عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۲ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

مملو از شرارات وگناه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-در حدیث است  دراخرالزمان ملئت  ظلم و جورا- مملو از شرارت وگناه است- این یک شرارت ویا گناه نیست که درجهان را پر میکند بلکه درتمام ابعاد است واز هر وسیله ای سود میجویند- واولین  افراد که دراین کار  بهمهارت میرسد الیهود است که فقط برای منافع دنیائی چنین میکند- ومانند مرض هاری به جان  افراد دیگر میافتد- وهرکس از این نوع شرارت  دوری کند وخودرا مصون کند  فرشتگان انگشت حیرت به دهان میگزند البته افراد ومومنین در مظان  ضربه خوردن هستند- ولی به اصطلاح خداوندمنان یک نظارت ککنترولی و حافظتی دارد  کهتاز مان خاص فرد  جان سالم بدرببرد- ومتاسفانه جهان در این جهت گام میزند-مدتها درغرب بخصوصا  انگلستان میگفتند برای سرما خوردگی امکان واکسن سازی  ندارد- جنوب لندن بخ متراک جمعیت است وغالبا مستضعف نشینند یک زبان خاص انگلیسی  دارند که  با زبان استانداردانگلیسی بسیار متفاوت هستند- وبسیار مردم قانع هستند غال اروپائی از  انها خریداری میکنند- با احزاب مخالف هستند واز ملکه انگلیس خوششان نمیاید اول به زبان میگویند زبان لاتی است- درحالی که بسیار افراد خون گرم صمیمی هستند انجا امراض ریشه کن نمیشود وبسیارسعی کردند ودلیل اش را بدست نیاوردند؟؟-مدتها دردنیا انفلوانزا وجود داشت- یک دفعه نوع خوکی – افغانی  فلیپنی –تایلندی -  گاوی- سعودی - اروپائی – امریکائی - نیویروکی – باب شد ودارو ها مختلف شد- درامریکا واکسن  انفلونزا  در مدتها قبل  کم شد وگران شد همه به کانادا وسوئد ومکیک حتی  کوبا رفتند  انجا ارزانتربود برای شرکت های هواپیمائی امریکا مدلهای جدید رابخرد- لذا  مابایاد درتمام موارد خود کفا باشیم- این را مسلمانان  بسیاری از انها درک نمیکنند تا به بلائی ومصبیتی گرفتار شوند درامریکا شرکت–جانسون- جانسون- که  سازنده ومحقق  سرم های مختلف است قبلا  سرم های انها به ایران میامید ولی اخیرا نمیدانم میاید یا نمیاید پیشتاز دارو سازی درجهان اخیرا   واکسن خودرا  کنارزد معلوم میشود مافیا تقسیم بندی جدیدی کرده است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

چند خبر جدید-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- شهادت مظلومانه سرداربزرگ سپاه جناب اقای حسین حجازی را  به رهبر معزز جهان  اسلام وخانواده ایشان ودوستان ایشان تبریک وتسلیت عرض میکنم که ایشان تبدیل به یک ذخیره عظیم فرهنگی –اعتقادی این ملک شدند  روح شاد وسایه ایشان برسر این ملت مستدام باد خبرگذاری  سی ان ان- اطلاع داد  که اقای ناوالی  رادیکال روسی در زندان بعلت بیست روز اعتصاب غذا  با ایست قلبی فوت کردند-بعلت ایست قلبی فوت کرده است- امریکا واردیک مرحله ای میشود که شبیه   واقعه  انقلاب ایران درقبلاز فروپاشی رژیم منحوس شاهنشاهی بود- امروز دوباره داستان مینوستا تکرار شد- درمینوستا در استین تکرار شد   جوانی  در مینوستا به خبر گذاری سی  انان گفت مادراینجا دریکمیدان دوراز محل حادثه ایستاده بودیم وسه نفری که جزو یک تیم ورزشی بودند صحنه را تماشا میکردیم یکدفعه دوست کناری من افتاد ومن متوجه شدم تیر خورده است وفوت کرده است معلوم میشودبایک اسلحه دارای صداخفه کن زده شده است وانهم از جای پنهانی  دوگزینه بنظر میرسد یک پلیس  بالباس  شخصی از ساختمانی مخفی تیراندازی کرده است ومتاقبلا حال عدهای باهمین سبک به پلیس تیراندازی کرده اند  وشاید از طرف مافیا اسلحه این امر انجام شده است که مردم به سمت اسلحه بروند و از مافیا اسلحه حمایت کنند—دادگاه سیاهگوست شهید معروف نتوانست به نتیجه قطعی برسد یابایدبه دادگاه هالیوودی ختم جلسه اعلام کند ویا یک گروه منصفه جدید انتخاب کند ویا به یک دادگاه ویژه پرونده ایشان منتقل شود

