بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بهترین کتاب های سال از لحاظ فروش درامریکا- برنج چربی گوشت وخیابان نویسنده احمر نقوی  از پاکستان – بیان کرده است بریانی چه معنا میدهد برای بسیاری از  مردم شبه قاره هند؟ معنای انرا در خیابان جهانی غذا درکراچی پیدا میکنید- دومی- غذای روز شکرگذاری  گوشت بوقلمون را چگونه رایگان بدست اورید که در  کادر قصاب- گوشت با کیفیت وشمامیتوانیدکه  به ان اعتماد کنید-  که مستقما به خانه شما میفرستد -  این شکر گذاری  اعضای جدید میطلبد برای گوشت رایگان بوقلمون – یک جریان رو به رشد مزرعه داران  که بهتر درک میکنند وبرای اطلاعات بیشتر که متاسفانه باز نمیشود-ادامه دارد