عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

سال روز تولد محبوب خداوندمنان بر همه مبارک ومیمون باد-!!

-بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سال روز تولد حضرت علی علیه السلام به شیفتگان خدا پرستان تبریک وتهنیت عرض میکنم-ما درزبان فارسی مطلب زیاد جالب باشد میگویئم- شنیدنی  است ولی دراوج باشد میگویئم نگفتنی است حضرت علی علیه السلام دراوجی است نگفتنی است- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه وواله والسلم قبلا فرموده بودند که من طبق دستورالهی چهل روز روزه گرفتم وسیب بهشتی  خوردم وهم چنین حضرت خدیجه علیها سلام الله نصف سیب خوردند تافاطمه علیها السلام متولد شدند چه انسانها که خودرا بکودنی  زدند وجاه طلب ماننم شیخین که به خواستگاری حضرت فاطمه علیها السلام رفتند حضرت علی علیه السلام از کار کشاورزی می امد درخیابان  مشاهده کردند بزرگان اصحاب در جائی گرد هم امدند وایشان نزدانها امد وگفتند شمامثلا خسته هستید ایشان فرمودند خواستم چیزی از شما یاد بگیریم-خلیفه اول فرمودند ماهمگی برای خواستگاری حضرت فاطمه علیها السلام که نه سالشان شده است  به نزد رسول الله  صلواته الله علیه واله والسلم رفتیم وحضرت رسول اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند شوهر ایشان خداوندمنان انتخاب میکند ودرحدیث است که قبلاز حضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه علیها السلام به دنیا بیاند درعرش نوشته شدهاست همسر حضرت فاطمه سلام الله علیها- حضرت علی علیه السلام است- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-منتظر شما است وبرو حمام وخود خوش بو کن وبهنزد رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم برو حضرت علی علیه السلام چنین کرد وبعدا از ایشان سئوال کردند ازکجا فهمیدید کهجناب خلیفه اول درست میگوید  ایشان فرمودند که من متوجه درست یبانات شدم- مسلم است حضرت علی علیه السلام هم از سیب بهشتی بوجود امده است ولی به نظر حقیر خانم ها خوشحال میشوند که حضرت فاطمه الله علیها از سیب  بهشتی باشد ولی مردان حسادت میکنند وبه همین جهت این امرا مخفی کرده اند- ایشان وحضرت میدانستند وایشان خجالت میکشبد  که اظهار کند واین مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها رابخوبی نشان میدهد حضرت پیامبر اکرم صلواته اللعلیه واله والسلم به حضرت علی علیه السلام فرمودند قسم به خداوندمنان که خداوندمنان فرمودند انچه تو یادگرفتی به علی بیاموز وبخدا قسم انچه من اموختم به تو یاد دادم حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم من مدینه علم هستم وعی باب ان است وبیادار باب بگذرید تا به من برسید- نکته اول این است  این یک دستور است که بیاداز علم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تا انجا که مقدور است علم یاد گرفت ول ما  بدنبال بیشترعلوم غربی هستیم وکمتر به تمدن اسلامی رغبت نشان میدهیم واین همان تهاجم فرهنگی  - من شر  الوسواس الخناس است- وبه همین علت یک ملت ساده لوح وسطحی وفری خورده بوجودامد که درطول تاریخ اش کمترین فرهنگ ساز ی اسلامی کرد که چهارچوب این ملک خارج نشد- وعلاقه به علم کمرنگ شد ونه درجهت دنیا کار کرد-ون درجهت اخرت ان مجتمع هائی که درباره علم بود به بساط تریاک وشعرخوانی هاکه تخلیه روان ناارام خود کند- در اسلام- قیاس نیست- قیاسمال کار سطحی است فرض کنید یک ماشینی  با سرعت ثابت حرکت میکند این رامیتوان باقیاس  مسئله اش حل کرد که هرلحظه کجا است ولی اگر اینمشاین سرعت های مختلف داشته باشد وگاهی پرنده شود  وغیره او ماشینی دیگر هرگز مانندان نباشد قیاس معنا نمیدهد- لذا کار الهی قابل قیاس نیست ولی برای ساده کردن درک قوانینی داده شده است- لذا علی علیه السلام باهیچ موجودی بجز معصومین علیهم سلام الهاجمعین قابل قیاس نیست- لذا امام علیه السلام نسب  به کل موجودات هیچگاه بدلائل مختلف احساسحسادت ویا حقارت وغیره که ارزش های منفی هستند ندارد وجز خداوند بینهایت معبودی هم ندارد ودشمنان ایشان درتعریف ایشان گفته اند یکانبار از خاک با طلا درنزد ایشان برابر است- و-تا انجا که میتواتد  بدنبال بخشش مال اش به دیگران است- وبز وظیفه ما است که این باب مدینه علم بخوبی بشناسیم ودر تحریف این شخصیت تا انجا که قدرت دشمنانش داشتند  کار کردند ونشان میدهداز اسلام وانسانیت وارزش های الهی وعقلانی بوئی نبرده بودند شخصتهائی چون  حربن ریاحی  وزهیره بن قین با حضرت امام حسین علیه السلام دشمنی داشتند زیرا علی علیه السلام کشنده عثمان است وعثمان شخصیت والائی که بدستورعلی علیه السلام کشته شد وبی گناه بود واگر میبود جهان اسلام رابه اوج میرساند- و- بایدبهوش باشیم-که تاریخ تکرار نشود اخیر حدیثی خواندم که درقیامت حضرت زهرا علیه السلام لباس خونین امام حسین علیه السلام دربر میکند- کهان افکار پلید که درباره اهل بیت ساختند خنثی کند ودادخواهی کند- انشااللهاین روز مبارک که قدران فقط حداوندمنان و چهاردمعصوم علیهم السام میدانند برهمه مبارا ویمون باشد وداخل کل نعمات هائی که خداوند منان به انها داده است به همهداده شود واز تمام شرهائی که انها خارج شدند همه خارج شوند -انشاالله

۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

اقای ترامپ- شیطان را - لعنت کنید-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درحالیکه درشهر الید مراسم خاک گذاری است واقای بایدن  هم رفته است درتکزاس   سمینار  - گروه- ار-ان – ا- جمهوری خواهان عدم تغیر واصلاح قوانین فروش اسلحه افتتاح شد واقای ترامپ هم سخنرانی کرد وفرمودند به شیطان فحش ولعنت کنید  ونه به اسلحه -  راه حل  نهائی حل مشکلات  کشتار  روز افزون  با اسلحه—یک سثیاه پوست تکزاسی میگوید من ناامید هستم سال ها است برای حیات سیاه پوستان درتکزاس   فعالیت میکنم وهیچگونه تغیراتی  رخ نداده است حال میگویند تاکتیک پلیس غلط بوده است  پولیس میگوید افراد من از این نوع  کشمکش ها مریض شدند وقواین تیراندازی هم را باید لحاظ کنند پلیس  نمی بایست قبلا  شلیک هوائی کند که قاتل به داخل کلاس برود ودرب را قفل کند ومقداری با وسیله موسیقی   نواخته است وشببخی ربه خانم معلف گفته است ویک پیام با پرچم قرمر به  سایت خوداش فرستاده است وتک وتک دانش اموزان را زده است- جناب سیاه پوست معتقد است که جوان بالاتراز پانزده سال چنان که پلیس مشکوک شود درخیابان وملا عام بایدمورد بازرسی قرار دهد وبیشتر  جریان راسوق میدهند دران حالت بهترین کار کدام است  اگرخان معلم وبعضی داش اموزان عاقل اسلحه داشتند که چنین نمیشد درهرحال   خبر نگار سی – ان –ان از خبرنگار مجله اتلانتیک  میپرسد بیاد مردم حق داشته باشند که ریس جمهمر  یرا انتخاب کنند که قول دهد اصلاحات زیادی درباره اسلحه بکند ایشان میگیود که حق مردم مسلم است وماهم ازاین حق دفاع کردیم ولی تازمانی که نمایندگان جمهوری خواهد  حاضر به همکاری نیستند  امکان نا پذیر است قوانینی که مدتها مردم را مسحور میکرد که تمدن یعنی فرهنگ امریکائیولی مردم  میگیوند دیگرما تسلیم نمیشویم وتا راه حل واقعی مبارزه خواهیم کرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

تعداد رکعات در نماز در شب معارح تعین شد-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است

 

  تحلیل ونقد وانتقاد – یک حدیث در صحیح بخاری – هشت باب نماز-گونه نماز در شب معراج فرض شد = مقصود  خصوصیات وتعداد رکعات در نماز روزانه ویومیه چگونه تعین شد- بخاری –۳۴۹ از انس بن مالک رحمته الله علیه به نقل از حضرت  ابوذر علیه اسلام ورحمته الله علیه  نقل میکند- این دوشخصی دوشخصیت کلیدی  اسلام وشیعه هستنتد کهدراین روایت میخواهت=ند انهارابه لجن بکشند وکاریهود است  اصلا چینی مطالبی در  باره معراج  دراحادیث شیعه حتی اهل سنت وجودندارد- \ر از خرافات است حضرت  انس بن مالک رحمت الله علیه  وحضرت ابوذر علیه السلام درمکه نبودند وانز مان ایندو مشرک بودند- وجریان درکی از سالهای  که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودند رخ داده است- وبقول عالمی درهمان اوایل یعنی درحد حداکثر هفت سال رخ داده است- ونشان از زحمات زیادی که پیامبر کشیده است وبرای تمجید وتشویق وداد ن جوایز  ایشان خداوندمنان به جایگاه خاص الخاص خود دعوت کرد-در حقیقت بقول علامه شهیر مرحوم ایت الله  محمد حسین طباطباپی رحمت الله علیه انجا جایگاه اولیه ان چهاردهمعصوم  صلواته الله علیه والله والسلم بوده است بوده است وخداوندمنان برای انکه بفرشتگان ثابت کنند که اینان ارزش این مقام راداشته اند انها یکی بعداز دیگیری به زمین ارسال کرده است باداشتن شهوات وغیره روح همان روح است ولی جسم پیدا کرده اند بصورت نطفه در صلب  حضرت ادم علیه السلام- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درمکه کمی از ان مطرح کردند تا جهنمی ها درجات انهازیادشود وبهشتی ها  مشخص شود- و فاصله وتمیز بین ایندو زیادشود وبعدا  شرح مفصل  بهخاندانخود وحضرت علی علیه السلام بیان کردندواز جانب علی علیه السلام بیان شد حضرت انس بن مالک حاجب و ریس  ودفتردار پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است وبعض برای شناخت   ریس دفتر دربار میگیویند- ایشان از \یامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  حدیث های زیادی  یاد گرفت ولی بدستور پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم وفقط تعداد اجازه نشر داشت- وچون شخص معتبری بودی-  ازایشان میتوان استفاده کرد وهرکس پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم احضار میکرد   ایشان کسی را دنبال او میفرستاد  واگر سرو وضع اش خوب بوددستور میداد حمام برو وپاکیزیه باشد ونیاز اورا میخواست وراهنماپی میکرد چگونه درنزد رسول اکرم  صلواته اللهعلیه واله والسلم صحبت کندو- زمانی علی علیه السلام طلبیده میشد ایشان  دربغل میگرفت وچندین باراورا میبوسید ومیگفت نزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام برو وشادی رادرچشم رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بیاور ودر ضمن هرکس را که رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم احضار کرد خصوصیات اورا به حضرت انس فرمود—حضرت ابوذر علیه السلام نیازی به بیان نیست هردو لجن مال کردند که جریان انشاالله شرح میدهم- درشیعه  چنین حدیثی نداریم- میگوید: رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم- فرمود: زمانی که درمکه بسر میبردم- شبی سقف منزلم سوراخ شد- و حضرت جبرائیل  علیه السلام – فرود امد- وسینه منرا شکافت وبا اب  زمزم- شسشو داد- پس  از ان طشتی که پراز حکمت و ایمان بود اورد ودر سینه من  خالی  وانرا بست وسپس دست مرا گرفت وبسوی  اسمان برد – و وقتی  به اسمان دنیا رسیدم حضرت جبر ائیل علیه السلام به نگهبان  اسمان گفت دررا باز کن- پرسید- شماچه کسی هستید گفت من حضرت جبرائیل علیه السلام هستم- فرشته پرسید: ایا شخص دیگیری همراه توست حضرت جبرائیل علیه السلام گفت اری – حضرت محمد صلواته الله علی واله والسلم- بامن است- نگهبان گفت: ایا ایشان دعوت شده اند- حضرت جبرائیل علیه السلام گفت- اری – بعد درباز شد- جامعه مانند انسان- از مرحلهکودکی وسپس حس  میگذرد تا به عقل کامل ومعنویت  ودرک های معنای وباطنی برسد جامعه در زمان  صدر اسلام بیشتر درحس است وقدرت تحلیل غیرحسی وعقلی ومعنوی وفرا حسی ندارد این مطالب درکتاب بخار یبعنوان حدیث صحیح اورده میشود ومردم باور میکنند که حکمت ابی است که در درون قلب وسینه است ازه این مطلب مال یهود است-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

