عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۲۸ مطلب در فروردين ۱۴۰۱ ثبت شده است

تمدن پوشالی غیرانسانی غرب-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-  درسوره مجادله براساس  بیانات رهبرمغزز  که افاضات ایشان تداوم پیدا کند- درایه پنچ  این سوره- یک اصطلاح است  بنام یحادون باتشدید  دال- یعنی هرکس که  درباره قوانین الهی   وانرابسط دهید به اخلاق واصول وارزشها- نظریات ها –استنباط ها- دلیل ها-احکام- میابیست براساس فابریک ان باشد حق دخل وتصرف وتغیرات وکم وزیادکردن ندارید درمرز های خوداش باشد کلمه –حد بعنوان مرز جالب است برای انکه یک موضوع جزیی زیادی را  دربرمیگیرد-که میتواند تاریخ را پوشش دهد- کسی نمیتواند بگوید اسلام برای دنیای مدرن قانون ندارد اشکا دین بهاپیت  دوامر است یکی جهانی است ولی حق ندارند  یهودیان  بهاپی کنند مگر برای اهداف خاص  یهود بهاپی شوند دوم اقای بهاالله اینده رادرک نمیکرد وبرای اینده  قانون نداشت بعضی بهاپی ها درخارج میگفتندکه ما بهااالله رادوستداریم زندگانی درن راهم دوست داریم- من مصداق نمیاورم- این روش را یحادون میگویند اما مهمترین- کاربرد ان درصدر اسلام اینبود که یاتبلیغ دین نکنید ویا اگر میکنید شرک وقوانین جاهلی راهم بپذرید- لذا بیشتر  مفهوم منع از تبلیغ دینمعنا میدهد ودوم وارد کردن   مولفهای  غیرالهی در  قوانین الهی است که یکنوع التقاط را ایجاد میکند بعضی ممکن است فریب بخوردند که قوانین الهی را بطور کمال وتمام پیاده نکیند مقداری  انعطاف داشته باشید خداوند به این افراد که چنین فکر میکنند میفرمیاد منرادوست دارید وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دوستدارید ولی قوانین منرا  دوست ندارید دشمن من نیستید ولی بامن هم دشمنی میکنید ومیرماید هم الظالمون بخود وبشریت ظلم میکیند من شمارادشمن خودتلقی میکنم- مثال شاگرد درس نمیخواند ودرکلاس  حواس بچه ها پرت میکند به معلم ضربه نمیزند ولی بهخود وشاگردان ضربه میزند وممکن است قدرت معلم راضعیف تلقی کنند- لذا میفرماید یک اصطلاح کبت- رابکارمیبرد گوشمالی که  نتجه ندهد به نابودی ختم میشود- لذا باید شناخت احکام و ومولفه های بیان شده دقت زیاد کرد و قوانین ناب را پیدا کرد- کوتاهی نکرد وفریب نخورد امام صادق علیه السلام فرمودند هرکس بکربلا میرود  نزد من بیاید شخصی امد وگفت امام عزیز رحمت الله  علیه  چه حاجتی دارید امام علیه السلام فرمودند یک مرضی دارم  تابحال خوب نشده است من مخارج شما میدهم به کربلا برو وحمام بگیر ودرفلان ساعت واردصحن شود  با فلان زاویه باس ر  عظمت امام حسین علیه السلام زیارت کن واین دعارا بخوان وبعد ضریح راببوس بیا-خیلی جالب است  وفضا برا یانهاکیه  به ضرح میجسبند وبعد  بیرون میایند راحت باشد ان جناب گفت امام صادق علیه السلام خودشما امام هستید چه نیازی است که بکربلا من بروم- فرمودند دستور این است که که زیربقعه امام پحسین علیه السلام دعا سریعتر وحتمیتر مستجاب میشود-حال امروزه غرب ادعا میکند بیشترین قانونموردنیاز را غرب دارد وبیشترین قوانین حقوق بشرراهم غرب دارد اخیرا کارهایپی کرده است درعصر حجر وقرون وسطی تاریک ونیمه وحشی نکرده است کشتیرا مسدود میکند هواپیما مسدود میکند –مساپل اقتصادی درهم میکیوبد ودارو نمیدهد یک کسی که قبا دوست اقای پوتین بوده است املاک وپولش  مسدود میکند وبجرج میگذارد قانون مداوم براساس منافع تغیر میکند ووخودرا صاحب تمدن بزرگ میداند که اسلام اجازه اینکارهانمیدهد