موافقین ۰ مخالفین ۰

چه باید کرد-؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است درمجله سترگ- چشم انداز ایران- شماره 123- درمقاله چه میشود کرد از حضرت لطف الله میثمی  رحمت الله علیه بسیار  درک تیز و دقیقی در مسائل اجتماعی وسایسی دارند ویک بحث من درباره لطف الله داستمقاله بسیار روشن ودقیق است که  ایات جنگ فصل خطاب اش تمام شد ایات صلح باید وارد معرکه شود- من درایات جنگ سرانجام نر م افزار ان را پیدا کردیم ولی در صلح هنوز نرم افزار  انرا بدرستی  ساخته وپرداخته نکردیم- ایشان ازقول حضرت ایت الله دکتر محقق داماد علیه اللام نقل قول کردند  که ایشان معتقد هستند –در چندمورد باید رای مجتهدین  مورد توجه واقع شود- ومیتواننتجهگرفت هرگونه نارسائی ناکار امدی  وایجاد بحران های مختلف راهم باید به اجتهاد این هاذ نسبت داد- خداکند درهمین سطح بماند-؟؟ ایشان  معتقد به اجتهاد حضرت ایت الله  اخوند خراسانی  رحمت الله علیه السلام هستند  ومیفرماید  میتوان  نتجه گرفت- هرگونه نارسائی- وناکارامدی وایجاد  بحران های مختلف راهم باید به اجتهاد این   ها نسبت داد- چرا مملکت را اینها  میگردانند--- حال اگر  اجتهاد-به بن بست برسد- طبیعی است مملکت دچار بن بست  خواهد شد-مقدمته خدمت سرور بزرگوار ایت الله محقق داماد  رحمت اله علیه عرض کنم من شخصا  به جناب احضرت اخوند خراسانی علاقه   رحمت الله زیادی ونبوغ ایشان در علوم اسلامی بخوبی تشخیص میدهم فراتراز این حرف ها است متاسفانه بحثهای برای طلبه بیرون نباید  بیان واشکار شود مگر شرح مفصل داده شود وگرنه میخواهند سرادم را بکنند من شخصا تجربه کردم- ویا حضرت شیخ ایت الله العظمی  فضل  الله نوری رحمت الله-درمورد درصلح باید چه کنیم ان حقیر معتقد است- ما میبایست از سراسر ائتلاف های جهانی وکشورهای جهانی  - دعوت کنیم که سیمای واقعی ریس جمهور های  امریکارا  بدست اوریم وبه رهبران امریکا ماننداینه نشان دهیم یکی از کارشناسان  میز ایران درامریکا اقای جردن است کسی مشهوربه چپاول ایران است- نمایندگان امریکا به ایشان گفتند که چقدر شما از ایران چپاول میکنی- ایشان جواب داد- که زمانی من درامریکا درزمانجوانی همهاش ازمردم دنیا دعوت میکردم که به امریکا بیائید ودرخیابانها ی امریکا دلار جاروب کنید و واقعا همین طوربود- چرا چون تاحدی باخداوندمنان بودند وتا حدی ادم بودند- ولی امروزه به سختی  یک دلار بدست میاوریم وبه اسانی  ازدست میدهیم این میگویند برکت برداشته شده است- چرا بایددلیلاش را پیدا کنند واگر ما نباشیم ایران هم نیست روسها یک لقمه چپ میکنند خوب بگذارید بکنند- شماچرادلسوزی میکنید؟؟ خداوندمنان کارش برا ی ایرانیان- درست است امام الزمان ایشان کارش برا ی ایرانیان درست است- مجتهدین کارشان امام الزمان مراقب است  واگاه میکند پس این هم درست است یا کارمردم درست نیست یا زمان میخواهد بعضی سورها  درمکه  بخشی امده است ودر مدینه بخش دیگرامده است چون اجبار نیست وباید درک کند واگاهانه قبول کنند کاری اسان نیست متاسفانه ما کشوری درتکنولوژی وبعضی ارزش ها مانندازادی وغیره عقب مانده بودیم مشروطیت پنج درصد اعتقادبه روحانیت بود ونود پنچ درصد اعتقادبه پیشرفت غرب من جمله انگلستان که روشنفکران مارا مات ومبهوت کرده بود مانند کسروی  تقی زاده وغیره- خودمان  زمام امور را به غربیان دادیم- دریک کلاس زبان انگلیسی قبلاز کرونا یک مقاله خواندیم که رامریکا دارند معتقد میشوند فرهنگ را نباید بخاطر تکنولوژی منطبق با ان کرد- ولی کشورهای عقب افتاده به این سمت سو با  سرعت هرچه بیشتر میروند وهمه چیزرا برای تکنولوژی قربانی میکند واشاره کردهبود که موبایل برای   خدمت به بشریت ساخته شده است وامروز دارد به ضررمنافع بشریت عمل میکند که درامریکا به پنچاه درصد رسیده است وچون پیچیدگی ها ما به مراتب بیشاز زمان رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم-حداقل   زمان را  ضرب در ده کنید- جمله از شیخ حضرت  ایت اله العظمی فضل نوری  رحمت الله علیه بیان کردند ایشان متوجه نشده  است اولا دراسلام تمام افراد  درانسانیت وکرامت انسانیت برابر هستندالبتهانهائی که درداخل کشورهای اسلامی زندگانی میکنند مورد بحث است-حق شهروندی همین است ودرمعنویت ما کاری نداریم ایشان معتقد است شیعه بالتراز سنی و  ادیان دیگر است- امادرامور مدیریتی   یک بدبختی مجود است هرکس خوداش بهترین متخصص میداند ومذهب واستادخودرابهترین میدادند اینجا است سکولار گل میکند ولی خوب ما مذهبی هستیم واکثریت فقه شیعه وبه حق ما شیعه برتر میدانیم-ولی هرکس واقعا لیاقت داشته باشد ان فرد دران مقام وپست افضل است وبایدد انتخاب شود ایشان فمودند زن با مرد مساوی نیست  یعنی مردکمتراز زن است و درست است- زمانی که خداوندمنان  مشخص شد  جانشین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک دختر است- شروع کردن همه  به نقد وانتقاد وهم تقریبا این انتقاد را پذیرفتند که پیامر اکرم صلواته الله علیه والسلم بااین همه رنج وزحمت حق این بود  که دارار پسر میشد  وبعدا جانشین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میشد پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم فرمودنداین لطف الهی به من است- قبول نکنم؟؟ حتی مثلا یتیم بودن پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم- لطف الهی به ایشان است که جهت های بسیاری بیان کردند- زنان خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رسیدند وگفتند تمام خوبی ها برای مردان است وسختی برای خانم ها است – حضرت فرمودند نمونه بیاورید گفتند مردم به جنگ میروند وشهید میشوند پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلام یک لیوان اب به شوهربدهید ثواب ان   براب است درجنگ بودن گفتند چگونه چنین چیزی ممکن است- پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم فرمودند لطف الهی رانمیخواهید یک عالم فرموده است مردان بایدمیرفتند وشکایت میکردند هر قطره  شیر که مادر به  طفل میدهد فرشتگان فرش قرمز دروز  قیامت پهن خواهند کرد واطراف ان ایستاده هستند وتهنیت عرض میکند که بهشت مبارک شما باشد یاهربچه ای که بدنیا اورند-کارهای سنگین بعهده مردان گذاشته است-کارهای ظریف پراز لطف الهی نصیب خانم ها شده است- دلیل برای انقلاب کردن درزمان مشروطیت هزاران تا است- درطول حیات ائمه اطهار علیهم السلام همین طوربوده است ولی شرایط ندارد امادگی نیست-میزان ازادی  بستگی دارد به میزان سودمند بودن ان-حتی زمانی مردم از ازادی زیادتراز حد- وحشت داشتند این مطلب  بایدعقلا  تشخیص دهند بهترین علم مال   اسلام عزیز است- اخیرا نمایندگان امریکا نسبت به مسئله فروش اسلحه دوقطبی شدند- نکته جالبی حضرت ایت الل العظمی صانعی رحمت الله علیه- دراین مقاله ذکر کردند- که علت   پیشرفت امام الراحل علیه السلام این بوده است  از مطالبی ارفق  بان میکردندبعداز قیام پانزده خرداد که همه مردم به راحتی قبول میکردند- واین امر باعث  پیروزی ایشان شد ما برای تغیر فرهنگ زمان رادرنظر نمیگیریم یک شبه همه  باید  اعلامه  الدهر اسلامی شوند درهرحال امید است ملت ایران بعنوانملت پرچمد داراسلام مسئولیت خطیر خودرا  حس کنند وباکوک اسلامهماهنگ شوند انشالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

