عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۹ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

فلسفه رنگ ها-!!


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درقران مجید درسوره نحل  اساس نعمت ونقمت وعذاب برگشت به توحید ناب دارد-وراه ای مختلفی دراین سوره وسوره های دیگر برای شناخت توحید  بیان شده است  منجمله رنگ موجودات-  درموردی تفکرون- باید روی ان فکر علمی کرد- وبه نتایج دقیقی ویقینی رسید- که خداوندمنان است وگاهی تذکرون- براساس شناخت از قران یک جلید مبین -  یعنی شناخت علمی  ک یقینی است ومسئولیت اور است یا به نعمت برکت میرسد ویا به نقمت و عذاب میرسد- درتغیر  رنگ درموجودا ت  عامل فریب هم  است- وبشر هم میتواند- از رنگ درفریب  استفاده کند وهباعث کور چشمی هم میشود مانند رنگ قرمز وابی  وبنفش –میشود   انسان هم از رنگ میتواند استفاده کند ودرحقیق به سندی هویت خاص دهد ماننداسکناس- پاسپورد واسنادهای  دولیت خاص – روزنامه ها -کتب  وسایتها – وغیره- تعداد رنگ ها بیشاز ان است که به چشم ما اید کهبعضی  حیوانات میتواند انها  تا حدی مشاهده کنند- بعضی رنگ ها درتقویت ذهن ما برای درک  موضوعات  موثر هستند ویا ایجاد  انگیزه واحساس میکنند-رنگ ها درتصمیم گیری موثر هستند-مثلا رنگ پرچم ها و ساختمانهای دولتی ویانظامی- دربعد  علوم پزشکی برای  شناخت بدن ویامثلا شناخت مغز نقش دارند ویا مثلا  ارشیتکت   ازجهات مختلف  رنگ نقش دارد- بطورکلی درشناخت موجوداتویابخوهیم چیزی را بشناسانیم رنگ نقش مهمی دارد-ویا درمسائل کشاورزی که اشکال همراه رنگ هستند – رنگ دو معنارادربرد یکی نشانه وسمبل است ودیگری معنای رنگ است- سبز نشانه زایش است ونشانه جوانی است- به حد لازم رشد کرده است ودرمرحله منافع اقتصادی است ودرحال رشد وپیشرفت است که یکیاز رنگهای بسیار محبوب است وعمومیت دارد-که دومی ان رنگ ابی است این راک تاثیرات ارامش دهندگی دارد- وبه اعصاب ما  ارامش میدهد ودر دقت وتوجه وتمرکز دادن ذهن مشارکت دارد-طراحان  از رنگ سبز  غالبا درجهت مثبت بکار میبرنند درامارها و  شکلها که قصد انها میزان پیشرفت خلاقیت و تولیدات بکار میبرنند- گرچه ما  درارتباط ب نشانه سبز استفاده میکنند مثبت میکنم- که نشانه ترقی  ورشد وتعادل وجوان بودن ولی گاه ای هم در بعضی مواقع– استفاده درموارد بسیار  منفی هم میکنیم که نوع سبزانها دامنه خاص  طول فرکانسی دارد—ماند طمع- حسادت که به گناه مرگ اور گفته میشود ومریض بودن