موافقین ۰ مخالفین ۰

جناب اقای اوکراین-ملاحظه گنید-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  جناب اقای اوکراین-  علت نبرد را نه ایدولوژیکی کنید ونه به دلیل عقدها ی خورده شده در زمان سابق از روسیه-  میفرمایند که روس ها 156 بار به ماحمله کردند- وشکست خوردند انهاتاوان اش را پس دادند وسعت شما زیاد شد- باید گذشته رافرموش کرد کشورکوچک بودن عیب نیست ومیتواند به بهروزی برسد بلکه از کشور بزرگ بیشترمرفه شود البته کشوربزرگ بیادسعی کند که همکاری های موثری انجام دهد- خداوندمنان درقران میفرماید به خانم ها من یک مقداری برتری  بهمردان داده ام- شما انهارا  درخواست نکنید-تحت تاثیر قرار نگیرید هرچه میخواهید-از ثروت مقام وشان وپرستیژ ازمن بخواهید که به شما میدهم همدیگررا تکفیر نکنید  اوکراین نبایدگول  معاویه ثانی رابخورد- این جنگی است بین دونفر رخ داده است که اوکراین  بهجای انکه قوی ترشود ضعیفتر وحتی سرزمین از دست بدهد- افارطی شدن درتاریخ نشان داده است برخلاف میل مردم است واتش اش زود خاموش وخاکستر میشودبخوارج دراسلام نگاه کنید به چهارشعبه تقسیم شدند دودسته افراطی بودند زودنابودشدند وجامعه کم کم  انشعاب میدهد هرچه به سمت اعتدال میانه روی بروید بیشتر پایداری  ودوام پیدا میکند این اصل درتاریخ اثبات شده است- ویک بدعت خطرناک ایجادنکنید که احمق دردنیا زیاداست- تصور میکنند  راه جذابی است- وشعور وفهم  برجسته را اعیان کنید که درتاریخ ماندگاری داشته باشید