علت فروکش برج متروپل-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بنظر حقیر  برج متروپل ابادان یک دلیل ان اسم خارجی است-دوم  ماد رمهندسی سازه قوی هستیم در زمین شناسی ضعیف هستیم دانشجوی دختریک استادمعزز سازه دریک استانی که ایشان هم دران استان شرکت داشته است وهم درتهران به این دانشجو فمودند یک برجدرشما تران میخواهم بسازم وقت ندارم موقعیت زمین شناسیمناسب تشحیص دادند شما یک تحقیق  بکنید ایشان تحقیق میکند متوجه میشود که این مکان درزیرزمین روی دیواره یک غار است درمقابل زلزله  زمینی  مقاومت ندارد هفتصدمتر دورتر  مناسب است ایشان فرمودند که خداوندمنان لطف کرد وگرنه ساخته میشد

موافقین ۰ مخالفین ۰

دروغگو کیست-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سایت مضل کلمه- بیان میکنى که ىین شیعه ىروغگو میسازد– از طرف امام صادق علیه السلام – روایت کردند-که تقیه دین ابا واجادی ما است وهرکس تقیه نکند وضربه بخورد ویا ضربه بدین بخورد  از ما نیست بزرگترین دروغگو و بدعتدساز اقای عثمان است وبعداقای عمر وابوبکر  به اقای عثمان گفتند فدک را به حضرت زهرابده فرمودند حق حضرت زهر است وچون دوخلیفه قبل ندادند مردم فکر میکنندمن ضعیف هستم- ومنراقبول نخوهند کرد –گفتندمرتع های  مدینه رسول اکرم صلواته اللهعلیه والهوالثسلم تقسیم کرده است وایشان گفت\یامبر درزمان خوداش  خلیفه بوده است ونسبت به حالدیگر خلیفه نیست منه رکاری بکنم درست است همانطور که دوخلیفه قبل عمل کردند حتما میداستند ومن هم چنین میکنم کفتن اجرت مردم کوفه وایرانیان بدهید  ساکت شد وجواب نداد این کارهادروغ نیست عالمی سرمنبر فرمودندخداوندمنان به پیامبر می فرماید اگر ایه را بیان نکنی ویا  تحریف کنی من رگ گردن تورا میزنم- ولی ایشان دروغ بگوید و به سنت  عمل نمند وجزو دسته وباندی باشد که غدیرخم را انکار کنند ویاتحریف کنند- درحالی که حضور داشتند- اما تقیه در دوجا لازم است یکی خطر جانی ومالی  ویکی هم خطر برای  اسلام زمانی که قدرت ندارددر قران است که \یامبر اکرم فرمودندکسی تا من دستور نبرد ندادم ندادم حمله بدشمن نکند گرنه هلاک شود اهل جهنم است یعنی حمله بایدسازمان پیدا کندکه میزان شهید شدن کم میشود همین ملاک تقیه است که روزبهروز خطردشمن به شیعیان زیادتر خواهد شد چندی \یش یک ارانی درانگلستان معلول بوده است وبه انگلستان محاجرت کرده بوده است دریک شهرستانی بوده است یک خانه کوچک داده اند این خانه  دریک اطاق یاراهرو پنچره بزرگی  بهروی یک پارک کوچک بلز میشده است ایشان  ازروی این پارک مدل میگرفته ونقاشی میکرده است- یک فرد پیرمردموجهای با ایشان دوست میشود ویک روز دم پنچره ازایشان میپرسد که اهل کجاپی است پلیس به ایشان گفتهبودنگو ایرانی هستم بگو مثلا ایتالیاپی هستم ایشان میگوید انمرد میرود وتفنگ خودرامیاورد وایشانرا میکشددوماه پلیس نمیتواند قاتل را بگیرد گویا قاتل به خاله خود گفته است بدستور پلیس من اورا کشتم همسایه سروصدا کردندتا اور دستگیر کردند ومن تا بحال متوجه نشدم که جریان بکجا ختم پیدا کرد عدم تقیه برای صدامیان مسءله افریدکه صدام به اسرا گفته بودهرکس لو میدهد خفه اش کنید ولوهمه کشته شوید بعد که اسرا بهعراق رفتن مثل انکه شیعه شده باشند اطلاعات  نظامی برای ایران میفرستادند

