بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امریکائی گفتند که منبع اصلی  حضرت ایت الله العظمی  ولایت فقیه است وجناب حضرت ایت الله ریسی دامت افاضاته- حروف الفبا است یعنی صوت است بیادبه ایشان گفت منبع اصلی بهمراتب بالاتر است که میتواند کشوری را  از صحنه بینالمللی –خارج کند- شماهم پرانتز هستید کاری نکنید مثل شاه ما شمارا باچشمان گریان ببینیم- اگر برای ارامش یک میلیون شیطانی کشته شوند اشکالی ندارد- شماهنوز پاسخ تاریخ درمورد کشتاربی رحمانه مردم المان- ژاپن – ایتالیا –چین- ویتنام- ندادید پس حق  اشکال رفتن ندارید وبامنبع اصلی هم وارد کشتی نشوید بنفع شما است