عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۱۶ مطلب در بهمن ۱۴۰۰ ثبت شده است

جریان سیاهکل-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-. یکی از بزرگان علم ومرجعیت  ازخاندان بزرگ شیراز  تبعید به کویت بود  با وجود انکه میدانست اقای عبدالناصر بعد عضو سیا شد باز به ایشان علاقمند بود- گفتندبرگوار شما مرجعیت عظیمی هستیدچگونه عبدالناصر  دوست دارید-؟؟ به تعبیر من فرمودند مردمی که تا بحال مار میپرستیدند-حا ل قورباغه یاوزغ دوست دارندمن به انها علاقمند میشوم کانال اخیر کشف کردم متعلق به گروه چپ شورائی کارگران است- بزرگان چپ دران  ایراد سخنرانی میکنند- همه متفق هستند که چپ درایران کاری نکرده بود ومرده بودتا جریان سیاهکل را بوجود اوردحیات دوباره بدست اورد –عجب- اول  درعلوم نظامی جنگ های چریکی کمک کننده به جریان جنگ های کلاسیک است برنده جنگ های کلاسیک هستند ویتنام هم همین جور است چون درجنگ کلاسیک ضعیف بود دست به چنگهای چریکی زد—سیاهکلدر زمان جناب اقای مصدق  اولین شهری بود نماینده حزب توده به مجلس فرستاد وحزب توده درانجا نفوذ فراوانی داشت شاه در زمان اصلاحات ارضی  درسیاهکا گفت که انجا بخوبی  وبا میزان بیشتر به رعیت بدهید د انش زمانی ارزش دارد که تنها حفظ کردنی نباشد وعقلرا ارتقا دهد- درانزمان دستور تمام داده بودند که هرکس کوه میرود شناسائی کنید من یک دوست فرنگی داشتم بسیار مومن یک اصطلاح فقهی است بنام حافط ایاشن بیشاز حافظ حدیث حفظ است گرچه در رشته ریاضیات درس خوانده است صحیفه سجادیه را حفظ است قران را حفظ است  وبه تمام لهجه  قران میخواند ویک لهجه خاص دارد ایشان خانه  اش وسط  کوه  با با کوهی بودخانه ها ردیف هستند پشت سر ایشان میامدند نماز میخواندند وبعد ایشان وعظ میکرد-من روز ی انجا رفتم جلسه درپشت بام بود دیدم همسایه بیرون امد با دوربین قوی  باباکوهی تماشا میکرد گفتم اتفاقای افتاده است-ایشان خیریک جوانی کم سنسالنزدیک غروب  درحال صعود است مواظب هستم برای او  اتفاقای نیفتدجریان را به ایشان گفتند  ایشان من همه کمی  مسئله من شد ولی ایشان فرمودند من حسابداریک شرکت نظامی هستم من رامجبورکردند برای چندر غازکوه را   رصد کنم- البته ایشان پشت انجناب نماز میخواند تمام کوه ها یاران تحت رصد بود جوانان رفتند نمیدانستند جریان بشدت عوض شده است پای کوه چند خانه روستائی بوده است  دونفر به منزل انها میروند میگویند ما دانشجو هستیم ومیخواهیم  کوه شناسایی کنیم انها میگیوند کوسیاهکل غدغن است وبایاید از ژندارمری مجوز بگیرید به بهانه زن روستائی بیرون میاید وه ژاندامری خبر میدهد وانها به ژندارمری میروند- پاسگاه اول کارت دانشجودی میخواهد ومجوز  کشفیات انها  تفنگ از کیسه بیرون میکشد وفرماندزنگ پشت کمر را میزند خوب کاملا برخلاف اصول جنگاهای چریگی عمل کردند ولی امکان نداشت که شهر سیاهکل بتصرف انان  دربیاید واقعا فکر میکردند  شهر به شهر تا تهران را تصرف کنند بعد به دام افتادند درتلویزیون غلط کردن گفتند وتقاضای عفو کردن بله مردم سخت نارا حت شدن که جوان  حاضر میشود اززندگانی دوری کند وخودرا بخطر بی اندازد- ربطی  به چپ نداشت- ربطی به انسانیت دارد- زمانی با چپ میتوانست داشته باشدکه مرد بدنبال  درک سوسیالیستی داشته باشند وبه ان ملتزم باشدند-جنابی درغرب است  سخت مخالف جمهوری اسلامی است- ولی میگوید من درگیلان بودم رعیت ها میامدند ودرب خانه ارباب را میزدند هدایا میاوردند ودرامد خودر  نشان میدهد که هرچقدر میخواهید بر دارید هرچه ارباب میگفت متشکرم نیاز ندارم نوش جان قبول نمیکردند ومیگفتند این پول برای ما حلال نیست حتی به انها فحش میدا د باز ول کن نبودند این اندیشه میتواند  ساختمان ایدولوژی را برپا کند- ایا کربلا معظم تر از  سیاهکل نیست که طاغوتیان از اسم اش هم میترسند- شخصی بنام بریه بزرکترین عالم نصا را درزمان خوداش بود نزد هشام بن حکم رفت غول علم کلام گفت اندکی دین مسیحیت من را نگرن کرده است ایشا چهار سئوال میکنم ازدینت پاسخ بده گفت جوابی ندارم ومیذیریم ازدین مسیحیت خارج شوم اما اسلام چه نتجه ای ندارد حشام فرمود سنتکلی عقلانی الهی چه درابتدا وچه در وسط وچه دراخر یکی است گفت قبول میکنم
پس حجت چهار خصصیه دارد   اول نژآد خاص دو عصمت  سوم  سخاوت وچهارم شجاعت- خدمت امام صادق علیه السلام رسیدند فرمودند اگر جمله درست باشد وفرد هم مشتاق حق باشد برقلب وگوش فرو میورد ومینشنید وارامش ایجاد میکند که کار فرشتگان  است وگرنه شیطانی است واضطراب وهراس ایجاد میکند فرمود هفتادسال منتظر این روز بودم