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

علم امام علیه السلام -و- دیگران-

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- اقایان سایت کلمه- بیمن تبلیغات امریکائی که مداوم تور عنکوبوتی را  کلف تر میکند- که کار شیطان است-   اتفاقا نه روشنائی دل میاورد م نه عقلانی است- اعضا خاناده سخت من رامتهم میکنند   این سایت گم راه انسان را افیونی میکند والبته من گاه به گاه سرمیزنم-  از ایرادهای درشت تمام شده است حال بدنبال بهانه هائی میگرد که یلی ریز واحمقانه است خوداش هم راه حل اش  بلد نیست- ایشان فرمودندکه  رهبران مذاهب سنی کتاب نوشتند لی امام صادق علیه السلام کتاب ننوشته است-؟؟ کتاب جناب ابوحنیفه چه بوده است؟؟ مابقیه تعداد حدیث نوشتند بجز  جناب اقا ابوحنیفه که عقل متحرک بوده است  ربطی به حدیث ندارد انامطلب را عقلی حل میکند- ونمیتواند بین امامان معصوم وغیرمعصوم اختلاف را درک کند- مقدمه اول زمان رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم زمانی که به سمت مکه رفتند نوشتند هشتادهزارنفر این عددکمترین است قلم بدست یعنی باسواد همراه ایشان بود اصحاب عرب جاهلی مداوم  احادیث را از یک دیگر اخذ میکند- اشتیاق زیادی به یادگیری داشتند بعضی ازاقایان تصور کردندکاری اسان است درخاطراتمالک بن انس  امام مالکی نوشته است درسن پائین در مدینه  به مدرسه های  دینی رفتم تعدادی مدرسه بود-که  درباره حدیث شناسی کار میکردند مهمترین انها هفت تابود اولی چهارده تا طلبه داشت ونزدان  یادگیری را شروع کردم وکم کم بر قوانین شناخت مسلط شدمولیپساز مدتی متوجه شدم بعضی احادیث  باطل را بنحوی  بقول عرب زبان را میچرخاند یعنی منطق را میجرخاندکهاز باطل یک حق بیرون بیایدچرا برای انکه بقول امروز ی ها  ایدولوژی داشتند بقول اسلامی ها مذهب یعنی یکمذهبی  جدید بوجود اورده بودند-که مطابق ان مذهب شود وان مذهب را تائید کند وبه من گفتند اگر ماراقبول نداری اینجاراترککند ودرمدرسه  دیگر همین اتفاق افتاد واخرینانها  پنچاه طلبه داشت وانهم به همین طریق بود ان عظمت را  تبدیل به این وضع کردند این را میگویند سیر قهقرائی  ایشان به کوفه میاید کوفه رقیب مدینه بود واز لحاظ اخلاقی شراب وقمار وترانه های شهوانی ورقاصی به حدوفوربود کسی مانع  نمیشد وشام بشدت ضعیف بود وبیشتر تفسیر قران بود وان زمان بنابرقولی چهارده نوع تفسیر قرانداشت وبناربرقول یهفتادنوع تفسیر قران بود که یک دیگررا لعن میکردند-درکوفه باز به همان منوال بود ایشان ببغدادامد  وعده ای ایشان فردی  فاضل تشخیص دادند وبه کمک ایشان امدند  وپولی به ایشانقرض دادند که خانه بخرد وحتی باغ بخرد ویک مدرسه کوچک- برای ایشان هم درست کردند منصور دوانقی ایشان بشدت طرفدارشیعه بود ومرید ششدنگ امام صادق علیه السلام وبسیارفرد  احساساتی بود درجلسات بزرگی  که برای امام حسین علیه  السلام گرفته میشد وروضه میخواندند ایشان بشدت گریه های بسیار  بلند میکرد که مردم نمیتواستند  سخنان مداح رادرک کندومجبور میشد از جلسه خارج شود وهرکس رد میشد وداخل سالن نمیشد پس گردنی میزد ومجبور میکردکه داخل جلسه شودوحتی گاهی درجلسه غش میکرد ولی زمانی بقدرت رسید ظرفیت نداشت بسیارنکته مهمی است اولین کسی ایراد به ایشان گرفت ابوحنیفه بود درمسائل اقتصادی  وشروع کردبه کوبیدن حنفی ها- حنفی دو گروه شدندگروهی بظاهر از ایشان حمایت کردند که  کشته نوشند وبه موقع کودتا کنند  وعده ی به شام گریختند ودرانجا برعلیه او اقدام کردند  منصور دوانقی  طبقی از سکه طلا برای ابوحنیفه فرستاد ودضمن منصور به کنار دجله میرفت برای  ماهیان نان خشک میرخت- جنابابوحنیفه پولرا پس فرستاد وگفت این پول غصب است یعنی بزور گرفته شده است .بازمنصور برای ایشان ماهی فرستا دوایشان گفت چون این ماهی از نان غصب خورده است حرام است حتی نسل اوهم حرام است  وسرانجام ایشان  را در زندان کرد درزندان مرد بلافصله منصور برای انکه جانشین ابوحنیفه انتخابشود چون چندنفر کاندید بودند ایشان سه نفراز بزرگان دین سنی بغداددعوت کردمهمترین انها اگرحافظه درست یای کند سفیان بود که ضدمنصوربود ویکنفردیگر وسومی اقای  امام مالکی بود اندونفر بول نکردندومالکی قبول کرد وسفیان دلیلاش پرسید فرمودندوام خانه وباغ دارم جناب مالک به منصور گفت منرا انتخاب کردی نه مدازس مدینهونه مدارس کوفه من راقبول ندارند منصور گفت کوفه که ارزشی ندارد وبخاری ندارد ولی من مدینه را با چماغ رام میکنم ودرشام هم نفوذ دارم- یک زمان مدرسه روش تقلیدی  دارد مانندعربستان- ولی غالبا تاحدی مدارس سنی  تحقیقاتی هم بوده است وتاحدی مالک اهل تحقیقات بوده است لذا بایدکتاب علمی که اصطلاحا   کلمه ایگنیسی را تکست دانشگاهی ویامتون ودروس حوزه وی داشته باشندکار برا دارن سنی  بسیارسختراز برادارن شیعه است چون جعل حدیث درانها بسیارزیاد است جناب استدمعززمرحوم حضرت ایت الله عبدالله زبرجد علیه السلام میفرمودندمن درحدودپازده سال درقم باط لبهای پاین تراز خودم وبالاتر ئوبا بعضی همکلاس ها مداوم در  مباحثه وجدال بودیم ومن همه کتب را مطالعه میکردم ویاداشت داشتم  وحال بدستور حضرت ایتاله مجاهد کبیر  ایت الله عبدالحسین  دستغیب رحمت الله ریس یکح.زه شدم درسطح خارج هرشب به کتب ویاداشت مراجعه کنم پس ا زپنچ سالتدریس درشیراز  تا  فردا بتوانم درس بدهم باز مشکلا مطرح میشودکه باید دوباره مطاله کنم این کتب اقای  مالک برایهیمن منظور است که دلائل رابین کند ایشان درمرحله اول فقط چهل حدیث راتدریس-کم کم به دوهزار حدیث رسید ودراخربه شش هزار حدیث وفقط دوبار اسنباط کرد وبع  فهمید اشتباه کرده است وسالها گریه میکردواز خداوندمنان استغفار میکرد ووقتیکه طلبه ای سئوالی میکرد ایشان جواب میدادند دراین رابطه من حدیثی پیدا نکردم یعنی وقت نشده است خودات طبق قوانین بروحدیث معتبر انرا پیدا کن- ایشان امام هدایت هستند؟؟ اما امام صادق علیه السلام نیاز ی به مطالعه ندارند وهرسئوالی را پاسخ میدهند نمیشود علم ایشان را کتاب کرد فرد بایدکه سئوال میکند  کتاب بنویسد که به ان اصول میگفتند انشاالله مطلبرا درک کرده باشید