تمالی درنگرش به فلسفه فرانسه و علوم قرانی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نگرشی  به کتاب – فلسفه فرانسه در قرن بیستم—اریک میتویوز  بایدنفس الرحمانی وعقل الرحمانی به درک الرحمانی نایل شود- که عمال مهم ان تزکیه نفس وازاد کردن عقل از بند نفس شیطانی است- وتبلور وجدان که نقش سازندهای درکروفهم دارد- فلسفه نحض برای افراد معقول درهرکجا وهرزمان قابل پذیرفتن است فرا زمانی ومکانی است قران هم  ازفلسفه فلسفه محض کاربرد گرفته است درمورد توحید ومعاد وخلقت  وهم از عقل  خاص مثلا درسوره الکافرون درمسائل ایدولوژی  ولزوم  وجود نبوت  وعلوم غیبی- وهم   علوم تجربی مانند تشکیل  ابر وباران  وگردش شب وروز وهم مسائل اجتماعی  -اعتقادی- چون حج ونماز جماعت وهم فلسفه علم وجودنظم در مخلوقات- وداشتن منطق ریاضی  خاص در مخلوقات  اینجهانی- بهره گرفته است کهکمتر کتابی درجهان چنین  گردهمائی با هدف واحدرا دارا است- وشیوه نگریستن از عرش به فرش واز فرش به عرش است- که عرفا به ان معتقد هستند-  این مجموعه ایات قرانی  انسانهای خاصی را دربر نمیگیرد وفراتراز زمان ومکان ونژآد خاص است همه بشریت رادربر میگیرد وهمه زمانی وهمه مکانی است که   تقلید ازان برای بشر مقدور نیست- لذا قید وبند های فلسفه خاص محصور درقید زمانی ومکانی را رادارانیست- وارد یک حوزه معرفتی میشود که هستی از علت العلل  سرچشمه میگیرد وهستی این جهانی را تبین وتحلیل میکند- ودارای  برهان های واصول پایدار وجاودانه است- واین  برهان ها قابل  درک وفهم وبا ملاک های عقلانی قابل  ارزیابی وراستنمائی است- وفرهنگ خاص خود وتاریخ خاص خودرا تبین میکندومیسازد- تئوری که بیانگر ان است که درک انسان از فلسفهعلم وعلوم تجربی وطبیعی وعلوم ذهنیتی – ودرک عقلانی ومعرفت انسان از جهان پیرامونی ودرونی باید با معرفت شناسی  قرانی یکسان باشد این  درحالیکه در دومسیر ر درحال طی شدن است تحریف بزرگ است - ولی هسته اصلی معرفت  درکلیت اش در درک وفهم علوم قرانی است و علوم بشری چه عقگرا وچه تجربه گرا درحال چرخیدن دور هسته  علوم قرانی است ومیخواهد بهان نزدیک شود- امروزه منطق ریاضی گونه اساس  دانشمندان عقگرا وتجربه گر است وعلوم قرانی هم از این منطق مهندسی الهی را دربردارد  لذا از شک وشکاکیت بری ورها است وعلوم بشری باید خودرا از  منطقه ریاضی گونه ومهندسی غیر شخصی  سود ببرنند که متاسفانه فلسفه را با منطق  مهندسی شده شخصی میخواهند توجیه کند- چون هنوز به اصول پایدار وجاودانه که شاوده خلقت این جهانی ودربر گیرنده ساختار بشری است بی اطلاع هستند-لذا با قونین الهی به دوگانگی میرسند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

چالش هنرمندانه غرب-؟؟!!

سفارش تبلیغ

 

 


 

 

 

 

 

چالش هنرمندانه غرب-؟؟

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بعضی درایران هنرمند نشدند درخارج هنرمند بامارک  تقلبی هنرمند شدن- اهل کنار امدن بهرحال- اهل چانلچ شدن- انهم از نوع ساخت مریکائی که رقیب اش فقط  جهموری اسلامی است فلز عجیبی هستند رقیب ای دیگرندارند-!!- چالش 23- فردامون-ویدئوی حریق- ترانه حریق- ورفاقت؟؟ برگردیم ایران سابق- مداوم سینما ورسانه ها مهمترین اهرم رژِیم خط شکنی ظریفی میکند وخط های قرمز عقلانی را  از ان عبور میکند- تضاد فکری  بخصوص در گروه ها سیاسی درهیچ جای دنیا چنیننبود که حتی درزندان حل نمیشد وبهیک وحدت  بریک پایه اساسی  مشترک بر ضد لولو ی سرخرمن کهمه را به خیانت به این   برچسب میزند وخودرا دلسوزترین فرد ایران میدانست- که جلوی ددمنشی  غرب را گرفته است- وخود یکی از طبزرگترین ددمنش های تاریخ ایران است ومابعلت یک سبک خیالی وخوش گزرانی   نگاه به این حقایق را از سرخود وا کنیم درست است بعضی خصوصیات تفریحی بوژوازی  غرب درایران نیست- ومتاسفانه بلدنیستیم چیز ی را از صفر شروع کنیم- زمانی که امریکا بعضی سنسورهای خاصی که کاربرد های نظامی دارد به دنیانداد- ایتالیا بهدانشگاه میلان دستورداد خودات انرا بساز  واین دانشگاه بهنبوغ جهان سوم بورس داد منجمله  ایران و پیشرفت زیادی کرد در زمان دانشاموزی من و دانشجوئی من علما و واعظین که داستان های مذهبی بیان میکردند بسیار شهرت داشتند ومن برای خریدن کتاب قصص انبیا خیلی تلاش کردم تا دریک جائی کتاب رنگ وروی رفته انرا بدست اوردم- وچون یکی از دوستان خواست به دادم که تلاش زیادی کرده بود- ولی امروزه فضای مجاز اجازه مطالعه این نوع کتابهارا نمیدهد-  تضادها زیادبود ترس از حکومت فراوان بود- چشم ها بهخارج بود وخارج کعبهامال بود کامروزه درست برعکس شده است حال اسلام باتمام سیاه باز ی درحال شناخت  بهتری شده است ودیگرلولونیست- وسیاستمداران جهان هم بخوبی شناخته شدند ونمیتواند نقاب بزنند- این هنر امریکائی است سیاست خودشان در قالب علوم مختلف با اصطلاحات زیادی  که درک انها چهارسال کم است و  لذتی علمی کاذب  مانند یک کیک تیک وپاره میکنند وبهخورد جامعه میدهند اتفاقا درعمل هیچ دردی را درمان نمیکند- در لندن بودم  گروهک وجامعهها ی  ایدولوژیِ  زده شده یک سالن دراز زیرزمینی گرفته بودند- مانند باجه بانک بسیار کوچک یک فرد  - بیشتر خانم پشت باجه بود هرکدام متعلق به  یک گروهک بود این افراد فقط  جزوات و بولتن خبری  ومل کنفرانس های وگرفتن کمک مالی  بودند  اولین انها مال منافقین بود جزوه سیزدهم بود  فدائیان خلق تمام  کرده بودوجبهه ملی فرداش گفت- دوساعت دیگر می ایدتعدادی گروک ها ی کمونیستی کانادائی انگلیسی والمانی بودند ومن جمله مائویست که درانگلستان درفرقه بودند ولی فرقه المان بسیارمهم بود شخصیت اش بارزی داشت که خواسته بود  درالمان براندازی کند جزصدنفر گروه مائویستی درالمان بود تنها کسی چینی ها ایشان راقبول داشتند و اجازه درکنفرانس ها رامیدادند- برادر کوچک ایشان درحالی من سال دوم دانشگاه شیراز بودم ایشان سال اول بود جوانی بس زیبا وخوش خنده وملیح وفوقالعاده شگفت منرا درخوابگاه پیدا کرد- که یک مقاله کمونیستی به من بدهد وبعد بامن وارد چالش شود اسوه دانشگاه بود ومن مقداری اورا روشن کردم- پدرایشان درتهران چلو کبابی داشت ایشان در  بالای سالون یک اطاق  جمع وجوری درست کرده بود ویک تلفن با تاکتیکی خاصی به اسم دیگری  انجا قرار داده بود که نتواند رصد کند- المانی های  حزب ایشان بعنوان پیک به ایران میامدند وباخودیک بسته از ایشان می اوردند که داخل مقداری پول بود  بعد به  اشپز خانه میرفتند- درک من رمز جدید به ایشان- را  یادمید اندو ایشان به اطاق میرفت اخبار بدست امده باتلفن به المان بارمز جدید میفرستاد وایشان فرمودند من  زیادی نمیتوان به نزد شما بیایم حواست جمع باشد-من رو نیمکت نشسته بودم یک جوانی امد از ایشان سئوال کردم چرابقیه بسته هستند ایشان گفت توانی بیشاز سیصد نسخهندارند ودادند وتمام شده است وبسیارضعیف هستند کارهای زیادی نمیتوانندبکند ونیروهای  انها بسیاراندک است واما شمابرای چه  ماندید که نشریات جبهه ملی را بگیرید اینها تبلیغات زرد هستند من دردانشگاهتهران درشته جامعه شناسی بودم  وکی از استادان ما  عضوجبهه ملی بود- از ما تحقیقت جامعه شناسی میخواست فقط پرسشنامه تهیه کنیم وخود ایشان فرمول بندی کند من به دوازه غار تهران رفتم دهزارنفر که بخاطر اصلاحات ارضی شهرستان نور به سمت تهران امدند ویک چهاردیواری درست کرده بودند ویک وانت داشتند پرسشنامه تهیه کردم که البته دونفر بودیم وبه نزد ایشان بردم که فرمول بندی کند- ایشان فرمودند من چنین نخواهم کرد ومن از  جبهه ملی  برون امدم وبه منافقین پیوستم برای تحقیقات جامعه شناسی به کردستان رفتم به خیلی اسرار دست پیدا کردم که این رضا شاه وحمد رضا شاه نیست که حزب دمکرات وکومله موش کردند قبلی انگلیس بود واخیرا امریکابود که مثل اب خوردن  اعضا ی انها  به دام میاندازد وجاسوس دوطرفه میکند وباسنوسر نظامی راه ورودی ماهوراه میدهد وماهواره به پادگان مرزی ایران  میدهد اطلاعات اش جالب بود ویک استوار زرهی از یک پادگان مرزی کردستان برای  خواندن دورس چدید به مرکز زرهی امده بود واطلاعت زیادی دراین مورد بهمن داد که البته ناقص بود وایشن تاحدی انرا کامل کرد  لا  درالمان بخاطر امریکا کاری نمیتوان کرد فلزی است- ایشان این استاد به کردستان رفته است وتحقیقات کرده است تنها مقالهای است که ساواک اجازه نشر دا ده است من درچهار سال اینقدر اصطلاحات غربی   جامعه شناشی به ما یادنداد- خوداش را غرق کرده است خواسته بهملت ایران معلومات غربی خورا برخ انها بکشد ومن فقط  نصف انرادرک کرد وحقایق رانگفته است- خود شاه به کردستانیها گفته است که روس ها میخواهند  کردستان واحدی درست کنند وامریکائی مخالفذهستند ولذا بهمن گفته است انجا زیادهزنیه نکن کهاگر این اتفاق افتادانها مجور شوند درکردستان هزینه کنند وچون قدرت زیادی ندارنداجازه میخواهند نیروهای خودرا به ایران بفرستند انزماننوبت گربه رقصانی شما شروع میود وامتیازی زیادی میگیرید-ولی به جوان که دیپلم یاد گرفتند به سراسرایران هرجا واستندبروند وکارخوب وشغل خوب وپول خوب بدهید که بخش برای خانواده بفرستند- وچون کردستان کوهستانی است  وکشاورز یندارد وبیشتر دام پروی دارد  انراتوسعه دهید ومعادن رادست نزنید-ادامه دارد