موافقین ۰ مخالفین ۰

خاطرات اربعین

بسم الله  الرحمن الرحیم-  بر گرفته سروده جناب اقای  -علی اسماعیلی – وردن جانی  ا سایت  اشک شفق-اربعین آمد هوایی شد دلم
پر کشید و کربلایی شد دلم
با دلی لبریز اندوه و عزا
عاشقان، دم می زنم از کربلا
هر کجا پا می گذارم بر زمین
تازه گردد خاطرات اربعین
ورد تسبیحم شده نام حسین(ع)
چشمه ی خون است یاران هر دو عین
خاطرات کربلا و اربعین
می کند هر شیعه ای را دلغمین
هر که باشد زائر مولای دل
می رود تا کربلا با پای دل
در مسیرم موکب غم ساختند
روضه خواندند و دلم بگداختند
روضه ی زینب(س) اسیرم کرده است
داغ او یکباره پیرم کرده است
دم به دم یاد سه ساله می کنم
در غم او آه و ناله می کنم
بار اندوه و عزا بر شانه ام
اشک ریز روضه ی ویرانه ام
گوش پاره، گوشواره برده شد
کودکی از رنج و غم آزرده شد
کودکی پای برهنه می دوید
خار صحرا پای او را می خلید
کودکی از ناقه می افتاد هی
می زدش او را عدو با کعب نی
بود هفتاد و دو سر در پیش رو
اشک چشم کاروان مانند جو
جسم ها در خاک و خون افتاده بود
کشتی دین واژگون افتاده بود
زخم پیکر بود بیرون از شمار
زیر پا افتاده بودی شهسوار
گاه در بزم شراب و گه تنور
 رفته است آن سر که بود از جنس نور
روی نی با صورتی خاکستری
می کند مولای ما پیغمبری
پای نی زینب(س) به سر دست عزا
بر لب او نغمه ی واویلتا
در مسیرم هر کجا بود ازدحام
گاه دل در کوفه رفت و گاه شام
طعنه و زخم زبان اهل شام
درد و رنج و محنت بی التیام
آمدم با پای دل تا کربلا
السلام ای خامس آل عبا(ع)
کربلای توست ما را چون بهشت
تا کجا آورده ما را سرنوشت
هاتفی گفتا مرا ای دلغمین
خیر مقدم، فادخلوها خالدین

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

سخنانی با امام الزمان علیه السلام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-تمام بزرگوارانی که امروز قدم رنجه کردن- احساس و درک وعلاقه وانگیزه مقدس شان رانسبت به امام حسین علیه السلام- باخلوص نیت وعشق اشکار ساختند وفرشتگان هم درجمع بودند وبوظایف خودشان را  عمل کردند- شمشیر ی است به انها- که حضرت امیر علیه السلام فرمودند شما اول بر سر ایراینان شمشمیر می گذارید وبعا ایرانیان برسر شما  شمشمیر میگذارند معلوم است که حضرت علی علیه السلام چه قشری را موردنظر دارد-میددانند که راه غلط است وراه درست کدام است وباز میپرسند ادامه راه ما کدام است-کارگر نوانویی دوحرم امیرالمومنان علیه السلام  به امام الزمان  علیه السلام میگیوید من بخاطرزوار شما وامام حسین علیه السلام سه شیفت بعضی مواقع کار میکنم بخصوص برای زوار ایرانی – ودرضمن  اب خنک از اینجا بردارید-که مشک شما زوارتمام میکنند از ایشان درخواست میشود جزو درسی دینی  رابنویسند وخودسئوالات امتحانی را  تنظیم کنند- پیش کسوت ها شماها مانند حمل های  بازار وکیل- مشک ابار که در کف خیابان میپاشند ومدوام میگویند ترشو ترشو درحقیوت ترشحو یعنی لرزانداخندن به دست ویابدن-روش معقول  را تعلیم دهید-ما هرزمان درباه شما وخداوندمنان فکر میکنم- بالغ هستیم واین بلوغ را مدوام رشد دهید فرشتگان هرلحظه مارا بهدامن پربرکت شما  رهنمود  باشد انذار کم شود وبشارت زیاد شود انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