موافقین ۰ مخالفین ۰

حادثه دلخراش تکزاس-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- حادثه دلخراش- کشتار  دریک شهر ایالت تکزاس که منجر به کشته شدن نوزده دانش اموز ابتداپی  ودونفر بزرگ سال شد-میتواند علت های مختلف داشته باشد  تیرانداز جلیقه ضد گلوله داشته اشت- وبنا برگفته مسءول شهر از گارد مدرسه احتمالا  عبور کرده است- بیانات اقای اوباما بسیار جالب است که درامریکا ما درای سیاست های موازی هستیم یعنی کار باند اقایترام\ است که احتمالا درقبل  دمکراتهای اینچنین میکردند- مسءله اوکراین ومسءله  تایوان- ومسء وعقب افتادن اسلحه فردی از روسیه ایران- وپیشرفت اسلحه درچین وگران شدن نفت  ومبارزه با اوپک مردم امریکا فرسوده کرده است ومیابیست یک شوک بزرگ  رابوجود اورندکه همیشه مسءلولین منطقه بیان میکنند ولی کک  نمایندگان نمیگزد- ضارب درسه مرتبه تیراندازی کرده است- البته احمقهای سیاسی  درامریکازیادهستند-  پلیس ادعا کرده است ضارب رازده است ولی مسلم است که ضارب با ماشین امده است ومیتوانسته است که فرار کند شاید انتحاری بوده است وهمه سوال شان این است که چه سودی از کشتن    بچه های کودک سود میبرد؟؟ ونکته مهم پلیسی ان است که ضارب همیشه  بامحاسبه جای امن راپیدا میکند وهنوز نام ضارب گفته نشده است وغالبا  یک مسءله کوچک سطحی باعث شده است ویا دراثر فیلم های تلویزیونی  تحریک شده است وداشتن جلیقه ضد گلوله برای  اولین بار است-  همه  وحتی اقا  ی جوبایدن مسءله ازادی اسلحه بشدت مطرح کرده است که بنظر نمیرسد که کاری کارستان شود