 

/

موافقین ۰ مخالفین ۰

نوستالوژِی-ملت ایران-؟؟!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ظریفی فرموده است علت   حالت نوستالوژِی – دغدغه وغم احساساتی- به وضع موجود و عدم حالت سابق- در ایران احس اس میشود یک نوع حسرت وجود دارد- ومتاسفانه درصدر اسلام این پیدیه رخ داد- زیرا بهفرم زندگانی قبلی خو وعادت کرده بودند ونمیدانستند متخصصین ساواک چگونه  انرادارند  صیقل میدهند که پذیرا نفس تاحدی عقل باشد- یک نمونه بیاروم برای درک مطلب من اتش سوزی برجهای دوقلو که تغیرات عمدهای درامریکا ایجاد کرد ویا اثرات جنگ جهانی دوم- که تغیرات عمده ای رابوجود اورد- درهمان زمان بقول ظریفی از اسمان مانند  باران ایده های سیاسی میبارد- ودرهمه خانواده ها شکاف بین نسل هابوجود امده است- ومشکل افرین شده است- واسوه هائی  از مرحوم دکتر مصدق وکاشانی .وال احمر رحمت الله-وحضرت   حجت اسلام  فلسفی وحضرت  ایت الله فیومنی  رحمت الله علیه والله یارصالح- که بعضی ازانها مداوم زندان میروند مانند حضرت ایت الله محمود  طالقانی ورحمت الله- وصمد بهرنگی .وغیره واندیشها وتفکرات وانیدنگرهای تغیرات کرد وساواک وپلیس دردانشگاه  مستقرشدند وکاردست  ساواک بود بعدا این رهبران را  لجن مال کردند جناب صالح درزندان متوجه شد   کار سیاسی نمیتواندانجام دهد وجبهه ملی اول تضاد دران ایجاد-گروهی همکاری باسواک و بیطرف بودن نسبت به شاه  تا امریکانظر اصلاحی دهد وعده ای دیگرمخالفت کار اشکار با استبدادشاه- جناب الهیارصالح فقط زمانی که امریکامتوجه شودمسئله حل میشود ودکترین صبر وانتظار مطرح کرد یک عکس ساواک از ایشان گرفته بسیاربزرگ در روزنامه زده شد که پای منقل تریاک دریک دست انبر اتش ودریک دست دیگر بافور  چاپ کردند که زیراش نوشتن اقای الهیار صالح بادکترین صبر وانتظار- ونهضت ازادی بیشترین رهبران انها به غرب رفتند ومابقیه درزندان بودند- وان زندگانی  بقول ایشان مامانی درحال افول بود وهرشب گروه ها شب نامه درخانه ها پخش میکردند وهرکس کسی رالومیداد نان اش درروغن بود درابادان معلم بودم سه گروه بودند که بنوبت بقدرت میرسیدند- شرط پذیراش   اینبود سه نفر که عقاید خلاف حکومت داشتند لو دهید فرد میشد معاون دبیرستان برجسته وپنج تا مدیر مدرسه میشد بعداز اتش سوزی  سینمای رکس ابادان درابادان  اوضاع بشدت سخت شد نماز خواند ن در مدرسه جدال افرین شد واز ان سختر حجاب دختران بود- کهحتی درنماز هم رعایت نشود- خواهر یکی از فامیاله ای دور درتهران زیباروی بود –و- ترانه خوب میخواند- یک برنامه تلویزیون داشت تعدادی از این دختران انتخاب کرده بود که  بالاس دخاصد  وفضای جال هرکدام به ترتیب چند خط بخوانند وگفته سعی من این است بیشترین تاثیرا بگذار ایشان تعریف کرد که یک دختر گفت من چطور  میکروفون بگیرم جذاب  باشد ایشان گفت بارها گفتم وباز نشان داد وبا زنتوانست درست عمل کند ایشان فرمودند یک بارشاف کن تا درست شود- کندی متوجه شد تاثیرات شاه ازبین رفته است وباید یک استالین ویا هیتلر دیگر سرکار بیاید- وبرای فریب جامعه یک اصلاحات ارضی همه جانبه سه مرحله  پیاده کند- اینفرد تیمور بختیاربود که بقول یک استاد دانشگاهتهران بهاندازه کشور سویس  از اطراف تهران بزور گرفته بود- کندی ایشان خواست وگفت امریکا درایران بسیار منفور شده است  لذا شما یک اصلاحات عرضی همگی میکنی حتی مال خودات  وشاه تامدتی وفقط سلطنت کند ومن  درباره شما  جبران میکنم انگلیس ها گفتند دیگراین شاه شاه نمیشود ایرانیان این طوری هستند وایشانحرف شنوی کرد  دکتر علی امین اورد یک سال  نخست وزیربود وسپس دوباره باز گشت یک تکتیک بودمداوم میگفت خزانه خالی است درحالی سی شش میلیارد دلار در خزانه بود- دریک   گفتمان شاه با خبرنگاران داخلی وخارجی  ازوضع ایران خارجیان سئوال کردند –ان شاه پر خنده وبا نشاط و پرامید ومغرور  یک دفعه مانندعقاب از کوره کمی درفت انهامخالف خوداش وخائن بکشور که نمیتوانند پیشرفت رابینند وبا خارجیان ارتباط دارند وارتاع سیاه وسرخ هستند یکپیایم تارخی بود ورق برگشت-خودایشان این بازی راشروع کد وپیام داد که مسئله جدی است وشوخی نیست

