بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- شهادت مظلومانه سرداربزرگ سپاه جناب اقای حسین حجازی را  به رهبر معزز جهان  اسلام وخانواده ایشان ودوستان ایشان تبریک وتسلیت عرض میکنم که ایشان تبدیل به یک ذخیره عظیم فرهنگی –اعتقادی این ملک شدند  روح شاد وسایه ایشان برسر این ملت مستدام باد خبرگذاری  سی ان ان- اطلاع داد  که اقای ناوالی  رادیکال روسی در زندان بعلت بیست روز اعتصاب غذا  با ایست قلبی فوت کردند-بعلت ایست قلبی فوت کرده است- امریکا واردیک مرحله ای میشود که شبیه   واقعه  انقلاب ایران درقبلاز فروپاشی رژیم منحوس شاهنشاهی بود- امروز دوباره داستان مینوستا تکرار شد- درمینوستا در استین تکرار شد   جوانی  در مینوستا به خبر گذاری سی  انان گفت مادراینجا دریکمیدان دوراز محل حادثه ایستاده بودیم وسه نفری که جزو یک تیم ورزشی بودند صحنه را تماشا میکردیم یکدفعه دوست کناری من افتاد ومن متوجه شدم تیر خورده است وفوت کرده است معلوم میشودبایک اسلحه دارای صداخفه کن زده شده است وانهم از جای پنهانی  دوگزینه بنظر میرسد یک پلیس  بالباس  شخصی از ساختمانی مخفی تیراندازی کرده است ومتاقبلا حال عدهای باهمین سبک به پلیس تیراندازی کرده اند  وشاید از طرف مافیا اسلحه این امر انجام شده است که مردم به سمت اسلحه بروند و از مافیا اسلحه حمایت کنند—دادگاه سیاهگوست شهید معروف نتوانست به نتیجه قطعی برسد یابایدبه دادگاه هالیوودی ختم جلسه اعلام کند ویا یک گروه منصفه جدید انتخاب کند ویا به یک دادگاه ویژه پرونده ایشان منتقل شود