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

جمع بندی نویسنده- کتاب اینجا سوریه است-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من میطلبم که جمع بندی  نویسنده کتاب- اینجا سوریه است را درج کنم- ولی قبلانکاتی بیان کنم-اسلام به دوردست نگاه میکند بدنبال استراتژی برای رهائی اجهان از اینهمه تشدت و چنگونه ای به یک وحدت جهانی امت واحده اسلامی درسطح جهان می اندیشد واینراغرب بخوبی درک میکند وبرعلیه ان طرح ریزی استراتژیک خودرا  را شروع کرده است- این رویایری ذی نواس با  مسیحیان وکعبه استگرچه اسرائیل دیگرنقش عمری وعثمانی راتاحدی ترک کردند ولی ابوبکری فکر میکنند- مقاله- شاید- از نظر برخی – منابع سرشار سوریه وموقعیت- مهم سیاسی  واقتصادی  ان زمینه سا ز-وقوع جنگ در این  کشور بوده باشد- اما ایا واقعا دلیل کشیده شدن سوریه به بحران جنگ – صرفا—دست یافتن- دولت های قدرتمند به ثروت سرشار- سوریه بوده – یا  دلیل  اساسی تر دیگری در کار است-؟! علت اصلی – شکستن  ومتوقف کردن- خط مقاومت است- که جریان ان از کشورهایی مانند ایران- لبنان- فلسطین—عراق- یمن- بحرین- سوریه وبرخی کشورهای  دیگر میگذرد—خط مقاومت- در این کشورها- تمام قد در مقابل دولت های مستکبر  ایستاده – و- به خواسته ها واهداف انها-:نه: گفته است- در واقع- ترس از بیداری اسلامی--  باعث شده است-که مخالفان مقاومت بخواهند—درسایه سکوت مرگ باری – که بر رسانه دهای وابسته به جریان غربی  وعربی وعبری  حاکم است( نیاز ی نیست همین که خداوندمنان وانبیا واوصیا وفرشتگان ومومنین اگاه هستند کافی است) خط جبهه مقاومت را با نابودی  نظام کشورهای احیا کننده انها  و تجزیه وتقسیم- اراضی شان بشکنند-که اتفاقا- دارای منابع غنی – وثروت سرشار هم هستند—باوجود این- مردم- مقاوم سوریه هنوز- ایستاده اند—مردمی که بعداز انقلاب اسلامی ایران—طعم- شیرین بیداری اسلامی  را چشیده اند—حاضربه سرخم کردن-پیش قدرت هایی مانند امریکا و اسرائیل نشده اند—ایران در اذهان  مردم سوریه- واقصی  نقاط  جهان- یعنی امام الخمینی  صلواته الله علیه وسلام الله علیه وتهنیت  الی حق رحمت و کرامت - یعنی  امام حضرت فقیه العظمی  نایب برحق حضرت والا حجت  داعی الی الحق- حق کرامت ورحمت سیدی علی خامنه ای –و- درسال های اخیر—نیز – ایران—یعنی – حاج قاسم- سلیمانی  و حاج قاسم یعنی  فرمانده دستهای  یاری رسان ومهربانی ها که ( دست حضرت جبرائیل علیه السلام متصل به دست او است) یعنی فرمانده ای  همان کسانی که به مدافعان حرم مشهورند- وسر میدهند وجان-تا دیگر دل هیچ زن وکودک- هیچ پیر و جوان- وهیچ بی پناهی – ومظلومی  از ترس  تروریست های مسلح- وامثال داعش نلرزد—روحیه استکبار ستیزی – این ملت ها به  زودی  کاخ فرعون های زمانه را ویران خواهد کرد- وعده صادق خداوند است که مستضعفان- پیشوایان و وارثان زمین خواهند بود- ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمته  ونجعلهم الوارثین(0حکم اش در عرش نوشته شده است)- مامیخواهیم- برمستضعفان- زمن منت  نهیم- وانانرا پیوایان و وارثان زمین  قزار دهیم-