موافقین ۰ مخالفین ۰

قران-و- ماه رمضان-بخش سوم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-بخش سوم-قران وماه رمضان—درباره صفات الهی باید به سمت وحدت برویم- الرحمان الرحیم براساس سیاست گذاری الهی ومشی  فرهنگی وحقوقی الهی- بهدوقسمت تقسیم میشود – الرحمن الرحیم -  حال نمیدانیم بافرشتگان این صفت چگونه است و یا با طبیعت چگونه است اصل رحمت است- ومیتوانست سه نوع باشد- همچنان که  درعلم الهی است ودرقدرت الهی است- علم الهی بنابرگفته  حضرت مرحوم ایت الله معزز حقیقت چناچه حافظه بخوبی یاری کند علم بصورت  شناخت انسانی نیست قوانین خلق میشوند وایجاد میشوند به این دلیل بی نهایت است هرنوع علمی خلق میشود مانند انسان  انواع نوشتن خلق میکند انواع مکتبهای هنری راخلق میکند وانواع غذا ها را خلق میکند- ولی سوره حمد تعلیم میدهد اولین درخواست  ستایش وتمجید وسپاس از خداوندمنان است وبعد عبادات را تعلیم دهد وپس کمک  کند وتقوا وانگیزه وشادابی را درانسان بوجود اورد ودرمشکلات وشرایط واجب کمک کند- ودرمسیر حرکت  رانهما باشد که از جاده خارج نشود صراط مستقیم هم استقامت تفسیر کردند وهم برسر چهاراه ها- علائم  نشان دادن راه مستقیم- وجود داشته باشد که گمراه نشوند- ودر بین راه فریب نخورد وراهای که مستقیم به عذاب میرورد ویا گمراهی باز سرانجام به عذاب دچار میشود  نجات یابد وبعدا نیاز های دمختلف خودرا از خداوندمنان  بطلبد که  مستجاب خواهد شد-بسم الله الرحمن الرحیم یک تعلیم است همانطور ذکر شده است- با اسم الله که الرحمن الرحیم است انسان کارهای خود را شروع کند – یعنی همان چنان درسوره حمد بود درجهت عبادات وصراط المستقیم باشد- که هم  ثواب دارد- وهم به نتجه میرسد وهم برای انسان درس مثبت دارد وخداوندمنان خودهم از اسم وصفت  ورحمت ورحیمت عمل میکند وچون هماهنگ با فعلیت الهی است دراین جهان وانجهان منجر به اتمام نعمت وکمالات میشود ومقام قرب میاورد-که هدف نهایی انسان است- پس درکلیت  بسم الله الرحمن الرحیم یک معنا دارد اما این یک معنا به سادگی درهمه جا برای بشرعام جا نمی افتد- بحث از انتقام هست بحث از عذاب وجهنم وغیرهم است این صفات با الرحمن الرحیم به ظاهر  سنخیت ندارد- خوب کسی میگوید من از مسلمانان وشخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم انتقام میگیرم نمیشود بهاو گفت عملکردما  هدایت تو است وبرای تو سرانجام رحمت میاورد پدرمن میگفت من دوسال درمکتب خانه بودم- روز اول گفتند شما دروس را  یا از  را ه گوش ویا ازراه پوست یامیگیرید ازراه پوست ظاهراش عذاب است ولی باطن اش رحمت است خیلی درجهنم پاک میشوند وتنها جهنم است که انهارا پاک میکند-مانند زندان یعضی هارا متنبه میکند یاجنگ فرد رابه عقل  وامیداردپس بسم اله الرحمن الرحیم  بعلت اختلافات روشی که بظاهر متضاد هستند معنای  اصیل خودرابنحوی خاص متجلی میسازد- عذاب بارداری ویادیدن حیض برای خانم ها عذاب است یا رحمت است مسلما رحمت است- جنگ وتهیه معیشت برای مردان هم همین طور است- حضرت زینب سلام الله علیها نسبت به شهور مومن و متعهد  هم از لحاظ خاندان وهم از لحاظ سواد ومعرفت هم از لحاظ شجاعت وغیره برهمسراش برتری داشت ولی ملزم بودتکالیف خودرا بعنوان همسری بخوبی عمل کندبسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-بخش سوم-قران وماه رمضان—درباره صفات الهی باید به سمت وحدت برویم- الرحمان الرحیم براساس سیاست گذاری الهی ومشی  فرهنگی وحقوقی الهی- بهدوقسمت تقسیم میشود – الرحمن الرحیم -  حال نمیدانیم بافرشتگان این صفت چگونه است و یا با طبیعت چگونه است اصل رحمت است- ومیتوانست سه نوع باشد- همچنان که  درعلم الهی است ودرقدرت الهی است- علم الهی بنابرگفته  حضرت مرحوم ایت الله معزز حقیقت چناچه حافظه بخوبی یاری کند علم بصورت  شناخت انسانی نیست قوانین خلق میشوند وایجاد میشوند به این دلیل بی نهایت است هرنوع علمی خلق میشود مانند انسان  انواع نوشتن خلق میکند انواع مکتبهای هنری راخلق میکند وانواع غذا ها را خلق میکند- ولی سوره حمد تعلیم میدهد اولین درخواست  ستایش وتمجید وسپاس از خداوندمنان است وبعد عبادات را تعلیم دهد وپس کمک  کند وتقوا وانگیزه وشادابی را درانسان بوجود اورد ودرمشکلات وشرایط واجب کمک کند- ودرمسیر حرکت  رانهما باشد که از جاده خارج نشود صراط مستقیم هم استقامت تفسیر کردند وهم برسر چهاراه ها- علائم  نشان دادن راه مستقیم- وجود داشته باشد که گمراه نشوند- ودر بین راه فریب نخورد وراهای که مستقیم به عذاب میرورد ویا گمراهی باز سرانجام به عذاب دچار میشود  نجات یابد وبعدا نیاز های دمختلف خودرا از خداوندمنان  بطلبد که  مستجاب خواهد شد-بسم الله الرحمن الرحیم یک تعلیم است همانطور ذکر شده است- با اسم الله که الرحمن الرحیم است انسان کارهای خود را شروع کند – یعنی همان چنان درسوره حمد بود درجهت عبادات وصراط المستقیم باشد- که هم  ثواب دارد- وهم به نتجه میرسد وهم برای انسان درس مثبت دارد وخداوندمنان خودهم از اسم وصفت  ورحمت ورحیمت عمل میکند وچون هماهنگ با فعلیت الهی است دراین جهان وانجهان منجر به اتمام نعمت وکمالات میشود ومقام قرب میاورد-که هدف نهایی انسان است- پس درکلیت  بسم الله الرحمن الرحیم یک معنا دارد اما این یک معنا به سادگی درهمه جا برای بشرعام جا نمی افتد- بحث از انتقام هست بحث از عذاب وجهنم وغیرهم است این صفات با الرحمن الرحیم به ظاهر  سنخیت ندارد- خوب کسی میگوید من از مسلمانان وشخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم انتقام میگیرم نمیشود بهاو گفت عملکردما  هدایت تو است وبرای تو سرانجام رحمت میاورد پدرمن میگفت من دوسال درمکتب خانه بودم- روز اول گفتند شما دروس را  یا از  را ه گوش ویا ازراه پوست یامیگیرید ازراه پوست ظاهراش عذاب است ولی باطن اش رحمت است خیلی درجهنم پاک میشوند وتنها جهنم است که انهارا پاک میکند-مانند زندان یعضی هارا متنبه میکند یاجنگ فرد رابه عقل  وامیداردپس بسم اله الرحمن الرحیم  بعلت اختلافات روشی که بظاهر متضاد هستند معنای  اصیل خودرابنحوی خاص متجلی میسازد- عذاب بارداری ویادیدن حیض برای خانم ها عذاب است یا رحمت است مسلما رحمت است- جنگ وتهیه معیشت برای مردان هم همین طور است- حضرت زینب سلام الله علیها نسبت به شهور مومن و متعهد  هم از لحاظ خاندان وهم از لحاظ سواد ومعرفت هم از لحاظ شجاعت وغیره برهمسراش برتری داشت ولی ملزم بودتکالیف خودرا بعنوان