرالزمانی نزدیک تر می شویم اصل یادشده، حضور و استیلای خود را در لایه های زندگی جهانی بیشتر نشان می دهد. او ادامه داد: از مبانی دیگر تعایش، رابطه میان خداوند و انسان( اله الناس) است. مبلغی اظهار داشت: نباید اتباع یک دین تصور کنند چون ما برحق هستیم پس از خاستگاه دین، باید معنویت و عبادت دیگران را نادیده گرفته و تضعیف کنیم، اصولا کارکرد دین، اضافه کردن و افزودن بر معنویت است و نه اینکه آن چه هست را نیز از بین ببریم. او ادامه داد: برقراری تعایش بین خانواده خدا یعنی انسان ها یک خواست دینی است. * اصول تعایش رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به این که “تعارف”، “تعاشر” و “تسابق بر خیر” سه اصل مهم هستند که سازوکارهای تعایش را تشکیل می دهند، گفت: تعارف و هم شناسی برطرف کننده سوء ظن بین اتباع ادیان و مذاهب است مبلغی اظهار داشت: برخی از سوء ظن ها پلیدی است که از گناه عادی بزرگ تر است و جامعه را آلوده و زندگی را مخدوش می کند. عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پلیدی، ام الذنوب است، گفت: اگر پلیدی رخ دهد گناهان در مناسبات انسان ها تولید و بازتولید می شود و سوء ظن خاستگاه پلیدی، و بروز ناهنجاری های اجتماعی می باشد. او با اشاره به تاثیر تعارف بر تعایش گفت: امروزه زندگی اجتماعی بر معرفت، علم و آگاهی مبتنی است و زندگی در فضای اجتماعی بدون علم و آگاهی قابل انجام نیست و قرآن مناسبات بین بشری را بر علم و آگاهی متقابل نسبت به ظرفیت های هم قرار داده است. مبلغی؛ تعاشر را از اصول دیگر تعایش ذکر کرد و گفت: تعاشر به معنای در درون هم بودن، با هم انس پیدا کردن و در غم و شادی همدیگر شریک بودن است، اسلام تعاشر را به عنوان یک اصل سازکار ساز برای تعایش مطرح کرده است. او تسابق را از اصول دیگر تعایش دانست و به استناد آیه ۴۸ سوره مائده “فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ” گفت: مخاطب این آیه نه تنها مسلمانان بلکه همه امت ها بشریت و انسانیت است، خداوند خطاب به بشریت می فرماید با تنازع و درگیری، داشته های خود را به باد یغما ندهید بلکه استباق در خیر داشته باشید و با هم تعاون و همکاری کنید. مبلغی ادامه داد: از این آیه چنین برمی آید که همه بشریت به صورت مشترک خیراتی دارند، که زیر ساخت های تعایش میان انان را تشکیل می دهد. * فرهنگ تعایش او با اشاره به اهمیت فرهنگ تعایش گفت: برای ایجاد فرهنگ تعایش، ما باید از خاستگاه دینی، آن بخش از مقدسات دینی را که دارای محتواهای فرامذهبی هستند، شناسایی کنیم و به آن ها جایگاه در مناسبات اجتماعی بدهیم. عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: متاسفانه امروز به دلیل جهل، بحث مقدسات عامل اختلاف شده است و باید بدانیم مقدسات هرگروه و مذهب ذیل قداست دینی جای می گیرد به گونه ای که اگر ما مقدس دیگری را از بین ببریم به اصل قداست دینی (که مقدسات ما نیز ذیل آن ها جای می گیرند) ضربه زده ایم. او خاطرنشان کرد: برخی مقدسات مربوط به کل اسلام است سوال این است چرا اتباع یک مذهب به جای بی احترامی به مقدسات اختصاصی مذهب دیگر بر مقدسات مشترک در فضای اجتماعی، تمرکز نمی کنند و آن ها را احیا نمی نمایند؟! مبلغی ادامه داد: مقدساتی هم وجود دارند که مشترک بین همه ادیان است مانند عبادت، معنویت، معابد، و… که باید آن ها پاس بداریم. او گفت: چرا باید وقوع قداست ها، معنویت ها و عبادت ها از سوی ادیان دیگر را -که فی الواقع قداست های مشترک است- کوچک کنیم یا به نفع خود، احتکار کنیم؟ منطق دین چنین نیست.بیانات حضرت استاد ایت الله دکتر احمدمبلغی رحمت الله علیه که درفیسبوک ایشان دروحدت امت ابراهیمی علیه السلام بسیارموفق هستند-