موافقین ۰ مخالفین ۰

خطرناکترین انسانها-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است –یک مثال است جهانی است ریشه قرانی دارد-من هم درغرب شنیدم وهم یکی از علما فرمودند وایه قرانی هم دارد  که البته مال غربی کمی درتعریف مثال فرق میکند- سنت باطل برروی فطرت یک صفحه بلور یخ صاف ایجاد میکند درقران صخره اتشفشانی  است- سنگها راها کنید جائی نمی ایستدمیرود- شراب حرام است مانند ان سنگ است زنا حرام است مانندان سنگ است- قران میفماید مگر مردگان گوش شنوادارند ویا گاو حرف شما را  میفهمد ومثال های دیگر – اما اهل ایمان با روح ایمانی یک صفحه خاک مرغوب دارد دانه ارزشی دران کاشته میشود وریشه میزند ودرخت تناور طیبی بارور میکند که مداوم الی ابد میوهای شیرین میدهد فرد اول خطرناکترین موجوددراین عالم است هم برای خود وهم برای دیگران- ونفردوم  رحمت الهی است هم برای خود وهم برای دیگران—داستان افسانه ای – که درفارسی پادشاه ای بنام اژدهاک تشنه مغزهای انسان وخون اشام مخصوص متعلق به جوانان درعربی اضدحاک که امروزه ابن وهاب است درکفر- تنها درخت حنظله بارمیاورد- که میوه اش خربوزه ابوچهل است که عرب ها به ان اسممحک صبر دادند یا سنگ صبور چون هرکس صبراش کم است از ان بخورد که بسیارتلخ است تلخی ان زبان را  چاک میزند- باکمی طوفان ازریشه کنده میشود  چوب وبرگش خشک میشوندوطوفان نرا قطعه قطعه میکند ودر زیر شن مخفی میسازد داشتان سوریه نشان داد خطرناک ترین افراد برای سنی ها خود سنی ها هستندنه شیعیان ونه علویان در زمان جناب اقای حافظ اسد  چند اشتباه رخ داد گفتند  شیعاین وعولیان داخل شهرهای بزرگ سنی زندگانی کنند اختلاف ایجاد میکنند همان زمان اگریک تودهنی محکم خورده بودند-که برخلا ف  قانون اساسی  است هرکس مایل نیست کشور راترک کند دوم بخاطر کمک های  شعودی چشم اش بر وهابیت بی اصل ونسب بی پدر ومادر بست وماررا  دراستین پرورش داد اینها باید اسرائیل برانها حکومت کند که جن گیر هستند- چه میزان سرویه سود برد وچه میزان ضرر کرد-اینان نشان دادندکه باید ازخداوندمنان روزی خواست درایالت ادلب تمدن انها متعلق به خاندان سلیمانی – نماینده عربستان سعودی امد فرمودند اگروهابی شوید اینجا از اروپا زیباتر میشودوفرودگاه بیناللملی ایجاد میشودوشمابرای خوش گذاری به همه جای دنیا میروید- این خاندان  حنفی دوپاره شد بخش وهابی وبخش حنفی وبحش وهابی شروع بکشتن بخش حنفی شد صبر بر فقر وصبر به محب براهلبیت مکرم صلواته الله علیه واله والسلم فقط متعلق به مومنین با روح الایمانی است وبس

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

فکری برای چشواره پرنور نقرهای سنجاقک ه ابکنید-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- پایتختی که نزدیک مرز  بلاروس است زندگانی را برا سنجاقک ها تاریک نمیکند- نارج ها  نارجک ها شود اخگر کربالا شعله میخواهد چون ان یل جوان هامون عقال در هامون بیانداز هفت شهر عشق برپا کند- دیگر دستمال کثبف دمکراسی در کنار  توالت های عمومی  هارلم هم برای جوانان خریداری ندارد نه سویه هنری دارد- نه سویی متنی دارد د فقط ارم سیاهچالی دارد – عطران نیست که عطاربگوید- عطران است که خود ببوید- کاخ ششیهای نقره فام دشهرنیویروک دیوارها یبزرگ قلعه شیشیای خودرا داراد اشکار میکند که بالایان ستاره فلزی  پلاتینی امید میذخرشد که کاکاه سیاه اقای ابوباما میخواهدانرادردست بگیرد رکالهی عشق وجاودگران قدت دهد همیشه درست کارشان از درینمیداددوران مکبثی تمامشده است فکری برای چشنواره ستجاقک ها کنید