همسری بخوبی عمل کندبسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-بخش سوم-قران وماه رمضان—درباره صفات الهی باید به سمت وحدت برویم- الرحمان الرحیم براساس سیاست گذاری الهی ومشی  فرهنگی وحقوقی الهی- بهدوقسمت تقسیم میشود – الرحمن الرحیم -  حال نمیدانیم بافرشتگان این صفت چگونه است و یا با طبیعت چگونه است اصل رحمت است- ومیتوانست سه نوع باشد- همچنان که  درعلم الهی است ودرقدرت الهی است- علم الهی بنابرگفته  حضرت مرحوم ایت الله معزز حقیقت چناچه حافظه بخوبی یاری کند علم بصورت  شناخت انسانی نیست قوانین خلق میشوند وایجاد میشوند به این دلیل بی نهایت است هرنوع علمی خلق میشود مانند انسان  انواع نوشتن خلق میکند انواع مکتبهای هنری راخلق میکند وانواع غذا ها را خلق میکند- ولی سوره حمد تعلیم میدهد اولین درخواست  ستایش وتمجید وسپاس از خداوندمنان است وبعد عبادات را تعلیم دهد وپس کمک  کند وتقوا وانگیزه وشادابی را درانسان بوجود اورد ودرمشکلات وشرایط واجب کمک کند- ودرمسیر حرکت  رانهما باشد که از جاده خارج نشود صراط مستقیم هم استقامت تفسیر کردند وهم برسر چهاراه ها- علائم  نشان دادن راه مستقیم- وجود داشته باشد که گمراه نشوند- ودر بین راه فریب نخورد وراهای که مستقیم به عذاب میرورد ویا گمراهی باز سرانجام به عذاب دچار میشود  نجات یابد وبعدا نیاز های دمختلف خودرا از خداوندمنان  بطلبد که  مستجاب خواهد شد-بسم الله الرحمن الرحیم یک تعلیم است همانطور ذکر شده است- با اسم الله که الرحمن الرحیم است انسان کارهای خود را شروع کند – یعنی همان چنان درسوره حمد بود درجهت عبادات وصراط المستقیم باشد- که هم  ثواب دارد- وهم به نتجه میرسد وهم برای انسان درس مثبت دارد وخداوندمنان خودهم از اسم وصفت  ورحمت ورحیمت عمل میکند وچون هماهنگ با فعلیت الهی است دراین جهان وانجهان منجر به اتمام نعمت وکمالات میشود ومقام قرب میاورد-که هدف نهایی انسان است- پس درکلیت  بسم الله الرحمن الرحیم یک معنا دارد اما این یک معنا به سادگی درهمه جا برای بشرعام جا نمی افتد- بحث از انتقام هست بحث از عذاب وجهنم وغیرهم است این صفات با الرحمن الرحیم به ظاهر  سنخیت ندارد- خوب کسی میگوید من از مسلمانان وشخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم انتقام میگیرم نمیشود بهاو گفت عملکردما  هدایت تو است وبرای تو سرانجام رحمت میاورد پدرمن میگفت من دوسال درمکتب خانه بودم- روز اول گفتند شما دروس را  یا از  را ه گوش ویا ازراه پوست یامیگیرید ازراه پوست ظاهراش عذاب است ولی باطن اش رحمت است خیلی درجهنم پاک میشوند وتنها جهنم است که انهارا پاک میکند-مانند زندان یعضی هارا متنبه میکند یاجنگ فرد رابه عقل  وامیداردپس بسم اله الرحمن الرحیم  بعلت اختلافات روشی که بظاهر متضاد هستند معنای  اصیل خودرابنحوی خاص متجلی میسازد- عذاب بارداری ویادیدن حیض برای خانم ها عذاب است یا رحمت است مسلما رحمت است- جنگ وتهیه معیشت برای مردان هم همین طور است- حضرت زینب سلام الله علیها نسبت به شهور مومن و متعهد  هم از لحاظ خاندان وهم از لحاظ سواد ومعرفت هم از لحاظ شجاعت وغیره برهمسراش برتری داشت ولی ملزم بودتکالیف خودرا بعنوان همسری بخوبی عمل کندبسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-بخش سوم-قران وماه رمضان—درباره صفات الهی باید به سمت وحدت برویم- الرحمان الرحیم براساس سیاست گذاری الهی ومشی  فرهنگی وحقوقی الهی- بهدوقسمت تقسیم میشود – الرحمن الرحیم -  حال نمیدانیم بافرشتگان این صفت چگونه است و یا با طبیعت چگونه است اصل رحمت است- ومیتوانست سه نوع باشد- همچنان که  درعلم الهی است ودرقدرت الهی است- علم الهی بنابرگفته  حضرت مرحوم ایت الله معزز حقیقت چناچه حافظه بخوبی یاری کند علم بصورت  شناخت انسانی نیست قوانین خلق میشوند وایجاد میشوند به این دلیل بی نهایت است هرنوع علمی خلق میشود مانند انسان  انواع نوشتن خلق میکند انواع مکتبهای هنری راخلق میکند وانواع غذا ها را خلق میکند- ولی سوره حمد تعلیم میدهد اولین درخواست  ستایش وتمجید وسپاس از خداوندمنان است وبعد عبادات را تعلیم دهد وپس کمک  کند وتقوا وانگیزه وشادابی را درانسان بوجود اورد ودرمشکلات وشرایط واجب کمک کند- ودرمسیر حرکت  رانهما باشد که از جاده خارج نشود صراط مستقیم هم استقامت تفسیر کردند وهم برسر چهاراه ها- علائم  نشان دادن راه مستقیم- وجود داشته باشد که گمراه نشوند- ودر بین راه فریب نخورد وراهای که مستقیم به عذاب میرورد ویا گمراهی باز سرانجام به عذاب دچار میشود  نجات یابد وبعدا نیاز های دمختلف خودرا از خداوندمنان  بطلبد که  مستجاب خواهد شد-بسم الله الرحمن الرحیم یک تعلیم است همانطور ذکر شده است- با اسم الله که الرحمن الرحیم است انسان کارهای خود را شروع کند – یعنی همان چنان درسوره حمد بود درجهت عبادات وصراط المستقیم باشد- که هم  ثواب دارد- وهم به نتجه میرسد وهم برای انسان درس مثبت دارد وخداوندمنان خودهم از اسم وصفت  ورحمت ورحیمت عمل میکند وچون هماهنگ با فعلیت الهی است دراین جهان وانجهان منجر به اتمام نعمت وکمالات میشود ومقام قرب میاورد-که هدف نهایی انسان است- پس درکلیت  بسم الله الرحمن الرحیم یک معنا دارد اما این یک معنا به سادگی درهمه جا برای بشرعام جا نمی افتد- بحث از انتقام هست بحث از عذاب وجهنم وغیرهم است این صفات با الرحمن الرحیم به ظاهر  سنخیت ندارد- خوب کسی میگوید من از مسلمانان وشخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم انتقام میگیرم نمیشود بهاو گفت عملکردما  هدایت تو است وبرای تو سرانجام رحمت میاورد پدرمن میگفت من دوسال درمکتب خانه بودم- روز اول گفتند شما دروس را  یا از  را ه گوش ویا ازراه پوست یامیگیرید ازراه پوست ظاهراش عذاب است ولی باطن اش رحمت است خیلی درجهنم پاک میشوند وتنها جهنم است که انهارا پاک میکند-مانند زندان یعضی هارا متنبه میکند یاجنگ فرد رابه عقل  وامیداردپس بسم اله الرحمن الرحیم  بعلت اختلافات روشی که بظاهر متضاد هستند معنای  اصیل خودرابنحوی خاص متجلی میسازد- عذاب بارداری ویادیدن حیض برای خانم ها عذاب است یا رحمت است مسلما رحمت است- جنگ وتهیه معیشت برای مردان هم همین طور است- حضرت زینب سلام الله علیها نسبت به شهور مومن و متعهد  هم از لحاظ خاندان وهم از لحاظ سواد ومعرفت هم از لحاظ شجاعت وغیره برهمسراش برتری داشت ولی ملزم بودتکالیف خودرا بعنوان همسری بخوبی عمل کند