سخنی با امام الزمان علیه السلام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-تمام بزرگوارانی که امروز قدم رنجه کردن- احساس و درک وعلاقه وانگیزه مقدس شان رانسبت به امام حسین علیه السلام- باخلوص نیت وعشق اشکار ساختند وفرشتگان هم درجمع بودند وبوظایف خودشان را  عمل کردند- شمشیر ی است به انها- که حضرت امیر علیه السلام فرمودند شما اول بر سر ایراینان شمشمیر می گذارید وبعا ایرانیان برسر شما  شمشمیر میگذارند معلوم است که حضرت علی علیه السلام چه قشری را موردنظر دارد-میددانند که راه غلط است وراه درست کدام است وباز میپرسند ادامه راه ما کدام است-کارگر نوانویی دوحرم امیرالمومنان علیه السلام  به امام الزمان  علیه السلام میگیوید من بخاطرزوار شما وامام حسین علیه السلام سه شیفت بعضی مواقع کار میکنم بخصوص برای زوار ایرانی – ودرضمن  اب خنک از اینجا بردارید-که مشک شما زوارتمام میکنند از ایشان درخواست میشود جزو درسی دینی  رابنویسند وخودسئوالات امتحانی را  تنظیم کنند- پیش کسوت ها شماها مانند حمل های  بازار وکیل- مشک ابار که در کف خیابان میپاشند ومدوام میگویند ترشو ترشو درحقیوت ترشحو یعنی لرزانداخندن به دست ویابدن-روش معقول  را تعلیم دهید-ما هرزمان درباه شما وخداوندمنان فکر میکنم- بالغ هستیم واین بلوغ را مدوام رشد دهید فرشتگان هرلحظه مارا بهدامن پربرکت شما  رهنمود  باشد انذار کم شود وبشارت زیاد شود انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقدی بر بیانات رهبر سایت توحید-!!