موافقین ۰ مخالفین ۰

معماهای تاریخ ایران-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—دریک کانال خارجی به ظاهر طرفدار  فرح نه شاه دلیل اش این است که هنوز فرح را سمپات کمونیستی چینی میدانند با جناب خان بابا ی طهرانی مصاحبه ای داشت- من اندک اخران  رامشاهده کردم دلیل کمونیست چینی شدن خانم فرح  چون دختری ساده بود  اتفاقا مادراش مذهبی بود درمدرسه ژاندارک تهران درس میخواند یک همکلاسی داشت که دختر یک سرلشگر بود که از سمپاتهای اقای خان بابای تهرانی بود که بدستور ایشان به فرانسه رفت ودرانجا به تشکیلات  ایشان کمک کند وبسیار فعال بود وشوهر دوم ایشان به سمت منافقین وفرزندان این خانم به سمت منافقین رفتند میگویند  ارث خرس  به کفتارمیرسد ایشان بیان میکند بیشتر بزرگان در ایران شاه ترور میکرد- درتهران مسجد سپه سالار یک محل سیاسی بود که گرده مائی-ها  وجمع شدن انجا  تشکیل میشد از همه تیپ مردم وباهمه نوع اندیشه انجا حضور پیدا میکردند ودربعضی مواقع افرادسیاسی  سطح بالا  انجا میامدند ویا سخنرانی میکردند جناب هژیر می اید شخص اقای هژیر را میزند- بلافاصله شخصی ضارب رامیزند چون ایشان درارتش عوامل داشته است هردو نظامی بودند اسامی افرادی که توسط شاه ترورشده تعدادی را بیان کردند- وجالب است باند ایشان درحزب توده هم نیروداشته است درمنا فقین هم نیرو داشته است علت ترور شاه توسط ناصر فخرائی شوروی  توسط جزب توده جاسوسانی  درسفارت خانه های  خارجی در تهران داشته یکی از انها هم ناصر فخرائی درسفارت انگلیس بوده است  بنظر میرسد انگلیسی ها متوجه شده بودند که روسها ازوضع  سفارت خانه مطلع هستند ودلخوربودند ا زطرفی قدرت ظاهری درایران مال  حزب توده بود –ولی درباطن قدرت درست مسلمانان بود ازیک ایت الله  بدون نام میبرد که بنظر حقیر پدر کیانوری بوده است که بپسرش گفته است شر این حزب توده را کم کن وروسها هم از قدرت گرفتن جزب توده کمی ناراحت بودند لذا کیان نوری  جریان ترور شاه توسط ناصر فخرائی ترتیب میدهدکه منجر به غیر قانونی شدن حزب توده میشود-منافقین که که کم کم  اقای مسعود رجوی که ایدولوژی ایشان درحال رنگ باختن است ومیگوید  از انقلاب ما صحبت نکنید انقلاب امام الخمینی رحمت الله علیه را فیتله اش راکم کنید همان کاری شاه میکرد اگر ایشان مسلمان واقعی بود بایداعتقاد به امام الرحل  علیه السلام میاورد زیر قران میفرماید هرکه بخواهد فیتله نور مارا خاموش کن پف کن نوراش بیشتر میشود ریش میسوزد که تعیبر میکنند که ریشه اش میسوزد حال عقل شان بکار بیاندازند وانصاف بخرج دهند کدام طرف درست است- ایشان نهضت انقلاب فرهنگی مائورا قبول داشت- حا ل انرا رد میکند ومتوجه یک نکته شده است اسمیله کردن یعنی همشکل سازی  یکی از جنایان بزرگ بشری بوده است که از هابیل وقابیل شروع شد وامروزه داعش پرچم داران است-
 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

ال هاشمی القریشی-!@!@

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- بنا بر گفته خبرگذاری رویتر انگلستان- با نشان دادن چند عکس از محل- ال هاشمی ال قریشی درشهر اطمه یا اطعمه- رانشان میدهد اول چند گلوله به درب  صفحه اهنی پارگینیک زدند که با ماشین فرار نکند یک موشک   به سمت درب اطاق که روبه حیاط بودند زدند که کل سقف فرورد امده ومقداری را پاک سازی کردند به اصطلاح ضربه الک کردن زدند- یک نارنک کمی قوی به اشپزخانه زدند- یک نارنک ضعیف به اطاق خواب وبچه ها زدند یک فرد عرب متعلق به ارتش امریکا وارد اطاق شده است کمی  تخلیه کرده است از نشستن اش  وباریکی وعربی دان بودن دو زانو خم شده است  درحال مطالعه یک صفحه روبه پهنای بیشتراز صفحه روزنامه ای به زبان عربی نوشته شده است که عکس فردی  وعکس شناسنامه ان فرد صفحه اولرا دارد مطالعه میکند چون  عکس قابل بزرگ نمائی نیست به سختی میتوان خواند احتمالا انفرد عرب است القریشی بنظر حقیر کارمند  سازمان جاسوی وضد جاسوسی ارتش بعث عراق بوده است- چندنوع شناسنامه داشته است موصل وعفر وغیره ویک روستا چند کلمه دارد اخراش مولوی ویامولانها است که چنین دهک دهای وجود خارجی نداشته است اسم ان عربی که جزو ارتش امریکا است  باید محمد ال ظاهر یا الداهر است که همین شخص این عکس هارا به رویتر داده است رویتر نوشته است-= بای کورد سی) یعنی با تعظیم وتکریم وبا کمال التفات این عکسها ان جناب این عکس هارا  فرستاده است- اقای بایدن فرمودند   افراد تخصصی ما موی را از ماست میکشند-پس چرا وضغ امریکا چنین است شاید منظورشان خانم ایشان است