موافقین ۰ مخالفین ۰

قران و ماه رمضان- بخش دوم-!!

بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بخش دوم – قران –و ماه  رمضان—رمضان یعنی سوزاندن وسوختن- درجنگ رخ میدهد یک نبرد با نفس است در حد سوختن وسوزاندن- با ا لهام- ازبیانات- استاد معزز- جناب حضرت   اقای  سید حسین  سید موسوی – مقدمتا- یک کل نعمت داریم ویک مطلق نعمت -داریم—که امام راحل  چند بار درباره ان صحبت کردند- کل نعمت کلیت ان نعمت هائی است- که مخلوقات در اوج بدست میاورند ولی هنوز خداوندمنان میتواندبی نهایت نعمت خلق کند ان میشود جزو مطلق نعمت که مخصوص چهارده معصوم هستند که در روح مطلق هستند وبدنبال شناخت ذات وصفات الهی هستند .تمجید وستایش الهی  البته  نزول به جسم میکنند درانزمان از کلیت نعمت سودمیبرند عارف بدبنال بدست اوردن هرچه بیشتر نعمت بخصوص در شناخت الهی است غیر عارف بدنبال لذتهای مادی ومعنوی خاص است البته هرکس ادعائی کرد تنها شناخت لفظی نیست دراین موردمورد امتحان وازمایش درک وفهم قرار میگیرد-در مرکز زرهی بود یک از فرماندهانمن راصدا کرد دراطاق اش فرمودند یک نظامی ایرانی  درسیا است بهمن زنگ میزند این سئوالات از افسران بکن وجوابرا برای من بفرست واین سئوالات از مستشاری امریکا گاهی سر میزد سئوال کن- در کتاب ساواک نوشته است درسفارت ومستشاری  افراد جاسوس همدیگر کردند واز هم وحشت دارند فرمانده من جمشیدخان فکر میکردمن متوجه نشدم باخنده گفت ما ایرانیان بیشتربهم  اعتماد داریم تاامریکائی  وهرچه انقلاب جلو میرفت درس ازسازمانهای  امنتی ونظامی وانتظامی ترس از درون زیادشده بود وتاریخ نشان درست هم بوده است زیرا اطلاعات محرمانه بصورت محرمانه به رادیو وتلویزیون گفته میشد وخانه های  مخفی فاش میشد- وکنترول داخل وخارج از دست انها خارج شده بود- سوره حمد لفظی نباید باشد باید به عمق ایات ان با عقل دل شناختبسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بخش دوم – قران –و ماه  رمضان—رمضان یعنی سوزاندن وسوختن- درجنگ رخ میدهد یک نبرد با نفس است در حد سوختن وسوزاندن- با ا لهام- ازبیانات- استاد معزز- جناب حضرت   اقای  سید حسین  سید موسوی – مقدمتا- یک کل نعمت داریم ویک مطلق نعمت -داریم—که امام راحل  چند بار درباره ان صحبت کردند- کل نعمت کلیت ان نعمت هائی است- که مخلوقات در اوج بدست میاورند ولی هنوز خداوندمنان میتواندبی نهایت نعمت خلق کند ان میشود جزو مطلق نعمت که مخصوص چهارده معصوم هستند که در روح مطلق هستند وبدنبال شناخت ذات وصفات الهی هستند .تمجید وستایش الهی  البته  نزول به جسم میکنند درانزمان از کلیت نعمت سودمیبرند عارف بدبنال بدست اوردن هرچه بیشتر نعمت بخصوص در شناخت الهی است غیر عارف بدنبال لذتهای مادی ومعنوی خاص است البته هرکس ادعائی کرد تنها شناخت لفظی نیست دراین موردمورد امتحان وازمایش درک وفهم قرار میگیرد-در مرکز زرهی بود یک از فرماندهانمن راصدا کرد دراطاق اش فرمودند یک نظامی ایرانی  درسیا است بهمن زنگ میزند این سئوالات از افسران بکن وجوابرا برای من بفرست واین سئوالات از مستشاری امریکا گاهی سر میزد سئوال کن- در کتاب ساواک نوشته است درسفارت ومستشاری  افراد جاسوس همدیگر کردند واز هم وحشت دارند فرمانده من جمشیدخان فکر میکردمن متوجه نشدم باخنده گفت ما ایرانیان بیشتربهم  اعتماد داریم تاامریکائی  وهرچه انقلاب جلو میرفت درس ازسازمانهای  امنتی ونظامی وانتظامی ترس از درون زیادشده بود وتاریخ نشان درست هم بوده است زیرا اطلاعات محرمانه بصورت محرمانه به رادیو وتلویزیون گفته میشد وخانه های  مخفی فاش میشد- وکنترول داخل وخارج از دست انها خارج شده بود- سوره حمد لفظی نباید باشد باید به عمق ایات ان با عقل دل شناخت