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- جنب مولوی  مسئول سایت توحید- صحابی امام صاد ق علیه السلام نزد امام صادق علیه السلام رسیدند و پرسیدند که اعجاز قران غیراز فصاحت وبلاغت چیست-بخصوص برا ی افراد عجم- امام صادق علیه السلام یکی از ویژه کی ها- این است  درقران تضاد بوجود نیامیده است وهیچ کتابی نیست درطول تاریخ به این نتجه برسندکه  اطلاعات بدست امده برخلاف مطالب کتاب نیست صحابی گفت که مطالبی مینویسیم-که مثلا افات دروز از مشرق  حرکت میکند ودر مغرب  غروب میکند ویا دو تادوتا- میشودچهارتا- امام علیه السلام فرمودند اینها از بدیهیات است مسائل پیچیده نیست درضمن این سئوال طرح میشود- کهمثلا خورشیدبهچه علت از مشرق به مغرب میرود وسئوالاتی مطرح میشود که درپاسخ به ان به اشتباه می افتندند- ایشان فرمودند داعش  وحتی طالبان اشتباهاتی داشتند کهداعش از رای اشتباه خودباز گشت نکرده است- مثلاصوفیان را کافر میداندومیکشد درحالیکه وهابیت دراوائل ضد صوفیان بود-ولی درکل طالبان قبول دارد ولی حاضر نیست امریکا را کافرحربی بداند- وبه اما عظمت اسلام ناب امام الخمینی رحمت الله علیه را بخاطر انکه فرموده است  حرف  های اسرائیل وامریکا ارزشی ندارد وباعث سوختن ایران  عراق وسوریه شده استپی امریکا میتواند طالبان را بکشد ولی کسی حق گفتن که ایشان قاتل است ندارد یا اسم این تقیه نیست-پس چرا تقیه درشیعه بدعت میدانید- شما که معتقد به جهاد هستید وجهاد سوزاندن-کفار است ودرنتجه انها هم متقابل به مثل میکنند- این  تضاد را چگونه حل میکنید ایشان بیانکردند فتنه ای که امام الخمینی رحمت الله علیه درمکه راه انداخت حقاش همان کشتاربود انجا نبایدبحث سیاسی کرد فقط باید عبادت کرد ومکه جزو قلموری  سعودی ه است حداق بایدازانها اجازه گرفت اگر این چنین است پس چراخداوندمنان  سوره توبه فرمان دادند که حضرت علی علیه السلام فرستاندند که ان سوره قرائت کند واتمام حجت کنئد اقایان اهل سنت معتقد هستندکه پیامبر اکرم صلواته الله علیهواله والسلم دستوردادند دستهای راستخودرا لخت کنید وشمشمیر رادرهوا بچرخانید وان دعای رزمی که خداوندمنان به وعده خودعمل کرد ومارابرشما پیروز کرد کهدراول مفتایح الجنان تعقیبات مشترکه نما زهست مسئله سیاسی  بسیاردراسلام اهمیت دارد حال درهمه جا کشورسعودی میتوان انربهمعروف ونهی از منکر کرد بشرطی که مفسده ایجادنکنئد ایشان میفرمیاد-که حضرت علی علیه السلام درنهج البلاغه فرموده است کل قران بدوقسمت تقسیم میشود- امربهمعروف ونهی از منکر پس کسی در مکه درمسجدالحرام امربه معروف میکن ونهی از منکر میکند کاری قرانی میکند  ایشان از نهج البلاغه  سند اورده است که فرموده است  ازمن تفسیر قران سئوال کنیدتامن همه سئوالات شمارا از قران بدهم- وباکمال وقاحت فرمودند ایشان جزان  احکامی نداشتندپس  هر کسی حکمی را بیان میکند بایداز قران دلیل بیاورد خود شما احکامتان را  از قران میتوان بدست اورد-؟؟ ایشان فرمودند  ما جزرسول امام نداریم-پس تمام کسانی  که ادعا یامامت کردندویا بهانه امام گفته شده است درمذهب  سنت شیطان هستند واگر حجت فقط رسول الرم صلواته  علیه واله والسلم  هرسنت ایشان بایداز درون قران اثبات شود-باز ایرد گرفتند چرا از امامحسن علیه السلام هیچ کس امام نشد وفرزندان  ائمه اطهارعلیم السلام فقط یکنفر میشد خوب از فرزندان حضرت یقعوب علیه السلام چرافقط حضرت یوسف علیه السلام شدوهمین طور فقط یکبردر حصضرت موسی علیه السلام  به پیامبری رسید و همچنین از فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام فقط دونفر شدنددرهر حال اقایان به ضعف مذهب خودواقف نیستند درحالیکه شیعیان ان ضغفهاراندارد وامید داردکه امام الزمان علیه السلام کمبودها اگر حیاتی باشد برطرف میفرمایندولی چنین عظمتی در برادران سنی نیست ومدوام شعبه به شبعه میشوند وسرانام درکارخودحیران وسرگردان هستند

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاه ای به مقاله کیهان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درمقاله ای که جناب اقای دکتر سید عباس عراقچی-رحمت الله علیه-دراعتراض- به مقاله ای که در درروزنامه کیهان که سرمقاله ای بقلم جناب   اقای حسین شریعتمداری رحمت الله علیه—خانم وندی شرمن  مذاکره امریکائی در کتاب خاطراتش اورده  که در بخشی  از مذاکره کشورش خواسته ای داشته که نمی تواست ان را به طرف ایرانی بقبولاند- وهمین کار را مشگکل کرده بود- تا اینکه وندی شرمن  با نشان دادن عکس نوهاش که تازه دنیا امده بود وریختن چند قطره اشک باعث میشود عراقجی خواسته طرف مقابل –راقبول کرده است- حضرت دکتر عراق چی رحمت الله علیه- این مطلب سرتا