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاهی بانقد انتقادی- به مقاله خانمدکتر جمیله کدیور- رحمت الله علیها-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک نگاه نقد انتقادی به مقاله خانم دکتر جمیله کدیور رحمت الله علیها که برای دانشگاه وست مینستر- در  لندن- انگلستان-دربخش  رسانه واجتماعات  انجام دادند- که در مجله مروری  جدید درباره خاور میانه به چاپ رسیده است باعنوان تبلیغات ورادیکال شدن- درمورد  داعش در ایران- میباشد – مقاله ای جالب ودرخور تامل وموشکافی است مترجم درصدد است بصورت نکات مهم را مورد برسی  قرار دهد-  چکیده معرفی اجمالی از  مقاله- ایشان بدرستی فرموده اند- اصطلاح را دکالیسیم از معنای واقعی  خود بیشازحد مورد استفاده واقع شده است واین هم کار خبرنگاران خارجی است باید گف بشدت تنبل هستند واژه های مناسب تهیه نمیکنند- این واژه درعرف سیاسی است به این معنا اگر حکومتی   درجهت  رشد وپیشرفت جامعه عمل نکرد وجامعه ازراهای مختلف مانند گفتمان- نمایندگان مجلس وعقلا وغیره نتوانستند حرف خودرا به کرسی بنشانند از راه اعتصاب  وتظاهرات وارد میشند که مسالمت امیز است به ان رادیکال شدن گفته میشود  دیگر ادبیات رایکالی هنر رادیکالی مذهب رادیکالی غیره معنا نمیدهد بنظر محقق رادیکال به معنای حرکت که دارای جنبش وعمل است تعریف کردن  در حالیکه درزبان انگلیسی تحول که  به خشونت تبدیل میشد روولوشن- ودر طبیعت اولووشن گفته میشود که درفارسی بنام انقلاب معروف است که علما کلمه انقلاب رابرای انقلاب جمهوری اسلامیرا درست میدانند چون بازگشت میکند به صدر اسلامولی مثلا برای  کمونیست شدن باید تحول بکاربرد  چون به یک مکتب جدیدمعتقد هستند ولی بخاطر تاثیر اینکلام از انقلاب  استفاده  کردنددرنتجه  انقلاب بهمعنای بازگشت است-درحالیکه خبرنگاران اگاه غرب داعش را شورشگر نامیدند- مسئله افراط وتفریط دربعد سیاسی در مکتب های مختلف میزان واندازه  مختلف دارد- درواقع باید معتدل بود- مثلا غربیان جناب دکتر مصدق رحمت الله عیه تفریطی نسبت به شاه وحضرت شهید باعظمت جناب اقای نواب صفوی رحمت اله علیه که این روز ها ساگرد روزشهادت  ایشان است افراطی میدانندکه خود ایشان چنین عقیده ای ندارد براساس تکلیف ایشان عمل کرده است البته ازلحاظ فقهی به این سادگی ها هم نیست حضرت علی علیه اللام درباره  امیرالمومنین اقای عمر سکوت کردند وامام رضا علیه السلام درنامه ای به مامون ایشان را  امیرالمومنین خطاب کردندچون احساس خطر میکردند—ولی بنظر میرسد حضرت ایتالله العظمی بروجردی رحمت الله علیه بی میل نبودن که شاه یک گوشمالی بخورد-  تحقیق درباره داعش در ایران بعلت قلت افراد کاری اسان نیست –درعلوم انسانی ما بین نه تا ده اصل بیشتر نداریم مابقیه اصل ها ظنی وگمانی هستند ولی برای انکه تحقیق قابل استفاده باشد  روش ها ی بکار میبرنند که مهارت های زیادی میطلبد چون هوش .وذهن وعاقه وامیال  با عوامل داخلی وخارجی درنوسان است که انتخابات اقای ترامپ انرا بخوبی نشان داد که جامعه متزلزل شده است  قبلا  ازده درصد تا پانزده درصد پرسشنامه میگرفتند با سیستم بسیار پیچده محاسبه میکردندنودهشت درصد درست از اب درمیامد ان دو درصد کسانی بودند   هنوز تصمیمی گرفته بودند اگر میشد شب ماقبل انتخابات ازانها  پرشنامه پر کنند و  وارد جریان وپروسه کند از  ارقام بهتر میشد  ولی امکان نداشت واین بار  در ایالتی شهری همیشه به دمکرات ها رای میداد به جمهوری خواهان رای داد نزدیک انتخابات رای عوض شد وبالعکس در ایالت میشگان از سیصدهزار دانش اموز سال اول ازکتاب ریاضی امتحان بعمل امد با تست –اولی   چیزی در حدودچهل وهشت درصد درست از اب درامد با نیم ساعتوتاخیر ودادن صحبانه   بایک تست همطراز 74درصد درامد-که نشان  محقیقن  زیاد کار امدنبودند ومعلمینی زیاد خوب تدریس کردهبودند وسیصدهزار عدداش کم دانستند وعلت دیگر پرنوسان ترین عضوبدن انسان قلب است جراح قلب تمرین میدهند که کار حرارت معین داشته باشد وتست کند قلب چه  نوسانی نشان میدهد ایا حرات مناسب است یانیست وتست ان بسیارمشکل است دگر جراح با یک ضربه معین یکسانتیمتر میبرد  ولیدربعضی افراد همان ضربه سه سانتمترمیبرد دربعضی مهم نیست ودربعضی نزدیکمرگ است وباتکنیک اماری خاصی باید عمل کرد کهتمرز 98درصد نجات فراهممیشود واین روش درذهن زیاد کاربرد دقیقی دارد- زمانی ما هزینه مالی سنگینی نداریم ومحقیقن برجسته کم داریم نکته دیگر بالاترین تکنولوژِ که مولفه زیاد دارد انرژی اتمی است درحدود  65 مولفه دارد ولی برای کتاب کلاس اول ادبیات دهزار مولفه دارد کهتک وسپس دوتائی وغیره باهمترکیب میشود تا این کتاب نوشته شود اندازه گیری وتفسیر ان بسیار مشگل است تنها راه نجات درجهان سوم  همین روش است خانم جمیله کدیور  بکاربردن چون ایشان تنها شانزده ایرانی که  داعشی شدند واثارادبیاتی از خود بیرون گذاشتند بعضی در سایت فارسی داعش وبعضی دومنابع ایران وغیره است این عدد نمیتواند نقشی بازی کند مگر ازطریق روش کتابخانه ایکه از روشهائی در گشورهای پیشرفته درباره رادیکاهی شورشی بدست اوردند با  تحقیق دراین شانزدنفر مولفه هاکمی  دستکاری میکنند که ایشان کرده است وازان الگوی استفاده میکند- امانکته جالب دیگر  ایشان بدرستپی به یک نکته بسیار حائز اهمیت برده است-خوب بعضی مولفه ها  اشکار است مانند اقتصاد  تحقیر شدن قوم گرای  وغیره وبعضی مخفی هستند که میشود درک کرد اما درمورد اقتصاد زیاد مسئله نبوده است افرادی هم مهندس بودند وهموضع خوب داشتند ورهبر یک ارایشگربوده است-که پول خوبی بدس میاورده است ایشان فرموده است  تکفیر- سلفی درتمام مولفه با شیعه تغیر بسیارزیاد درد اقتصاد ایران وشیعهراقبول ندارد سیاست وابعاد دیگر هیچگونه سنخیت ندارد وزمانی فردی ازشیعه به تکفیری- سلفی تبدیل میشودان اعتقاد را باید داشته باشد یکنمونه که ایشان به  با اشاره بیان کرده است قران به رسول اکرم صلواته اله علیه والله والسلم فرمودند من  بارعب شمارا پیروز کردم-درجائی بششهزار فرشته مثلا هوارا برای کفار بسیار گرم کردند طوفان شن درست کردم قیافههای  سپاه رسول اکرم صلواته الله علیه والهوالسلم منندجن یادیو کردم چوپ به انهامیزدند پا کندهمیشد ویکنفر دونفر میدید با نفر کاذب میچنگیند که احتمالا همان فرشتگان بود ونفر دیگر به راحتی ان فرد میکشد ولی  تکفیری- سلفی رعب درکشتن افراد وسربریدن اطفال وزن ومرد میدانست لذا این ارایشگر دستور کشتار میداد-ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به مسئله وورک شاپ-!!