موافقین ۰ مخالفین ۰

عبدالله سبا کیست-!!؟؟

رر بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شحصی است- حماقت  دیگر  سایت وهابی کلمه- اینها سواد به معنای ىقیق علمی دانشگاهی  و حوزهای ندارند وچند کلمه خواندند ویک سری فرومول  به اینها یاد دادنندکه از وهبیت دفاع کنند وفکر میکنند کار به این سادگی نیست امروزه برای حل یک حدیث شصت سئوال بایدفقیه از خوداش  بکند  واینده معلوم نیست چندسئوال خواهد شد- یکی همین  مسئله عبدالله سبا است کهمیگیوند یهودی بوده است مسلمان شده است وطرف علی علیه السلام بوده است وپس غلو کرده است ببرای حضرت علی علیه السلام مقام ربوبیت قائل بوده است وبعد اورا درحدنبی میمدانسته است واخر بدستور حضرت علی علیه السلام دراتش سوزانده شده است دوماخذ بسیارمهم یکی بحار انوار ویکی کتاب  معزز ومحترم غول شیعه شیخ طوسی است ایشان حداقل سری به یکی ازکتب مرحوم نابغه  ایت الله العظمی عسگری رحمت الله  نزده است چندین نفر  از راویان بسیارمهمرا ایشان میفرماید جعلی  و وجودنداشته است اقایا ابوهریره ودگیر برای  حل مسئله برای اقای معاویه ساختند یک از انها همین عبدالله سبا است- اولا حماقت ایشان این است که تصور میکند هر یمنی  که دین قبلی او یهودیت بوده است  از نژادیهود است دیگر نمیداند مهمترین دین دریمن یهودیت بوده است داستان اصحاب خندق اتش دریمین رخ داده است که یهودیان که از اعراب هستندمسیحیان دراتش میانداختند وهمین طور هرکس مسیحیی بوده است او هم یهودی بوده است معاویه به کوفه امد- از ریس پلیس خوداش  پرسید که دشمنان مهم من در کوفه چه کسانی هستند- گفت که  باند وحزب عماریاسرکهمیگوثیندبایدانتقام  یمنی های که درجنگ  با معاویه کشته شدند گرفت گفت کیشود با پول  مسئله حل کردگفت بعضی یمین ها میشود کرد ولی طرفدران عناریارس نمیشود کرد ولی تعدادانهازیادنیست ایشان گفت اول  ترورشخیصیت کنید وسپس انهارابکشید درتحقیقات  مشخص شد حضرت یاسر عمار علیه السلام اول یهودی بوده است معلوم نیست واقعا اینطوربوده است نژاداش عرب است  عبدالله لقب وکنیه هرمومن است وسبا  یعنی یمنی  معاویه گفت این یاسرعمارپدرمنرا دراورده است از قرارمعلوم تعدادزیادی از یمنی ها درکوفه بودندبه شام میرفتند ومداوم میگفتند یاسر عمار نشانه حق وباطل است دست از معاویه بردارید و به سمت  علی علیه السلام بروید وموثر واقع میشد ودرکوفه  هم تعداد زیادی  یمنی بود  استان علی الهی – ساخته وپرداخته  دشمنان علی علیه السلام بودند اول مردششدنگ علی علیه السلام میشد وسپس غلو میکردند بعضی  نصیحت حضرت علی علیه السلام  میپذیرفتند وتعدادبسیاراندک عدد ده دادند که غلط است نپذیرفتند تصور میکردندحضرت علی علیه السلام کاری باانهاندارد که دصستوردادند دراتش بسوزند  وحضرت علیعلیه السلام بنظر میرسد که فرمودند این درسی برای اینده است که من موحد کامل هستم امادرکتاب  بحا رانوار وکتاب عظمت شیخ طوسی رحمته الله امده است امروزه اینمطلبی که علمای  شیعه درک کردند  را فهمیدند یک قانون حتی دریاضیات  تاچه حد درست از اب درمی اید حدوداش چقدراست تاکجا درست است واز کجا غلط است درعلم حدیث مهمترین مسئله تفسیر ودرک علمی حدیث نیست کدام حدیث درست است وکدام جعلی است مهمترین  بعداین حدیث چه میزان حدودرا درست  بیان میکند لذا حضر شیخ طوسی  بیشترین هنراش رادرشناخت حدیث جعلی قرارداد که بعضی مواقع کاربسیارسخت است  تزیه وتحلیل حدیث بخاطر شاخت جعلی  از صحیح   را ایشان تعیم داد ولی  چون مفصل بود   درکتاب نیاورد وشاگردان گفتند که ایندگاه  متوجه میشوند ایشن فرمودمن  راه شناخت حدیص صحیح مینویسیم و حدیهای درست راپشت سرهممیاورم وحدیث جعلی بعد میاورم متخصصین متوجه میشوندوبیادخودشان درک علمی کند چرا غلط است ابوهریره این  حدیث جعلی  عبدالله سباردرست کرد اول حضرت عمار یاسر علیه السلام در  جنگ صفین شهید شد ولی حزب اش درکوفه بودند وکسی دیگری رهبر  یمینی هاضد  معاویه نبوده است جز عماریاسر دو ایراد گرفتند اول علی علیه السلام نبی بوده است کهمنطلبی بحث میکنم کهابروی اقایان حفظ شود امام علی علیه السلام امام است بلاتراز نبی دراخرین لحاظ عمر درنهج البلاغه استکهاز ایشان سوال کردندمقام شما بالاتر است یا حضرت ادام علیه السلام ایشان ازهمه رسولان اثبات کردکه مقام اش  بالتر است حتی حضرت فاطمه سلام  الله علیها هم برای ایشان مائده اسمانی امده است دریک حدیث معتبر باهرا این چنین شده است که ایشان مشغول عبادت وا خانه  داری بوده است دم ظهر بوده است خواستند زودکارتمام کند غذا درست کند ویک دفعه متوجه بوی بسیارخوبی ذمیشوندتعجب میکندبه اشپزخانه میروند ومتوجه ظرف بهشتی غذا میشوند وهم حضرت جبرائل علیه اسلام برای یشان حدیثهای خاصی بیان کردند  ومعلوم نیست این کل حدیثها باشد—دوم فرمودندبه حضرت دعلی علیه السلام فرموده است من مقام ربوبیت دارم هم خداوندمنان دکتر است وهمیک انسان دکتر است هم خداوند منان رازق است وهم مادربه طفل رازق است شخص شما دارید جامعه راتعلیم وتربیتشیطانی میکنید وشماهم مربی هستید وخداوندمنان هم مربی است این درک اش مشکل نیست ودرست هم است کمی درحوزه شیعه حضور پیدا کنید وسعی کنید رد کنید ولی جواب دندان شکن اقایان هم یادبگیرید- انشااله