پادروغ دانسته است واستناد به بخشی از کتاب همان خانم کرده است که ایشان درنکات حتی کوچک من را  کلافه کرده است تا اشک ایشان درامده است-من هرچه هنرداشتم در ارشیو روزنامه کیهان بکاربردن وعدد صفر را مشخص میکرد حتی روزنامه سی ویک شهریور کیهان هم جستجو کردن انرا  مهیانکرد واز طریق گوگل انرا بدست اوردم-نکته اول  اشکال ازخودما است وقتیکه مارافریب میدهد اسرارهارا فاش نکنید همه دنیا حق رابه امریکا میدهد- میابیست همه حقایق گفتمان فاش میشد-که ایرانیان به زیادخواهی وبی اصافی متهم نکنند اصل قضیه این است که ما بمب اتمی نمیسازیم تمام شد ولی انها زرنگتر این قضایا هستندکه پ

س کیک زرد راهم درست نکنید چون درمیزان ان مسئله است وبقول اقای گرمیکو وزیرامور خارجه وقت شوروی  مثل ماهی ومار لغزنده  برای درمشت گرفتن انها عمل میکند امریکا بعدا فهمیدند که اقاثی گرمیکو کهبرای ازادی المان شرقی بهغرب رفتهبود درباز گشت  با میکوان درماشین گفته بود این کسینجر مثل ماهی ومارلغزنده است- اینهم هنر جدیدی نیست اصل ان مال یونان است همه فریب کاران چنین هستند- معاویه وعمرو بن عاص ودیگران همین طوربودند امروز دربی بی سی یک  فیلمی  از اقای اوباماکه امریکائی ها درست کرده بود- نشان داددرگنگره صحبت میکرد ویکی از  نمایندگان دریک مقوائی نوشتهبود – وات-ا –رالی؟؟بسیارمطلبدقیقی است یعنی بین  دمکرات و جمهوری خواه مسابقه رالی یعنی مسابقه سرعت ماشینبردن است حالدرمسابقات رالی کمی فرهنگ پیدا شده است قبلا جلوی فرد  میگیرفتن  اجازه عبورنمیدانند ازپیست بیرون میکردند سیاست امروز همان رالی گذاشته است فردبایدبه هرنحو برنده باشد- نه انصاف است ونه عقل است ونه عدالت  ودیگرارزش ها- مسابقه دادن بسیارخوب است مثلادرتقوا- درایمان درعبادت ودرعمل خیر- حضرت علی علیه السلام میفرماید نسبت به دشمنان خودمنصف باشید قران میفرماید نسبت به دشمنان اهل عدل باشید وحتی اهل رافت درقدرت رافت داشته باشید سوره نحل خیلی عجیب است دشمنان خودرا مستکبر میداند- نهتنها خودرا باخداوندمنان مساوی نیمداندبلکه بالتر میداند درحالیکه تمام کاراش فسادانگیز است بعدخداوندمنان میفرمایدمن بایانهارانابود کنموچون اهل رافت ورحمت هستم تاحدی انها بهرهمند میسازم- اگر اسرار فاش میشد ما انهارادروایتکس قرار میدادیم—یک نکته اضافی بیان کنم بعدبروم سرمطلب – فرموده است  غرب ضدهم هستند- این درحقیقت باز ی انها است- استادتاریخمن دردانشگاه فرمودند حتی خود غربی هم معترف هستندتاریخ حالرانمیشد درک کرد بعداز پنجاه سال کمی راست وبیشترفریب پخش میکنند تنهاراه این است که مابامعیارخودقضاوت کنیم بنفع ماهست یانیست اما درحدیث ایه است ازامام سجادعلیه السلام  به تعبیرمن-ما یعین شیعیان مانندتخممرغ هستیم انها مانندپنچه عقاب یعنی متحد هستندگرفتارهستیم وهران ممکناست فشاردهد ویا نوک بزند ولی خداوندمنان شیعیان را حفظ میکند-ولی باز  هم ایه قران وهم حدیث  درزمان خاص خداوندمنان انهارا رها میکندبه شیطان راه نبرد وحصومت بین خودشان را تعلیمیمدهد که شیطان فکر میکند خوداش علم دارد ودرک میکند انزمان انهارابه جنگ هم میاندازد وبعد دوباره مورداز مایش قرارمیدهد-خواص این سیرما  درحقیقت بیدار ی درونی وبیرونی است واز همهمهمتر بعد از داخل خودمردم کشور امریکاوغرب حقایق کشورهای خودرادرک کنند-ودرسطح جهانی اثر گذار استجامعه شناسی  تحول سه نوع میداند- اول از بالا به پایین که رتبه دوم است وبعداز پائین به بالا این رتبه سوم است وبعد هم از بلا به پایئن وهم از پائین به بالا این رتبه اول است درصدر اسلام در مکه رتبه سوم است- درمدینه رتبه دوم است ولی متاسفانه رتبه اول نداشتند-ادامهدارد