بسم الله الرحمن  الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی  به جریان  برنامه جهان ارا- متاسفانه من  درجریان قبلی   مسئله خانم  هانبودم-خوب است-که وارد اینترنت شود- خانم شهیندخت ملا وردی  بهمعنای فرزند ملا بیان میکردند مداوم  مسئله  سکس  وورک شاپ است درغرب همه چیز  اساسا از  مادیت   بکار میبرند وبعدا در  مسائل دیگر  استفاده میکنند  وورک شاپ یعنی کارگاه برای نحوی اداره کردن یک مغازه بوده است- حال برا همه چیز وورک شاپ میگذارند- فرهنگ غرب ربطی به ما ندارد وبه نظر حقیر حق جهان شمول هم ندارد بعلت شکستهای فراوان فرهنگ ناب  اسلامی فقط حق جهان شمول دارد- درغرب  دختران  انجا بعداز دوازده سال احساس  سکس  میکنند وچون سکس بسیار اشتغال  ذهنی میاورد امدند به جوان  دوازده سال امپول هورومن جنسی زدند که ارتباط ایجاد کنند این مشغله ذهنی را  مهار کنند مسائل ایجاد کرد امدن مدارس را مخلوط کردند که جوانان دبیرتانی که به بلوغ میرسند با دختران راهنمائی رابطه ایجاد کنند انهم مائل ایجاد کرد وگفتند روابط باید بعداز   هیچده سال باشد  مسائل سکس همانطور که علما میفرمایند  بین  غریزه وروح است هم نقش اطفا شهوات جنسی است وهم ارامش دهند وایجاد مودت ودوستی میکند درقران هم به ان اشاره شده است  که  یک عامل بزرگ توحیدی است حتی بیان انکه  بچه چگونه بوجود می اید وامراض مقاربتی چیست وروحیات خانم ها واقایان چگونه است باز مشغله فکری ایجاد میکند وچون ارضا  نمیشود  ارضا بدل  ویا به سمت فحشا کشیده میشود  وتعداد ازدواج موقت کمیاب است وگران است بله  خانم ها واقایان زمانی که بری اقایان دیپلم را گرفتند بیست روز قبلاز ازدواج چند جلسه  وورک شاپ بگذارند در زمان  دبیرستان من سه کتاب  رابطه زناشوئی بود وبعدهم خانم مهوش  یک کتب  نوشت رژیم منحوس  انها درحبد عظیمی تکثیر کرد  ودر  پیاده روها بساط کتابی میفروختند ومن هر چهارتا را خریدم ودرخانه مخفی کردم وبارها خواندم بسیاراطلاعات کمی داد وهمه بچه خریده بودند وبعضی دردبیرستان جائی پنهان کرده بود زود به مدرسه  میامدند ومیخواندند ودست به دست میشد درغربدرامریکا مینوشتند سه طلاق نشانه خردمندی است زیرا هیچگونه نمیتوان افراد را شناخت در غرب پسران دانشجو دختری را میپسندند ولی ان دختر با کسی دیگر روابط دارد به اوچاقو میزنند ودختری عشاق پسری است واو با دختری  دیگراست افسرده میشود ومیخواهد خودکشی کند چر این اتفاقات قبلا در افغانستان رخ نمیدهد- ولی همین که داعش میشودهمه نوع جنایات میکند ان امر  ارزش ایمان را نشان میدهد خوب وورک شاپ جنابعانچند نفر روحانی  وجود داشته است دربخش خود  نظر دهند من مقاله ای خواندم ممکن  است اغراق باشد یک رجل عرب درزمان رسول اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم با نه هزار خانم ازدواج موقت کرده بود- انهم بعلت جنگهای زیاد باعث ان شده بودولی امروزه  باید ازدواج دایم رامدنظر داشته باشم وخانواده  ها تکلیف سختی  دراین مورد دارند افکار غلط وغیراسلامی بکناری بزنند ومسئله را حل کنند