موافقین ۰ مخالفین ۰

حماقت بدون شاخ و دم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- وقتیکه تعصب احمقانه را جای می  انداز – فرد بقول قران درحد گاو وخر میشود  سایت وهابی- کلمه- بیان میکند که خمس  فقط در زمان چنگ مطرح شده است ولاغیر- خوب پس زکات هیچگونه مصداقی ونمونه نداده است پس  نباید  زکات داد واگر باید دادفقط درزمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بوده است- اگر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تشریح وتبین زکات  را کرده اند برای  خمس وانفال هم کردهاند  که تحت ریاست خاندان رسول اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم باید مدیریت شود احمقها کهن مطلب را درک نکردند وانرا تبعیض وپارتی  باز ی تلقی کردند وبیچارگی امروز کشورهای سنی  که  بوجود اوردند که همگی بدبخت شدند مانندمالی  چندین درصد درفقر مطلق زندگانی میکنند- وفقط پایتخت  ودو  شهرنزدیک حداقل استاندارد رادارند- منابع من اول از استادمعزز مرحوم ایت الله  جناب اقای عبدالله زبرجد رحمتالله علیه وحضرت  مرحوم ایتالله  مجاهد کبیر  طالقانی  رحمت الله و دیگران استفاده کردم- زکات منبع اصلی  ثروت ومالیات اسلامی نیست- خداوند منان برای   اقلام بسیارضروری وکلی  یک قانون خاصی درست کرده است- بقدری احمق هستند که مالیات زکات سنگین  را تصور کردندکه درست برعکس است چهل گوسفند یک گوسفندیعنی  دوونیم درصد همانزمان کشاورزان  خوشحال شدن ودراین جهت   کوشیدند  طلا ونقره بعلت  سکه شدن وپشتوانه مالی بودن مالیات اش   کم شد- خوب زراعت  ازنعمتهای الهی یکی خاک ودوم زمین وسوم باران وچهارم کود است کمترین   اقلامی قابل استفاده  است که از نعمتها استفاده میکند ولی کسی که خانه میسازد وماشین تولید میکند وغیره چه میز ان از نعمتهای  وانهم نعمت بسیار گرانبها  استفاده میکند- ولی مالیات اسلامی نداردالماس درست کند مالیات ندارد دوم امروزه اثبات شده است هرسیستمی چه انسانی وچه غیر  انسانی  ومادی  نمیتواند یک سیستم بسته باشد اگر چنین شد سرانجام نابود میشودوسیستم باید بازوبا انواع واقسام  باشدوشرایطی جهانی درتغیر است درست مانند کشتی دردریا باید  تدبیرهای خاص زمانی داشته باشد دراقتصاد الگوی ثابت نداده  اند مصداق تدبیررسول اکرم صلواته علیه وعلی علیه السلام  درانفال باهر فردی به طریقی    عمل کردند ازفردی هیچ مالیاتی نخواستندوهمه چیز راهم به  او  باز مین دادند وبعضی بیست درصد  سهیم شدن وبا بعضی هشتاددرصد سهمی شدندوبعدیک فاصله را انتخب کردن که ازان فاصله همهچیززمین  واب وغیره رایگان ولی صاحب زمین نمیشوند لذایک انسان مدبر ومطلع  باید رهبری رابعهده  داشته باشد-اقایان انفال  را جز بیتالمال کردند وهرکاری که خواستندبدون دلیل وقانون عقلانی عمل کردندوجامعه بشدت فقیر شد وخمس راهم قطع کردند ودراواخر عمر  ورشکست کردند اوگر و پ ل های کشورهای ثروت مندنیامیده بود طغیان میشد امروزه چرا الجزایر  با کشتی نفکتش شراب  به فرانسه میفروشد وگاهی  تا چهل وپنج درصد تخفیف میدهد وافغانستان با تریاک میتواندتااندازهای سرپا باشد وکشورهای اسلامی بجز کشورهای نفت دارند   تازه انهاهم فقرادارند واز تمدن  لازم بسیارعقب هستند وطفیل غرب هستنددرهمین عربستان تمام انبارها ی مهمات دردست امریکاپی است یک دفعه عربستان  یکواحد ی میخواسته است تمرین نظامی بدهد بعداز ساعت مقرر که انباردار   کارشا تمام شده است وبه خانه رفته است  ویک استوارسیاه پوست بوده است از خواب بیدار کرده که به ما مهمات بده ایشان گفته الان ساعت  استراحت من است میابیست زودتر می امدید ودرضمن من مست هستم ونمیتوانم حرکت بکنم ویک وبدو میشود فردای انروز امریکا بشدت به عربستان حمله میکند که چناچه این روش یک دفعه دیگر  اجرا شود ما ازعربستان میرویم یک کاناداپی  این مطلبرا نوشته است وبه امریکا فحش داده است که  شما این همه از عربستان سودمیبرید  وچنین با عربستان عمل میکنید-بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- وقتیکه تعصب احمقانه را جای می  انداز – فرد بقول قران درحد گاو وخر میشود  سایت وهابی- کلمه- بیان میکند که خمس  فقط در زمان چنگ مطرح شده است ولاغیر- خوب پس زکات هیچگونه مصداقی ونمونه نداده است پس  نباید  زکات داد واگر باید دادفقط درزمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بوده است- اگر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تشریح وتبین زکات  را کرده اند برای  خمس وانفال هم کردهاند  که تحت ریاست خاندان رسول اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم باید مدیریت شود احمقها کهن مطلب را درک نکردند وانرا تبعیض وپارتی  باز ی تلقی کردند وبیچارگی امروز کشورهای سنی  که  بوجود اوردند که همگی بدبخت شدند مانندمالی  چندین درصد درفقر مطلق زندگانی میکنند- وفقط پایتخت  ودو  شهرنزدیک حداقل استاندارد رادارند- منابع من اول از استادمعزز مرحوم ایت الله  جناب اقای عبدالله زبرجد رحمتالله علیه وحضرت  مرحوم ایتالله  مجاهد کبیر  طالقانی  رحمت الله و دیگران استفاده کردم- زکات منبع اصلی  ثروت ومالیات اسلامی نیست- خداوند منان برای   اقلام بسیارضروری وکلی  یک قانون خاصی درست کرده است- بقدری احمق هستند که مالیات زکات سنگین  را تصور کردندکه درست برعکس است چهل گوسفند یک گوسفندیعنی  دوونیم درصد همانزمان کشاورزان  خوشحال شدن ودراین جهت   کوشیدند  طلا ونقره بعلت  سکه شدن وپشتوانه مالی بودن مالیات اش   کم شد- خوب زراعت  ازنعمتهای الهی یکی خاک ودوم زمین وسوم باران وچهارم کود است کمترین   اقلامی قابل استفاده  است که از نعمتها استفاده میکند ولی کسی که خانه میسازد وماشین تولید میکند وغیره چه میز ان از نعمتهای  وانهم نعمت بسیار گرانبها  استفاده میکند- ولی مالیات اسلامی نداردالماس درست کند مالیات ندارد دوم امروزه اثبات شده است هرسیستمی چه انسانی وچه غیر  انسانی  ومادی  نمیتواند یک سیستم بسته باشد اگر چنین شد سرانجام نابود میشودوسیستم باید بازوبا انواع واقسام  باشدوشرایطی جهانی درتغیر است درست مانند کشتی دردریا باید  تدبیرهای خاص زمانی داشته باشد دراقتصاد الگوی ثابت نداده  اند مصداق تدبیررسول اکرم صلواته علیه وعلی علیه السلام  درانفال باهر فردی به طریقی    عمل کردند ازفردی هیچ مالیاتی نخواستندوهمه چیز راهم به  او  باز مین دادند وبعضی بیست درصد  سهیم شدن وبا بعضی هشتاددرصد سهمی شدندوبعدیک فاصله را انتخب کردن که ازان فاصله همهچیززمین  واب وغیره رایگان ولی صاحب زمین نمیشوند لذایک انسان مدبر ومطلع  باید رهبری رابعهده  داشته باشد-اقایان انفال  را جز بیتالمال کردند وهرکاری که خواستندبدون دلیل وقانون عقلانی عمل کردندوجامعه بشدت فقیر شد وخمس راهم قطع کردند ودراواخر عمر  ورشکست کردند اوگر و پ ل های کشورهای ثروت مندنیامیده بود طغیان میشد امروزه چرا الجزایر  با کشتی نفکتش شراب  به فرانسه میفروشد وگاهی  تا چهل وپنج درصد تخفیف میدهد وافغانستان با تریاک میتواندتااندازهای سرپا باشد وکشورهای اسلامی بجز کشورهای نفت دارند   تازه انهاهم فقرادارند واز تمدن  لازم بسیارعقب هستند وطفیل غرب هستنددرهمین عربستان تمام انبارها ی مهمات دردست امریکاپی است یک دفعه عربستان  یکواحد ی میخواسته است تمرین نظامی بدهد بعداز ساعت مقرر که انباردار   کارشا تمام شده است وبه خانه رفته است  ویک استوارسیاه پوست بوده است از خواب بیدار کرده که به ما مهمات بده ایشان گفته الان ساعت  استراحت من است میابیست زودتر می امدید ودرضمن من مست هستم ونمیتوانم حرکت بکنم ویک وبدو میشود فردای انروز امریکا بشدت به عربستان حمله میکند که چناچه این روش یک دفعه دیگر  اجرا شود ما ازعربستان میرویم یک کاناداپی  این مطلبرا نوشته است وبه امریکا فحش داده است که  شما این همه از عربستان سودمیبرید  وچنین با عربستان عمل میکنید-