موافقین ۰ مخالفین ۰

مئلومیت امام حسن علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- جناب اقاق  حجت الله والمسلمین- قاسم ترخان رحمته الله درگفتمانی با سایت  شفقنا- درباره مظلومیت امام حسن ماله ای مشروح وبسیارجالب بیان کردند- بقول عالمی مظلوم ترین  کس خداوندمنان است- ایشان دو علت اوردند- که به سبب ان  امام حسن علیه السلام مظلوم واقع شدند- اول عدم علم واگاهی نسبت به مقام امامت ایشان دوم  بکارنبردن عقل بعلت تطمیع  فرد برا ی یک اینده  پرزرق وبرق-وسوم نقش بزرگانی که بهانها معتقد بودند وانها هم دنیازده هستند- وحیله های بزرگ پشت سرهم  فرد را   فریب میداد ورعب  که فرد فردی شیطان صفت برخلاف منافع جمع عمل میکند- جای تعجب ندارد که براحتی غدیر خم لوث کردند واز کاربرد اش  انداختند- وامام علی علیه السلام فقط برایعلم ئ فقهی میخواستند که زیر نظر حکمران وقت که رهبری سیاسی ودینی را بعهده داشت وزیرکانه امام راه هجو میکرد وامامت دارای علم الهی نبود وبرکاتی هم نداشت همانطور که قبلا مقام بت بالتراز مقام خداوندمنان بود باتبلیغات بسیارموثر این جریان رابوجود اوردند- زمانی که من دانشجوبودم غالبا مقداری از راه برای انکه خستگی کلاس دربیاورم پیاده میرفتم نزدیک دانشکده پزشکی یک جوان دانشجوپسر به نزد من امد وهمراهمن شد انزمان دانشجویان  توده ای –چه پسر وچه دختر یک  پیراهین ساده استین کوتاه میپوشیدند بایک شلوارساده وسبیل  استالینی  ودختران سرشان پسرانه میزدند وغالبا باهم بودند وبا شخص دیگری نبودند بهمن گفت راه نجات اینکشوربنظرشما چیست-من گفتم اسلام ناب- گفت خیر روش استالینی –من گفتم  استالین مثل رضا شاه فقط  یک نظامی خوبی است وباعث بدبختی حزب کمونیست شد وسرانجام با غلط ماری خوداش دست بدامان امریکازد وگرنه میلیونها نفردیگرا به کشتن میداد  باهوش ترین افراد درشوروی چهد غربی ها گفتند وخودانها گفتند خروشجف است ایشان گفت خرشجفت لجن زد به کمونیست ارام ارام بسمت غرب رفت و چاکر امریکا شد من گفتم اقای استالین هرکس مطابق میل ایشان بود ویک انقلابی دواتیشه بود قبولداشت ومابقیه راقبولنداشت واعدام میکرد عامل جاسوسی  شوروی درژاپن به مسکو امد که ژاپن درحال اماده شدن برای جنگ است استالین گفت انهابقدری ترسو هستند-کهمیترسند اسلحه بدست بگیرنند ودستور اعدام ایشان رادادودوسال بعدژا پن وارد جنگ شد- دستورداد که شهری خوداش باید گندم خوداش را تهیه کند وهزاران نفرمردند وبقیه مسائل- باز ایشان میگفت راه نجات  اینکشور عمل کرد  استالینی است- تحت تاثیرتبلیغات است معاویه درجنگ با امام حسن علیه السلام پول بخوارج داد وبه عبیدالله ابن عباس  خوارج گفتند مانمی جنگنیم و  عبیدالله هم کهفرمانه یک لشگرمهم بود که اغلب انهاازشیعیان بودند وحکم که انهم ریس یک قبلیه بزرگ بود به سمت معاویه رفتندتعدادشیعیان در اردوگاه امام حسن علیه السلام ده نفر گفتند امام صلح را پذیرفت  خوارج فهمیدند هجوم اوردن بهچادر چرا صلح کردی ونمی جنگی وخواستند ایشان رابکشندسهنفراز جوانان شیعه ایشانرا نجات دادندکه ران پای امام علیه السلام بشدت مجروح بود لذا امام علیه السلام از طرف الهی  منصوب شدند تمام احاکم ودستورات  دارای برکات است- امام حسن عله السلام هم از روش پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وهمچنین از حضرت خضر علیه السلام نمونه میاورد کهاصحاب وحضرت موسی علیه السلام درک نمیکردندولی بعدا برکات اش مشخص شد بخوبی میواند درک کردسکوت امام علیه السلام وعمکرد معاویه درفتح کوفه وانتخاب یزید مسئله را روشن کرد- امروزه امریکا چنین میکند  امریکا کومله راخریداری کرده است درحالیکهاز امریکاپول میگرنند ضد ایران وامریکاهستند همهاش شعار میدهند مثلا یک جایئی  چادر میزنند  یک بیست نفری  روی زمین نشسته است یک دخترخانمی بالباس نظامی میاید  پیمان نامهرا امضا میکند  یک کارت عضویت میگیرد وبا یک کلاشنیکف ومردم هوذا میشکند  اما بشدت از ایران میترسند جرئت کاری ندارند زمانی داعش حمله کرد انها میکشت وامریکا هیچ کاری نمیکرد امام علیه السلام میفرمودندمقاام امامت منرا حضرت رسول اکرم صلواته اللعلیه داده است وایشان از جانب خداوندمنان این حکم راداده اندحاضر نیستند که درک بکنند درسوره ممتحنه داستان جالبی است بنظر حقیر یک بارسه یهودی امدند وبعد روز دیگر پنچ نفرامدندعلیک السام گفتند یعنی شمشیربرتوورسول اکرم صلواته الهعلیه فرمودند علیک یعنی برخودتان وقتیکه رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم ایات قران میخواندند وتبین میکردندیعنی معنی انرا مشخص میکردندوهرکس سئوال داشت جواب میگفتندانها  باحالت مسخره کردن رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که شما احمقها اینمطالب را میپذیرید با چشم  انهامسخره میکردندوارام باهم صحبت میکردند که انهارا مسخره کنید – مومنین نارحت شدند وپیامبر اکرم صلواته الله علیه فرمودند دیگر نجوا ومسخره نکیندوباز میکردندوایه الهی  امدچرا بیانات رسول اکرم صلواته العلیه واله والسلم اطاعت نمیکند خداوندمنان فرمودن من نفرچهارم ان سهنفربودم ونفرششم ان پنچنفربودم هم دیدم وهم شنیدموبعدقانون کلی رابیان میکند قران اکادمیکی است هم  قانون کلی را میگوید وهم مصداق های انذا میگوید ودمسئله تقوا مراجعه کنید وحدیث  مصداق هارا توسعه میدهدا وامامانپاک صلواته الله علیه واله والسلم مداوم توسعه دادند واین  امر دراهل تسنن وجودندارد وانرانمیپذیرنند- لذا خداوندمنن میفرماید چه عدد کمتر باشد وچه بیشترباشد فرقی درمسئله نمیکند مسئله روح  ومسائل عقلانی وفلسفی  انزمان برایانها بسیارسخت بود لذا خداوند اول  تاحی حسی صحبت میکنندوکم کم انهارا بادرک عقلانی اشنا میکند بعدامیفرمایدمن بذهن یاقلب شما نزدیک هستم وبعدمیفرمایدمن در-من-شما هستم یعنی اچه نیت میکنید وفکر میکنید من بلافاصله میفهم وبعد میفرمیا مناز خودشما بخئشما نزدیک ترهستم یعنی قبلاز انکا ه نیت کنیدمن میفهم وبعدمیفرمیادمناز ازل میدانستم یهویدان باخود فکر میکردندکه ماپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ازار میدهیم چرا عذاب نمیاید خداوند درایه  ای این مطلب را گفت- هرادم عاقل میتوجه میشودخداوندمنان درداخل –من فرد است وهم میفهمد وهم میشنود وهم میبیند بیا تسلیم شد ولی انهاتسلیم نشدندخداوندمنان فرمودند درنیا خواری ودراخرت عذاب تمامعیار خواهند اشت واینهم درباره امام پاک علیم السلام الجمعین صدق خواهد کرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای زلنسگی باز هم توجه کنید-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- جناب اقای  زلسنگی- غدد  بیشاز اندازه بکار افتاده است ادرنالین بیش از اندازه ترشح میکند- مدتی در ارتفاعات کوهستانی کناردریا سیاه بروید یا کان  ویا فلوریدا-  حتما پزشکان روسی امریکایئ زیادمیتوانند به شما کمک کند مکزیک ی ها واذربایجانی هم چیزی هائی بلد هستند- واز چینی ها کمک بگیرید- کمی مکتب روانشناسی –زن-را بخوانید وتعدادی از ایات انجیل هم مطالعه کنید—شما چکار کردید که زیردستانرا بخصوص خانم ها راسحر کردید که باشگفتی وتعجب وحیرت به شما مینگرند کمی هم درباره عواقب امور هم فکری بکنید- .واز خداوندمنان کمک بخواهید تاشمارا راهنمائی کند