موافقین ۰ مخالفین ۰

علوم انسانی- !!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نبرد امروزه مسلم است تکنولوژِی –قدرت اقتصادی – ومولفه های دیگر- موثر است ولی تعین کنند علوم انسانی  است روسها اول به ان بهانداند ایدولوژی انها روی مسائل اقتصادی وتکنولوژِی ومولفه های دیگربود خروشجف فهمید به سرعت میخواست دراین زمینه پیشرفت کند- دومین مسئله- در رقابت بودن استکشوری دررقابت نیست یک کشور مرده است سپر انداخته است تنها سعی میکند کمتر ضربه بخورد خودبخود از کشورهای پیشرفته فرهنگ اجاره میکند- من درتهران بودم پس پسرعموی من با جوانی دوست بود که دانشجوی ارشیتکت دانشگاه تهران بود من راهم خواسته بود گیتار خیلی خوب میزد وچند زبان برای درک ترانه انها یاد گرفته بود وانقلابی شده بودگفتم چگونه تو انقلابی شدی فرمونداز اشعار خارجی ونیما یوشیچ شعر  مردی کنارساحل میکند جان- درابادان بودم یک دبیر تازه نفس مثل خود من بود اهل بروجرد ایشان هم انقلابی شده بود-و دبیر زیست شناسی بود فرمودند اینقدر اینمملکت خراب شده است که من نیمتوانم   ازمایشگاه مگس سرکه که  در شناخت ژن نقش زیادی دردنیا بازی کرد چون خیلی زود نسل بوجود  می اورد- واز شعر فلانی که به ساواک برده بودن اش گفته بود من چیزی نگفتم وفقط درشعر گفتم میخواهم سه سنگ بمرداب بی اندازم که موجی ایجاد کند- من گفتم فردا سر کلاس میروم سه سنگ میزنم- یک سیلاب ابادان امد- ته شهر اب تانزدیک سقف امده بود فاضلاب شهر یک جوب به عمق بیست .وپنچ سانت کخ روی ان پوشیده بود یک که از   بلوک  سیمانی  بود یکی رابرداشته بودند ویک صفحه –پلیت اهنی فرو کرده بودند اب واد خیابان شد که مانند خیابان زند شیراز بوددقیقا جلوی شهرداریکه یکپارکی  هم جلو ان بود لجن   خیابان را گفت وانرا کپه کپه جمع کرد کنار خیابان یکماه ماند تا خشک شود من از کارمند شهرداری سئوال کردم- چرا فاضلاب درست وحسابی ندارید ایشان فرمودند سه بار پول فاضلاب را گرفتند اینراساختند شهردار اهل تهران است هر پنجشنبه برای دیدن خانواده با هواپیما باپول بیت المال به تهران میرود شنبه به وزرات کشور میرودکه پول فاضلاب چه شدگویا دروزنامها ی محلی مطالبی نوشته بودند بعدا فهمیدم از ترس صدام که رادیو عراق مداوم طلب اخبارمیکرد- یکدخترخانمی  سر کلاس بلند شد گت جریان سردخانه بزرگ هم مانند فضلاب است سه بار پول انرا گرفتند نصف ونیمه رها کردند وحال میگیوند  ابادان نیازمند این سردخانه نیست طرح باید عوض شود-یک دختر خانم گفت که – دیگر کفت  من علاقمند پسر خاله ام هستم که  اخبار ابادان  چاپ میکرد درشهرتوزیع میکرده است ساواک گرفته ششماه زندانی بوده است وگفته است تو برای صدام کار میکنی من پرسیدم چطور شد که دستگیر شد- ایشان گفت در دبیرستان با پسری که خیلی نقلابی بودشعار  میداد دوست شد وجریان گفت ایشان حاظر به همکاری شدولی درحقیقت ساواکی بود- وخانواده میگویند ماحاظر نیستیم ایشان خاندان برانداز است من گفتم شما ان جوان به  خدمت ایتاللهالعظمی قائمی بروید وانها  مشاوره بدهند جریانی دارد که ذکر نمیکنم که پس را ول بایک سید چاق صریح الهجه عراقی مواجه میشود مانند جوجه میلرزد- ایشان جای اش به یک طلبه باریک اندام وبسیارمودب میدهد ومابقیه ماجرا واخر گفته بودندپدر ومادرت بیاور یک روز راجع علوم انسانی  دردانشکده لندن من سئوال کرد ایشان فرمودند  همه جا عالی است بجز این سویس خاک برسر-من گفتم تاانجا که اطلاع دارم سویس در علوم انسانی  برجسته بوده است- گفتندبله قبلا بسیارزرنگ بودند هرسال پانصد کتاب عمیق علوم انسانی به چاپ میرساند ومقالات متعدد الان به صدکتاب رسیده  شوروی  بگردداش نمی رسید- الان روسها درحال پیشرفت هستند خواستم بگویم سویس یک وجب شوروی است—غربیان هنوز ما به ان چشم میینند نوز عظمت ها مانند حسین فهمیده وان جوان کرمانی مواجه  درزندان عراق بهان خانم هندی خبرنگار ک فرمودند  از فاطمه به خانم هااین پیام است ارزش زن به حجاب است- نکته  که بزرگان منرا  ارشاد کنند جناب خضرت اقای حداد عادل از حضرت اقای دکتر اکبرنحوی تعریف کردند که اتفاقا استاد  ادبیات دانشگاه شیرازبود من که درشیرازهستم اصلا متوجه شدم نه دانشگاه ومراکز فرنگی دولتی بخاری ندارد نه مردم خود جوش کلوب های مانند غرب درست نمی کنند بههمن دلیل کسی دنبال بزرگان سابق نمیرود اقلا ازمساجد استفاده کنند همیشه گفتند بی مایه فطیر است- درثانی باید حکمت های مثلا جناب فردوسی را لیست کنند وتوضیح دهندتا خواندن انبرای درک ان اسان شودصرف یک استان خیالی نشودکه ایا امروزه خانم سودابه ویا منیژه اسوه است یا نیست  بایدان حکمت ها بروز شودونواقص برطرف شود- سعی کنیم جوان از وقت گذاری مایه  وسرمایه  بدرد بخور بگیرد و- فصاحت وبلاغت بسیارخوب است که انراهم یا مورد استفاده واقع شودویا بروز شود ولی حکمتها مطرح است که باید کاربردی شود افتخاربهبزرگان سابق اگر درزمان حال ساری وجاری نشود ما میشویم تاجیکستان که قلبا شوروی را قبول داشتند که غرب  برای انها احترام وترس داشت وکارهای بزرگی هم درانجا رخداده است

