بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- رحلت جانسوز ایت الله العضمی حضرت جناب اقای یوسف صانعی  رحمت الله علیه بعلت شکستکی استخوان ران که هنوز مادرحل ان مشکل داریم-به همه عاشقان فقه اسلامی  تعزیت وتلیت عرض میکنم ایشان در تعادل دادن دیه خانم ها بامردان- وگرفتن غرامت از کسی مثلا برای کخانم جراح-که بدست ایشان ضربه زده تا بهبودی باید حقوق ایشان پرداخت شود واوازه ایشان درغرب بسیر گستردهبود کهدراخبار متخصین از سوئد برای درک ایشان به قم میامدند- ایشان درشناخت ظرفتهای معمارانقلاب رحمته الله علیه مثلا دقیود لزوم والزام-درتسلیم به اسلام معمار انقلاب ان عظمت رحمت الله علیه انا بودند-  وتمام مراجع اعظام رحمت الله علیهم اجمعین روشنفکر هستند وپیشرو هستندولی دربعضی احکام حضرت ایت الله العظمی جناب عظمت ایتالله ناصرالمکارم به نظر روشنفکران پیشتاز بودند کهازنظر طلاب عزیز رحمت الله علیهم الجمعین دراوج نهایی خوداش است وبیشاز ان  افراطی است ولذا فتوا های ایشان برنمیتابیدند-من که از مقالات ایشان لذت زیادیمیبردم امد است برروی نظریات ایشان کارتحقیقی شود ونتجه نهائی ابراز شود امیداست این سرباز تمام وقت انقلاب امروزه درارامش کامل درجوار استادخود واساتیدخود وائمه اطهارعلیهم السلام الله اجمعین از زحمتخود بخوبی قدردانیشده ودراو  شعف وشادی  بگذارنند انشالله وب بیت نعزز معظم ایشن ودوستداران ایشان تسلیت مجدد عرض میکنم