بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی در نشست اعضای ستاد راهبری علوم انسانی اسلامی حوزه علمیه که در محل مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد، عنوان کرد: اسلامی شدن علوم انسانی یکی از چالش های انقلاب اسلامی بوده و اسلامی شدن علوم انسانی یکی از لوازم و ارکان تمدن نوین اسلامی است- به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: ما نمی توانیم بگوییم در مسیر تمدن نوین اسلامی هستیم و در عین حال تکلیف خود را با علوم انسانی رسیده از غرب روشن نکنیم- به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: ما نمی توانیم بگوییم در مسیر تمدن نوین اسلامی هستیم و در عین حال تکلیف خود را با علوم انسانی رسیده از غرب روشن نکنیم- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ایجاد علوم انسانی اسلامی یک عرصه مهم برای اثبات عقلانیت دینی بوده و این همان ممیزه ای است که انقلاب اسلامی را می تواند از حرکت های تقلبی انقلابی و تندرو مانند داعش و طالبان جدا کن- حداد عادل تصریح کرد: تحول علوم انسانی از نظر عملی عرصه گسترده ای برای تحقق آرمان همکاری حوزه و دانشگاه بوده و ما باید به این موضوع عینیت ببخشیم و هر نوع کاری در جهت این مقصود مبارک است- حداد عادل یادآور شد: در حال حاضر ما با روی کار آمدن دولت کنونی باید کمربندهای خود را برای کار ببندیم زیرا که در دوره های گذشته چنین بستری فراهم نبوده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: ما هیچ برنامه ای را تصویب نمی کنیم، الا اینکه آن را جهت بررسی به مراکز حوزوی ارسال کنیم و مهمترین بخشی که از حوزه با ما در تعامل است، انجمن های علمی هستند بیشتر دانشگاهی حوزوی هستند و مسائل دانشگاه را هم بهتر درک می کنند و حداد عادل ابراز کرد: ما سعی کردیم دوگانه متقابل حوزه و دانشگاه را به یک وحدت عملی تبدیل کنیم و در این راستا کارهای آیت الله اعرافی بسیار ارزشمند بود- خلاصه ای از سایت جناب استادمعززپژوهنده ممتاز  ویک دانشمند اسلامی وقرانی وادبیاتی وعلمی- بقول عالمی  انسان چندین برابر گناهی که میکند میتواند عمل خیر داشته باشد – اخلاق  دیدگاه انسانی وهنری وغیره  وتکالیف نسبت به خداوندمنان وخوداش وجامعه  وهستی  وغیره   همانطور که فرمودند  درچهار چوب اسلام ناب حوزوی باشد تا با اسلام  داعش وطالبان وغیره درجهان مشخص شود

.

-.

 

.

 

 

 

.

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی در نشست اعضای ستاد راهبری علوم انسانی اسلامی حوزه علمیه که در محل مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد، عنوان کرد: اسلامی شدن علوم انسانی یکی از چالش های انقلاب اسلامی بوده و اسلامی شدن علوم انسانی یکی از لوازم و ارکان تمدن نوین اسلامی است- به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: ما نمی توانیم بگوییم در مسیر تمدن نوین اسلامی هستیم و در عین حال تکلیف خود را با علوم انسانی رسیده از غرب روشن نکنیم- به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: ما نمی توانیم بگوییم در مسیر تمدن نوین اسلامی هستیم و در عین حال تکلیف خود را با علوم انسانی رسیده از غرب روشن نکنیم- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ایجاد