موافقین ۰ مخالفین ۰

گفتمانی ا باحضرت ایت الله مرحوم ملک الحسینی رحمت الله علیه-!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-یکدفعه من ومرحوم حضرت ایت الله کرامت الله   ملک الحسینی مجاهد بزرگ رحمت الله علیه از  جلسه تفسیر ایشان باهم بیرون امدیم تا چهاراه سینمای  سعدی راه ما مشترک بود وفاصله هم زیادبود- من ازایشان سپوال کردم اگریک برادر سنی از شما سپوال کند  ثابت کنید امام علی علیه السلام میبایست رهبر میشد بودن استفاده از غدیرخم ودیگر موضوعات عقلی محض باشد- شما اثابت کنید ایشان فرمودند ایه ولایت- خداوندمنان تنها مسءله اش خالق بودن مانیست  بلکه مخزن علم بی نهایت- است واین انسان  درطول تاریخ مساپل زیادپیچیده میکند- انسان ساده نیست- لذا   بایداز خداوندمنان اطاعت مطلق کرد به  معنای بایدعبدالهی بود- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مخزن علیم عظیمی است که از خداوندمنان به ایشان افاضه شده است ولی تابع وحی عمل میکند میطع مطلق الهی است همان عبدالهی است- ولی امرهم درقران اطاعلت از ایشان مطلق است-دوحالت دارد یا بایدمانند رسول اکرم صلواته الله  علیه والله والسلم باشد اینفرد میشود علی علیه السلام ومخزن علی عظیم است ودرضمن  از وحی ودستورات رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم پیروی میکند ویا فردی که خداوندمنان بهایشان  رهبری ا داده است که هرطورکه میخواهد عمل کند- ولی این  مدل با ایات قران درتضاد است- تلک حدود الله حد یعنی از ان تجاوز کنی به مین  انفجاری میرسی که در مرزها کار میگذارند احیا نمیشوی  دردنیا خوار عظیمی داری کهفقط خوداش میفهمد عذاب وجدان دارد کهاورا د درخود رنج وخواری میدهد ودرقیامت عذاب علیم دارد اینچنین افراد برای  انکه تصور کنند را های پیدا کند که از عذاب وجدان راحت شوند   واز خارج عقلا انهاراسرزنش میکنند برای راحتی خود میگیوند قیامتی وحتی خداپی نیست- درخارج هم میگویندکارما عین ثواب است واگر  ما عمدا  کاری خلاف کنیم به جهنم میرویم وشما ببهشت میروید ومردم را فریب میدهندمانندیهودیان  وخداوندمیفرمیاد شما خیل جمعیت  بعضی شما از ان جناب باهوش واهل مطالعه بودید برای ند روز منافع دنیاپی  حق رازیرپا گذاشتید وقونی کخ مرضات الهی بود به ان عمل نکردید- درقیامت  فر وقتیکه متوجه میشود-کهاعمال او چه مصیبتها وبلاهارا بوجوداورده است-انزمان وجدان درحداستاندارد است به سمت جهنم میدود که داخل جهنم شود بلکه  سوزش  وجدان را ارام کند وارام نمیشود ومایعات  اتشین جهنم را مداوم میخورد که  اتش وجدان کم شود وکم نمیشود خوب برفرض اقایان مسءال روز را حل کردندگرچه اینطورهم نبوده است مانندجناب اقای عثمانولی برای ایندگان راحلی باقی نگذاشتند یا میگویند شما از قوانین سکولار استفاده کنید-مردم میگویند –مگرما مدادهستیم درزمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از قوانین الهی  استفاده کردند ما از قوانین الهی محروم باشیم ویا جعل  حکم کنند یک رنگ مذبی به انمیزنند-که چه بسا قوانین سکولار بهتراست که عربستان دراین جهت میرود

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی زندگانی حضرت خدیجه سلام الله علیها-!!