http://ahaad.org/1396/09/29/24722/

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۴۹
علی گریست


بسم الله الرحمن الرحیم -نظریات شخصی است-ابن عربی به خاطر بحثهای غیرمتعارف اش  شهر خاصی پیدا کرده است- ازجمله میفرماید کسی که به بهشت میرورد- بر اساس حب است وکسی که بجهنم میرود انهم براس حب است ولی حب ها فرق دارندکسی که بجهنم میرود ان حب را باید از دست بدهد وحب الهی پیدا کند تا از جهنم نجات پیدا کند-مقدمه دیگر میفرماید-من شهربه شهر میرفتم- نقشه ابن عربی این بوده است یک منحی انتخاب میکرده ازشهرخودبه مکه میرفته است ویک منحی دیگرانتخابمیکرده است وبه شهر باز میگشته است ودفعه بعدمنحی دیگری  انتخاب میکرده است وبدین نحومسافرات میکرده است هرجا میرفته به محض اطلاع ایشان ازتوی جاده مجبور میکردندکه بشهرها انها وروستا انها برود ومداوم درباره توحید از ایشان سئوال میکردند-که دربین انها  افراد ملحد وبت پرست ودیگرمذاهب بوده است ولی بیشتراوقات رهبران انها نمی امدند وبعداز طرف طرفداران خود طرد میشدند-وپیرو ابن عربی میشدند—این سئوال برای ایشان مطرح میشود که چرا رهبران دیگرمذاهب چنین فضائی را ندارند- میرسید به این نتجه که یک هیاهوئی بقول امام معمار اسلام ناب رحمت الله علیه برای خود ومقدسات خود ایجاد میکند- نمونه من بیاورم-زمان پهلوی یک منازعهبین ایران وعراق شد –که بسیاری معتقد بودن که جنگ درگیر میشود سربازان فرار میکردند ومردم انرا احمقانه میدانستند وهیچ هیاهوئی –نداشتوبرعکس جنگ ما با اتئلاف صدامی هیاهوئی زیادی داشت این هیاهو بدین صورت است که تصور اولیه پس از مدتی درجبهه تغیرمیکند به یک هیاهوی  جدید ورچه زمان میگرد این هیاهوی صورت خداش تغیرمیدهد اگراخرین صورتی که فرد درک است بیان شود- بجای انکه زدگی بوجود اید ترغیب میشود ازدواج مومنین هم همین طور است ولی ازدواج غیر مومنین مداوم افت دارد وسرانجام طلاق است-من مکه منوره مشرف بودم – ان زمان درخش غربی مسجد یک دیوار چند پله ای  درست کرده بودن که گویا اخیرا برای گشایش انرا بر داشتند- من بعدچند ساعت طواف ونماز به سمت ان رفتم درکل سه وچهانفر نشسته بودن ومن هم کنار یک اقائی نشستم واقعا دیدن طواف تماشائی است هیچ سنت مذهبی این قدر شوق وذوق وهیجان-دارد-کنار دست من یک جای باز ی بود کهبرای رفت وامد باز گذاشته بودن . دوباره دیوار چند پله ای شروع میشد که درانجا چنیدن دختر اندونزیائی  بود .یک شیخ عربی  که بالا سرانها ایستاده بوداقی بغل دست من پاکستانی بود واز امریکا درجه عالی رانندگی هواپیمای نظامی گرفته بود ودرهم زمان عربستان همبرای اولین بار دانشکده نیروی هوائی درست کردهبودکه پس از دوسال انهااعزام به امریکا میشدند ان شیخ یک دختر خانم را صدا کرد واز ایشان پرسید شما سال چندم هستید  وایشان گفت سال اخر هستم وگفت فقه میخوانی  ایشان بله من فقه میخوانم شیخ گپفت من میخواهم از شما یک ازمایش بیاورم چقدر معلومات بدست اوردید- وگفت اگر یک شیعه- این اشکال را بکند شما چه جوابی میدهید ایشان با اب وتاب شروع کرئ به جواب دادند وجناب شیخ مداوم میفرمود نعم –نعم یعنی بله درست است-من روکردم به جناب خلبان وگفتم متوجه شدید چه مخزفاتی انخانم جواب داد چون میدانستم تاحدی عربی بلد است ایشانفرمودند بله من متوجه شدم اینها تازه به دوران رسیدند تازه واردتمدن میشوند پاکستان سالهاست وارئتمدن شده است انهاهم مزخرفات- زیاد میگویند-امام معصومین صلواته علیهم اجمعین دورکن را زیادبران حساس بودند- اول اصول دین وسپس اخلاق که هردو عقلانی است وبیشتربحث بامخالفین دراین دومورد است وسپس نوبت به فقه میرسدو خیلی عجیب است که افراد دراین دو رکن با شیعه مسئله داشته باشند-؟؟-ادامه دارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۵۴
علی گریست