موافقین ۰ مخالفین ۰

عظمت قران وامام-علیه السلام--!!

بسم الله الرحمن الرحیم-  اصول  کافی – جلد -1 صفحه 78 روایته:-7- ترجمه- امیرالومنین (ع) فرمود- ای مردم- خدای تبارک وتعالی  پغمبر را بسوی  شما فرستاد- و-قران حق را بر او نازل فرمود- در حالی که شما از قران وفرستنده قران بیخبر بودید- وهم از پیغمبر وفرستنده او-در زمان  تعطیلی  پیغمبران- وخواب دراز ملتها- وگشترش  نادانی  وسرکشی فتنه- وگیسختن- اساس  محکم وکوری  از حقیقت-سرپیچی ستم-و کاهش دین- وشعله وری  جنگ—همزمان با زردی گلستان- باغ- جهان- وخشکیدن  شاخههاوپراکندگی  برگ های و نومیدی از میوه و فرور رفتن اب ها-ی ان- پرچم هدایت فرسوده- وپرچم های  هلاکت افراشته بود- دنیا برخسار مردم عبوس  و روی درهم کشیده بود- -به- انها- پشت گردانیده  روی خوش نشان نمیداد—میوه دنااشوب و- خوراکیش-مردا بود- نهانش ترس واشکارش شمشیر بود- بند از بند- شما جدا گشته وپراکنده بودید—دیدگان-مردم جهان نابینا- وروزگارشان تاریک بود- خویشی  خود را بریده- و خون یک دیگر را میریختند- - دختران خود را را درجوار خود زنده بگورکردند- زدگی خوش ورفاه واسایش از ایشان دور گشته ونه از خدا امید پاداشی  ونه از از او بیم کیفری داشتند- زنده ایشان کوری بود پلید- ومرده انها دراتش نومیدی- دران هنگام پیغمبر  اکرم نسخهای از کتب اسمانی نخستین برای شان اورد-که کتب جلوترش را تصدیق داشت- وحلال را از حرام مشکوک- جدا ساخت- این نسخه همان قران است- از او بخواهید- تا با شما سخن  گوید—او هرگز سخن نگوید- ولی من از او بشما خبر میدهم—درقران است- علم گذشته- وعلم اینده تا روز قیامت—میان شما- حکم میدهد- واختلافات شما را بیان میکند اگر ازمن قران را بپرسید به شما میاموزم- - اصول کافی- جلد1- صفحه 79- روایئ-8- ترجمه عبدالاعلی- گوید شنیدم- امام صادق علیه السلام- فرمود: من زاده  رسول خدایم- و به قران دانایم- درقرانست- اغاز خلقت  وانچه  تا روز قیامت رخ دهد- و خر اسمان و زمین  و خبر بهشت ودوزخ و خبر گذشته وخبر اینده تمام اینها- را میدانیم- چناچه بکف دست خود مینگرم همانا خدا جل جلاله الشریف می فرماید در قرانست بیان اشکار هر چیز-  اصول کافی- جلد -1- صفحه -77-روایتئ-2- ترجمه- امام بار علیه السلام- فرمود –خدای تبارک وتعالی چیزی از  احتیاجات امت را وانگذاشت- جز انکه  انرا درقرانش فرو فرستد—وبرای رسولش از ان مرز تجاوز کند کیفری قرار داد-

موافقین ۰ مخالفین ۰