 بسم الله الرحمن  الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به حضرت خدیجه علیها السلام- میبایست- ایشان را مستقل نگاه کرد- ودرسایه حضرت زهرا علیها اسلام  ندید- بسیاربانوی شگفت انگیز است- وخوشبختانه از ایشان  روایتهای زیادی موجود است ومیتوان یک کتاب جامع را بدست اورد برخلاف مادر مکرمه و شایسته حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم—درمسجد الحرام بودم- یک اطاقدرحدوددومتر نیم در شش متردرداحل صحن مسجد کنار یکی از دورازه بیدن در مسجد که به سمت درب اصلی میرفتند-ساخته بودم- یک اقای ایرانی  انجا روی سکو کنار ان نشسته بود ومیخواست به بیرون برود از اوپرسیدم این جای  وسایل  نظافت است- گفتنه من هم کنجکاو شدم از مامورین سئوال کردم گفتن که این اطق در زمان جاهلین دارالندوه بوده است انرا باز سازی کردن دارالندوه  اطاق شورای رهبری بوده است که پنچ نفربودند که عبارت از ابوجهل   ابوسفیان وابی لهب ودونفر دیگر درشرایط بسیارسخت دراینجا گردهم میامدند وتصمیمات  میگرفتند وبعد مکه انرا اجرا میکرد ودرضمن از حضرت خدیجه سلام الله علیها هم دعوت میکردند ولی ایشان نمیاندند- که ایشان دران زمان بیشاز پانزده سال نداشتند-اعرابی- برایدختر وزن اهمیتی قایل نبودند چهبرسد به مسائل سیاسی و رهبری – بعداز ایشان حضرت فاطمه سلامه الله علیها مادر حضرت علی علیه السلام بودندزمانی که ازکعبه با ان طفل بسیارنورانیوزیباروی –حضرت علی علیه السلام بیرون امدند مردم  دورایشان جمع شدند به قنداق علی علیه السلام تبرککردندوازایشان واستند دعا کند تا مرض انهاخوب شودواینچنین شد ولی خانمی سیاسی نبودند- وزن ابی الهب ام جیل زنی  سیاسی منفی بود- هفت کاروان بزرگ مکه داشت بعدا کاراون کوچک ویک الاغ وچندتامعدود شتر ابوسفیان هزار شترداشت که براساس نیاز  تعدادی باخود میبرد دومین کاروان متعلق به حضرت خدیچه علیها السلام بودکه عدد های مختلف دادند تاهشتصد  شتر-ولی زمانی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بعنوان ریس کاروان منصوب شدند  تعدادشتر هفتادودوتا بوده است واین امرنشان میدهدکه چه مدیرتی بارزی    ایشان داشته است این شرکت را بخوبی  اداره  میکردندبندرت از خانه خارج میشدند واگربیرون میامدند فقط بهم نزل خواهرخود خانم –(هاله اگر املا درست باشد)میرفتند ایشان چهل سال بودند و سه دختر داشتند وبسیارفقیر بودند  ومخارج ایشان خانم خدیجه سلام الله علیها    میداد  وسه دختر ایشان  درمنزل خود  پرورش میداد وایشان درچهل سالگی رحلت کرد- هرگز بت نپرستید وکتب تئرات وانجیل هم مطالعه کرد واشکلات خودار از پسرعموی نوفل میپرسید خوشبختانه خداوندمنان هم درتورات وهم درانجیل وهم دراحادیث   مطالب کلیدی را حفظ کرده است وگرنه انهاراهم نابود میکردند-دردانشگاه لندن با یک دانشجوی پاکستانی اشنا شدم وفرمودند تعجب نکن که این دانشجویان به مذهب زیادتوجه ندارند –زیرا درامریکا مافیا بهدانشگاه هاروارد دستورداده است وهمان دستورا  دولت انگلستان به دانشگاه لندن داده است- که  تمام جملات  تورات وانجیل وکتب دنی یهود ومسحیت   باعلومی که بتواند درستی ویاغلط ان را پیدا کرد ویقین باشد رابدست اورید وانهائی که غلط است کم کم اشکار کنید وکم کم به قران واحادیث دارندتوجه میکنندمن ازیک دانشجوی دانشگاه لندن گفتم نظرشما درباره کتب دینی یهود ومسیحیت چیست- ایشان فرمودن اگرعلم  به سمت یک قانون دنی نزدیک بشود منان ان قانون دینی را قبول میکنمولی اگر بشدت ازان دور میشود قانون علمی انرا قبول میکنم واین مسئله دین یاعلم درانجا بشدت رواج دارد- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از خوداش بیانی نمیکرد میفرمود خداوندمنان چنین میگویندمدتها منتظر شدن اهل شرک که حضرت ابو طالب وضع پیامبر اکرم صلواته الله علیه  واله والسلم مشخص کند ولی ابی لهب حملات خودرا شروع کرد- وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باروی خونین به منزل میامد ومیفرمود که من از  اهالی مکه تاحدی مایوس هستم- وحضرت خدیچه صلواته الله علیها باپاک صورت میفرمودند ه خدای منان شمارارها نخواهد کرد   ودرکتب دینی است سرانجام شما پیروز میشوید  اینجمله شایعه ذاست ویاواقعیت داردکه رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند شما وحضرت علی علیه السلام کهدرخانه ایشان بودبه رسالت من ایمان داشته اید برای من کافی است- حتی به حضرت علی علیه السلام فرمودند- شما به من ایمان اوردید- برای من کافی است ویک درس بزرگ میدهد یکنفر اگرتوسط شخصی درجهت مثبت به جائی رسید کافی است- زمانی  قریب  بهنزدیک کل بنی هاشممشرک بودند وبقول امروز التقاطی  هم به حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان داشتند وهم به بت تاثیر فرنگ عمومی بر افراد-خانه حضرت خدیجه علیها سلام الله اطاقهای بزرگ با هفت پرده رومی پنچره ا اذین بسته و  توسط مشعلهائی که با روغن زیتون شعله ور میشدند شب راروز میکردند مبلمان رومی  وسینی های  بزرگ دروی  یک چها رپایه پراز میوه کنیزان وبندگان زیاد- زمانی که با پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ازدواج کردند دریکخانه کوچک  وباکمترین وسایل زندگانی را شروع کردند وپول ایشان درجهت پیشرفت دین بکاررفت کهموردتوجه خداوندمنان وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بود اولین کسانی که نماز خواندندمسجدالحرام  عبارت بودنداز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وحضرت علی علیه السلام وحضرت خدیچه کیبر سلام الله علیها نوشتند  اف فراد  های عرب با شمشیرهای برهنه  یککوچه باز میکردند وخیره به انها  مینگریستند وهرلحظه امکان قتل انان بود وبا وقار واطمینان وسکینه  نماز میخواندند این ازدواج یک ازدواج خط شکن ب.د بود حضرت خدیچه سلام الله علیهاسرنش کردندورها کردند ئکه بایک جون  بیپول  وشبان گوسفند وبدن   ارزش بلای اجتماعی ازدواج کرده است وپس زنی احمق است حرف مردم از زخم شمشیر بدتر است وجوانان حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه الله والسلمسرزنش میکردندچون سیمای حضرت خدیجه صلواته الله علیها ندیده بودند تصور میکردند همان خانم هاله است که زیبا نبوده است میگفتندبایدبا یکدختر بسیارکوچکتر وزیباروی ازدواج کند پس  پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک مجنون است   وخداوندمنان میخواست یک خط شکنی شود که بسیارسختی است که برخلاف رودخانه شنا کردن اعراب یکمثال دارندکه  زخم سخن بدتراز زخم شمشیر ونیزه است- درشعب ابی طالب شعب بنمای تنگه بین دوکوه است که بین دوکوه یک زا.یه حاده پیدا شود  یک  سقف سه گوشه میزند که سایبان باشد زیران مغازه بود و استراحتگاه شتران  وتبدیل به یک بازارچه میشد پیامبر اکرم از  ابی جهل که بسیارافراطی بود پرسیدند درچه زمانی شماادست از سرما بر میداری  ابی جهل گفت هروقت از مکه خارج شدید وحضرت رسول اکرم صلوات الله علیه والسلاممابه شعب ابی طالب میرویم وشما باما کاری نداشته باشد ویک پیمان نامه امضا شد که روی چرم نوشته بود واین نامهدرکاسه بود وکاسه در روی ابطشتی بود که داحل اطاف ر کعبه بود  وکلیدان دست ابی جهل وچهل نفررا مامور حفاظت کرد درحقیقت یک فرصت طلائیی به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که افراد تربیت کند  بقول قران جهاد کنند-اول خودسازی ودوم  تربیت  علوم اسلامی و قوی شدن ونشان دادن مقاومت ت شدیدوخطرناک  بخاطر خداوند کهاعراب  این منش راندشتند ولی از افرادی که چنین بودند بسیاردوست داشتند انهاراقهرمان میدانستند- نکته مهم این است حضرت خدیجه سلام الله علیها وحضرت ابی طالب که انزمان ریس مکه بود هیچ الزمین نداشتند دراین جریان درانجاشرکت کنند ومیاداستند که تنها یک چشمه بلای کوه است که که الوده به  پشه انوفل  وحاوی مرض مالاریا است- وکسی ازا ن چشمه اب نیمخورد-ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای زلسنکی توجه کنند-2

  بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای زلسنکی – شرق بجزیونان که بعدا تاحدی تغیر عقیده داد نژادهای زیادی باهم کار میکردند  با ایدولوژی های مختلف وسنت ها ی مختلف وزبان های مختلف- این غرب بود که  ناسونالیست نژادی را بوجود اورد انهم   دوقرن تقریبا میشود-حتی در ترکیه هفتاد نژادبوده است- احتملا ایران بیشتربوده است- کسی مجبور به عقیدهای و فرهنگی وزبانی نمی کردند فقط در  طاغوت که به حکومت میرسید  اقداماتی میکرد ولی زودگذربود واواخر ساسانیان  که احزاب  انقلابی درحال رشدبود ومذاهب مختلف درحال  تشیکل شد ونمو ورشد کردن که مهمترین ان مسیحیت بودکار  خشنی صورت گرفت که باامدن اسلام ان شیوه از بین رفت- المانهای نازی  اشتباه زیادی کردند وضربه سختی هم خوردند بههمین خاطر وبعد متوجه این ضربه شدند حال امریکا تاحدی به سمت ناسونالیست نژادی میخواهد حرکت کند که دیگرفایده ای ندارد دوم ازفرانسه درس بگیرید حزب کمونیست فرانسه گفته است  دئربعد به اقای ماکرون رای دهید تا جلوی راست افراطی بگیردچون اقای ماکرون به سمت راست میانه  تبدیل شده است وخانم لوپن به چپ میانه تبدیل شده است واحرب معروف سوسیالیست فرانسه کمتراز پنچ درصد رای اورده است- چرا برای نکه شعاردادند عمل نکردند تمام احزاب  سنیت به همین علت رای نیاوردند- حال چرا راست افراطی  میتواند رای بیاورد اولاسرمایه گذاری امریکا- دوم ابداعات فرانسه عقب افتاده است- ابذاعات دست امریکا است  دیجیتالی شدن کارخانجات تنهاراه نجات اقتصاد است که ازامریکامیاید گرچه دو ر یس جمهورسابق فرانسه همین فگر کردندو  عملی نشد متاسفانه جهان سوم  یک بعدی هستند-کوروکر ولال درمقابل غرب اینرا کمونیست های کبعدی –حکومت یکبعدی  چشم به غرب هیچگونه مانور سیاسی بلدنبودند تاجهنم میرفتند- شما اینکارا نکن فریب غربرا نخورید انچه بنفع واقعی اوکراین است عمل کنید  چند ریس جمهور  غربرا ازمایش کردند ونتجه ای نگرفتند