موافقین ۰ مخالفین ۰

رمضان -ماه- قران-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ماه مبارک رمضان- ماه خداوند منان است- در این ماه است درطول تاریخ کتب های الهی امده است- کتب الهی بیانگر ان است که هدف از خلقت موجودات بخصوص انسان وجن چیست- این مطلب بصورت   اصلی   در سوره حمد است ودرسور ه های دیگر این مطالب  گسترش پیدا میکند  وباز میشود بقول علما انکشاف وظهور بیشتری از هدف الهی را اشکار میکند- هر مذهبی  این مطلب را بهتر درک کرده باشد ان  مذهب ودین  -دین الهی است- خداوندمنان خودرا الله نامیده است-  درتفسیر نمونه- میفرماید  الله یعنی لا اله الا الله- تفسیر ان بهترین  ان حدیث امام صادق علیه السلام است یعنی  کل اله های در بی نهایت اش درالله است هرکس یک علقه دارد که نسبت به ان   بیشترین علاقه ها است  ان معبود انسان میشود تجسم دریک موجود خیالی میکرده است دریک سمبل یک داستان رابگویم دراینترنت است- یک خانم هندی مشکلی پیدا میکند به بت خود مراجعه میکند پاسخی نمیاید به بت های دیگر میرود پاسخی  پیدا نمیکندبیان نکرده است ان  صورت وان شی ویا مخلوق چه چیزی بوده است-  که مشکل ایشان راحل میکند – ایشان  چون در هند باهوش ترین موجودات کلاغ است سمبل کلاغ را انتخاب میکند وچون ان  صورت بسیار شجاع بوده است یک کمان بر شانه کلاغ میاندازد وانرادرخانه درویترنی وگنجه خاص قرار میدهد وانر بعنوان معوبد خود پرستش وستایش میکند کم کم عده ای متوجه میشود یک اطاق بزرگی میسازند و ودر ویترینی شیشه ای  انرا میگذارند وعده ای  مرید ان میشوند  الرحمن الرحیم یعنی خداوندمنان  از کل صفات حسنی میبخشد- چقدر به اندازه تعین یعنی اندازه  لازم میبخشد این جهان عظمت بخشش الهی را نشان نمیدهد- این جهان فقط شناخت وازمایش درک حقیقی انسان  از خداوند منان است- یک حدیثی  عجیب است که هرکس پس از مدتها  زمان انرا میتواند تجربه کند در جوانی  کم کم یک قدرت خاص بفرد میدهد درجهتی سیر  عمودی دارد وخیلی ها به ایشان محتاج میشوند بعد کم کم روبه نزول میگذارد وان مهارت را ازدست میدهد درحقیقت یکچرخش مانن شبانه روز رخ داده است دیگری  جایگزین شده است درضمن این فرلد از ان مرحله هم گذشته است دریک مسیر-ویک میدان ویکحال دیگر است کهتاحدی شخصی است وازان میدان میتواندکاری انجام دهد این امر نشان وجود الهی است از صفتی استفاده دیگری میکند-  در حمد بیان میکند ترا برای عبادت خودم  برای مناجات باخودم خلق کرده ام وخودم را میخواهم به توعرصه کنم- نه دیگری را مگر برای واسطه من باشدبه جهت حل مشکل تو که سرانجام به نزد من بیائی  خانمی دریک مجلسی فرمودند من عقب مینشنیم برای رضایت وخوشحالی اقایان در حقیقت برای نزدیک شدن به خداوند وجلب رضایت الهی- جلب زضایت شوهر ومردان میکند ومردان هم برای جلب رضایت خانم اش بایدسعی کند تا به جلب رضایت الهی- برسد وغیراز این باشد رضایت نفس است – که ابتر است به هدف نمیرسد چون  درمخلوق ان قدرت نیست که همه مشکلات را حل کند مگرخداوندمنان بخواهد وان کمالات نیست کهبتواندانسان  تا درجات بسیاروالا رهنمود کند همه اندکی از  صفات برخورد دار هستند وقدرت بی نهایت ندارند مشکلات فرد بخوبی  برطف سازند-پس دین باید بهترین مناجات ها ودعا ها را داشته باشد تاانسان دراین وادی سرگردان نباشد- خداوندمنان- بیشتر دینهای تحریف شده را مثال میاورد درباره کافرها کمتر صحبت کرده است   انها انسان بخود وا گذاشتند ودنیا بهترین وسیله کمال معرفی کردند ازلذت های معرفتی الهی  خبری زیادنیست این است که انسان درانجا مداوم در دلهره دریافتهای  دلخواه است که سران جام بورشدن وشکست میخورد

موافقین ۰ مخالفین ۰

پلیس در قبل-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات  شخصی است- لطف خداوندمنان- زمانی که مشکلات زیاد میشود این نشانه لطف الهی ا ست عرفا معتقد هستند- همیشه قبلاز امدن پیامبران مخصوصا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اوضاع بشدت تیره وتارشد- رژیم منحوس پهلوی  قدرت زیادی به ساواک وپلیس داده بود- یک کلانتری -  نزدیک حضرت شاه چراغ علیه السلام- به سمت مسجد فاموری  بود پدر یک ای دوستان گروه مذهبی – دران محل  زندگانی میکرد- وضع مالی بسیارخوبی هم داشت کلانتری ایشان خواسته بود اسناد را بیاورد که مسئله خانه ای  که باخواهراش مسئله داشته حل کرده است   بعد جناب سروان گفته بوده است درست حل نکردی- فلان مقدار  باید به خواهرت بدهی ایشان گفته بودچون شما میفرمائی من میدهم وپول را ایشان داده بود- عامل  فروش مواد مخدر ایشان بود  فردی از ان محل میخواست بنظر شما چه کسی موادمیفروشد- فرد گفته بودنمیدانم – ایشان گفته بود شما مداوم از پنچره همه چیز مشاهده میکنی ومداوم درقهوه خانه هستی  عامل تصادف کننده را شما نشان  دادید—ان جناب به کلانتری میرود که پول را بدهد از حماقت های بزرگ پلیس این بود سرباز وظیفه گرفته بود وبخصوص سرباز وظیفه روستائی مومن اسرار را فاش میکردند انزمان استان فارس سرباز وظیفه  استان گیلان میداد استان گیلان سرباز وظیفه استان فارس را  تامین میکرد ایشان ملاحضه میکند دراطاق جناب سروان این سرباز وظیفه گیلانی بشدت گریه میکند ومیگیوید اگر دفعه بعد من را برای ماموریت بفرستی  خودم را میکشم-  با ایشان بیرون می اید که موضوع چیست- میگوید من  را میفرستد- برو میدان  حضرت علا الدین حسین ان سه جوان  اوباش را بیار- انها می اورم  میگوید چندتا بسته هروئین  فروختی – میگیود هفده تا بعد میگوید  فلان مقدارپول را بگذار رو ی میز – ایشان میگود خواهرم مریض بود خرج ایشان کردم باز میگوید بگذار روی میز- دفعه سوم میگوید اگر نگذاشتی به جرم مواد فروختن وچاقو کشی زندان میشوی   ایشان پول را روی میز میگذارد ومیگیود برو انجا که بلد هستی هفدتا ی دیگر  رابگیر بعد مشخص شد هرکس چاقوزده بدستور جناب سروان بوه است که بیشتر افراد  انقلابی ومواد فروش بودند  که قوانین را مراعات نکردند- کار دیگر سه تا خانم فحشا درست کرده است که بین کلانتری وسه راه حرکت میکردند- یک خیری  به انها گفته است- خانه دارید گفته بودن بله داریم ایشان گفته بود من مخارج شمارا  تقبل میکنم از خانه بیرون نیاید- جناب سروان ایشان- را  فرستاده است به کلانتری بیائید بعد گفته است من مزد شما رازیاد میکند ومراقب هم برای شما میگذارم که همان سرباز وظیفه بوده است- بعداز مدتی مردم سئوال میکنند چرا سروکله شما پیدا شد انها میگویند بدستور جناب سروان بوده است- جناب سرباز پس از مدتها التماس  مرخصی میگیرد وبه روستا در گیلان  میرود ششماه خودرا درانجا پنهان میکند وجریان را میگوید کهمن رالوندهید وپس از مدتی تصور میکند اب ها از اسیاب افتاد به رشت میرود بلافاصله دستگیر میشود وبه شیراز عودت میدهند وششماه اضافه خدمت پیدا میکند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