موافقین ۰ مخالفین ۰

روز شماری -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—سردار صیاد خدائی  صید شد تا دل بزرگان وبسیجیان کربلائی را صید کند- وماند شهدای  ایالت وان  درزمان صفویه پاسخ ان دراوکراین  روسها خواهند داد وانزمان   اسرائیلی ها شیادی کنید یک خواری برپرونده شما اضافه شد تاشما به دام مرصاد فرو غلطید وانزمان  حقایق برای شما  اشکار میشود که دیگرنامی از کشور  اسرائیل درتاریخ نخواهند ماند مابرای رویت خورشید درانزما ن روز شماری  میکینم-

موافقین ۰ مخالفین ۰

حق طلبی در مذاهب برادران اهل سنی-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- جنابی ىرسایت کلمه وهابی- بیان کرىند که گناه کبیر –ىر سه مور د است که- مخالفت با سلطان- مخالفت بامرجعیت دینی-مخالفت بادانشمند و عالم دینی کهبدرستی تشخیص میدهد وهرکس حرف بالاتر  ازخداوندمنان ورسولاش بزند مکابره کرده است کبرورزیده است وگناه کبیر کرده است ولی ممکن است فرد عقلا ضعیف باشد وتوانایی درک صحیح نداشته باشد ان را جاهل میگویند گناهی ندارد ولی باید هرچه زودتر نزد کسی علم بیاموزد وگرنه مقصر است وبعدی استنباط است- نه مکابره است ونه جهالت است- اقایان تمام را حل های رسیدن به امامت را  نفیه کردند ازغدیرخم واحایث رسول  الله  صلواته الله علیه واله والسلم- - وتنها استنباط وشورارا  گذاشتند-نفیه رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم معادل نفیه خداوندمنان است حضرت ادم علیه والسلام وحوا سلام الله علیها- استنباط کردند وهبوط به زمین کردند وهفتصد سال هردو گریان بودند- بعد حضرت یونس علیه السلام استنباط کرد   مدتها در دهان نهنگ بود وایشان چندین سال گریان بود- وسپس حضرت داوود دریکفضیه  حقوقی عجله کرد وایشان هفتصد سال درغاری گریان بودوبعذ حضرتنوح علیه السلام اسنباط کرد ایشان سالیان زیادی گریان بود حضرت

 یعقوب علیه اسلام مسئله ای رافاش کرد سالها گریان بود ولی برای اقایان استنباط مثل اب خوردن است حضرت علی علیه السلام همراه حضرت فاطمه علیها السلام  به خانه اصحاب درمدینه میرفتند وجریان غدیرخم را بیان میکردندوانها میگفتنداگرزودترامدهبودید با شما پیمان میبستیم  یعنی حرف اقایان بالاتر ازجرف الله ورسولاش صلواته الله علیه واله والسلم است درباره  اصحاب گفتهاند پیامبر اکرم صلواتخ الله علیه والسلممدینه علم است وعلی علیه السلام درب ان است واصحاب جدار یعنی ان است ومسلم است درب بالاتراز دیوار است ولی اقایان فرمودند علم  در خلفای راشیدین براساس رتبه  انتخاب شدن هستند یعنی ان سه اقایان درمدینه علم قرار گرفتند همطراز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستند پس چرا خداوندمنان اصشاره ای به اینموضوع بسیارمهم نکرده است ورسول اش صلواته اله علیه واله والسلم اشاره ای نکرده است  باید دقت زیاد کنند که خدانی نکرده

س ازمرگ متوجهمسائل شوند انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