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

امریکا- پاکستان-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- برخلاف خانمی که درغرب بیان کردند- امریکا مشکلات زیاد دارد ومسءله \اکستان برای انها زیادمهمی نیست – درحایکه دقیقابرعکس است مهمترین مسءله امریکا  پاکستان است- وبههمین علت میخواهد درانجا نفوذ- سیاسی  سابق ویک پایگاه نظامی بسیارنیرومتد داشته باشد برای ا   مقابل باچین و وروسیه وایران واقمرسابق شوروی که اخیرا به سمت شرق متمایل شدند مانندقرقیزستان که زیرنفوذ اسرایل بود واسراپیل میخواست انجا کودتا و ریس جمهوری را ترور کند  ودرست فکر کردند پاکستان  به سمت چین میرود زیرا  امریکا برای بدست اوردن  نفوذ خود- درهند   تعادل به نفع هند   چرخیده است  وحتی  حمایت پاکستان از کشمیر کم شده بود ولاجرم پاکستان به سمت چین  حتی درمساپل نظامی واخیرابه سمت ایران وروسیه چرخید وزمانی که بنبی در  مسجدشیعیان درپاکستان  منفجرشد  عمران خان به ان مسجدرفت مهمترین پایگاه  سیاسی ونظامی ا در خاورمیانه وجهان پاکستان است وتاحدی زیاد  اقای غنی به نفع امریکا عمل میکردکهامروزه افغانستان هم تاحدی به سمت چین وروسیه وایران وبه اقمار سابق شوروی نزدیک میشود وازطالبان پاکستان هم حمایت میکند کهتنها مشکل  اقای عمران خان با افغانستان همین بود کهانهامعتقدبودنده اینعمل  درجهت مقابله با امریکا است- حا اقا یشهنواز کهجزو الیگارشی امریکا است وبشدت امریکاپی است بظاهر بااینوعده که وضع اقتصادپاکستان بهبود میدهد وامریکا کمک مالی به اقای عمران قان نمیدهد تنها سیصد میلیون دلاربه جای چندمیلیاردلارکمک های سابق داده است وضع اقتصادی پاکستان خراب میشود وحال دیده خواهدشد که با سربزمین میخورد

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای زلنسکی لطفا توجه کنید-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- ئظریات شخصی است – اقای زلنسکی – سرنوشت اوکراین دردست شما است- اول  باید پاسخ به خداوندمنان بدهید- که از نیت شما تا عمل شمار میداند خداوندمنان  ناخشنود از طاغوطیان وشورش گران کور وکر هست- که باظلم خوی گرفته اند وبا ظلم زندگانی میکنند- و از ظلم  روزی نامشروع خودرا بدست میاورند  مرگ کودکان وزنان رنج انها و وسختی پیرزن ها وپیرمردها برای ان جزلبخند تاثیری دیگرندارد-که ناله انه اتا به عرش رسیده است- حتی این ستمکاران مانندامریکاخوداشان راهم بکشند پیروز نهایی نخواند بود  این سنت الهی است- بقول ایرانیان هروقت ماهی را از اب بگیرید تازه است سعی کنید بین نژادهای مختلف    با مردم اوکراین ازدواج بوجود اورید وانهارابه بازی بکیرد  خودمحور وخود خواه نباشید—تاریخ دراینده بخوبی جریان امروز را تجزیه وتحلیل خواهد کرد قهرمان واقعی را از قهرمان نما تشخیص خواهد داد شما سرانجام ابوسفیان ومعاویه علیه العنت وحضرت علی علیه السلام رادرتاریخ اسلام مطالعه کنید ودرس بگیرید وبه موعظه های الهی وانبیا وسورولان اعظام الهی توجه دقیق وهمه جانبه داشته باشید ادامه جنگ بهنفع هیچکس نیست بخصوص برای شما بدتر خواهدبود کاری کنید که دردنیا برجسته ودراخرت هم برجسته باشد -انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

خدرا نشناختند-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بعدا زانکه  انگلستان فرماسونری را بوجود اورد- دنیا از ان تقلید کرد- درک واقعیت ها  ونقش های استعماری بسیارپیچیده شده است- بعضی ها میگفتند که زمانی که علی محمد باب ادعای خدائی کرد-چگونه مردم انرا قبول کردند-؟؟  انها نمیدانستند این مطلب مخفی بوده است تعدادخاص میدانستند که انها ایمانی نداشتند  وجزو ابواب الجمعی انگلستان- یا روسیه بودند ولی کم کم  برخلاف میل انها فاش شد- این کارخداوندمنان است که فردای قیامت نگویند ما گول خوردیم کسی نبود که مارا روشن کند- یک جناب شیراز ی دریک جلسه برای عده ای بیان میکرد که جزو  انجمن حجتیه بود که ایشان درتهران به ظاهر  بهائی شده بود تا جزو گروه بیت ال قدس پیش رفته بود-  بیت القدسی  ها گفتهبودند سئوالات ما جواب میدهیم- درجلسه انواع کتب دانشگاهی از فیزیک وشیمی گرفته تاعلوم انسانی وافراد درانها غور میکنند وحتی از اساتید دانشگاهی سئوال میکنند دراین باره چه چیزی بلد هستی – ایشان برا ی تلفن  انجا ومنزل دونفرانها شنودکار گذاشته بود کهاندونفر تا پاسی از شب باهم درباره پاسخ دادن  گفتمان کرده بودند- مقداری لو میرود انها متوجه میشوند از ایشان شکایت میکند هفت ماه زندان بودکه اولا وسایل شنودرا ازکجا پیدا کردیودرثانی چراین کاررا کردی-من دریک جلسه معلمین  حضور پیدا کردم یک جنابی چهارشناه وبسیارزیباروی وبالباس برند بلندشد چند نکته بود نشست ویک نگاه اش به من افتاد روزی من  سر خیابان رسیدم که تاکسی بگیریم بروم ایشان به من برخورد کرد ایشان گفت چند نکته میگویم شما انرا پخش کنید-نقشه مخفی امریکا این است انگلستان این است وشوروی این است واسرائیل این است ودربار این است- من سرسری-گرفتم ولی بعدا موم به مودرست  ازاب درمیامد وکم کم بقیه هم میگفتند-ومن انرا پخش کردم- خالهمن که چندی پیش برحمت الهی رفت منزل ما امد- ومن  جریان را گفتم ایشان گفت شما با ملاها   نشست وبرخاست دارید وعلوم غریبه یادگرفته ای  ولی مندرجریان هستم که درفلان جا صد تیر اعدام برپا کنید معلوم نیست که این انقلاب به ته برسد بعد ایشان دم درب به پدرمن بیان کرد نقشه کیسنجر به عربستان رفته استمیخواهدعربستان موش دوانی کند- وپدرمن تائید ایشان کدی ار بی بی سی اورد- ایشان که رفت مادرم به من گفت که همه مفسرشدند—یک خبرنگارانگلیسی به نزد ابوبکر  بغدادی  ابوبکربغدادی  تصور میکند جزو  افراد انگلیسی است ایشان بهیک محفل بسیارسری دعوت میکند که علمای طراز اول بودند مطالبی میگوید وخط مشی را بیان میکند بعد دریک مجلس عام ابوبکربغدادی با لای منبر میرود مطالبی درتضاد با انمطالب میگوید- که دراوقع کسی چیزی نمیفهمید- یک جوانی درجلسه که جلو بود ارام خودرا به یکی از علمایکنار منبر میرساند که منظور بغدادی چیست ان هم میگوید بغدادی برای ما علما وعلمای اسلام صحبت میکند نه برای شما- شماتکلیف ات از ما بپرسید کاری به کار بغدادی نداشته باشید مگر برای شما صحبت کند وبشدن هیچانی وعصبانی شده بود  که میگیود من میدانستم اصرار کند اوراخواهند کشت ایشان گویا میخواستندبکشند وشایدهم کشتند ویا فرار کرده است- ان زمان دراینترنت سایت  مبلغین بهائی زیاد- یک جوان بهائی که درامریکادرس خوانده بود  تردیداز من است که به بابل وی بابلسر رفته بود در سایت خوداش نوشته است که من درتابستان  تعدای از دانشجویان دعوت کردم وهرچه سئوال کردند منجوابداندان شکن دادم وگفتم شما سواد ندارید از علما بپرسید وعلما گفته بودند جواب درست است- بیست ودونفربهائی شدند درجواب اش گفته بودند-که تو نر چشم بهاالله هستی خدا خیریت بدهد وبه بهمین روش  ادامه بده انگلیسی    گفتهبود اینها باسر بزمین میخورند- انسان را نشناختند چرا برایانکه خدا را نشناختند چگونه انسان را روشن میکند

موافقین ۰ مخالفین ۰