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درمقاله ای که جناب اقای دکتر سید عباس عراقچی-رحمت الله علیه-دراعتراض- به مقاله ای که در درروزنامه کیهان که سرمقاله ای بقلم جناب   اقای حسین شریعتمداری رحمت الله علیه—خانم وندی شرمن  مذاکره امریکائی در کتاب خاطراتش اورده  که در بخشی  از مذاکره کشورش خواسته ای داشته که نمی تواست ان را به طرف ایرانی بقبولاند- وهمین کار را مشگکل کرده بود- تا اینکه وندی شرمن  با نشان دادن عکس نوهاش که تازه دنیا امده بود وریختن چند قطره اشک باعث میشود عراقجی خواسته طرف مقابل –راقبول کرده است- حضرت دکتر عراق چی رحمت الله علیه- این مطلب سرتا

پادروغ دانسته است واستناد به بخشی از کتاب همان خانم کرده است که ایشان درنکات حتی کوچک من را  کلافه کرده است تا اشک ایشان درامده است-من هرچه هنرداشتم در ارشیو روزنامه کیهان بکاربردن وعدد صفر را مشخص میکرد حتی روزنامه سی ویک شهریور کیهان هم جستجو کردن انرا  مهیانکرد واز طریق گوگل انرا بدست اوردم-نکته اول  اشکال ازخودما است وقتیکه مارافریب میدهد اسرارهارا فاش نکنید همه دنیا حق رابه امریکا میدهد- میابیست همه حقایق گفتمان فاش میشد-که ایرانیان به زیادخواهی وبی اصافی متهم نکنند اصل قضیه این است که ما بمب اتمی نمیسازیم تمام شد ولی انها زرنگتر این قضایا هستندکه پ

س کیک زرد راهم درست نکنید چون درمیزان ان مسئله است وبقول اقای گرمیکو وزیرامور خارجه وقت شوروی  مثل ماهی ومار لغزنده  برای درمشت گرفتن انها عمل میکند امریکا بعدا فهمیدند که اقاثی گرمیکو کهبرای ازادی المان شرقی بهغرب رفتهبود درباز گشت  با میکوان درماشین گفته بود این کسینجر مثل ماهی ومارلغزنده است- اینهم هنر جدیدی نیست اصل ان مال یونان است همه فریب کاران چنین هستند- معاویه وعمرو بن عاص ودیگران همین طوربودند امروز دربی بی سی یک  فیلمی  از اقای اوباماکه امریکائی ها درست کرده بود- نشان داددرگنگره صحبت میکرد ویکی از  نمایندگان دریک مقوائی نوشتهبود – وات-ا –رالی؟؟بسیارمطلبدقیقی است یعنی بین  دمکرات و جمهوری خواه مسابقه رالی یعنی مسابقه سرعت ماشینبردن است حالدرمسابقات رالی کمی فرهنگ پیدا شده است قبلا جلوی فرد  میگیرفتن  اجازه عبورنمیدانند ازپیست بیرون میکردند سیاست امروز همان رالی گذاشته است فردبایدبه هرنحو برنده باشد- نه انصاف است ونه عقل است ونه عدالت  ودیگرارزش ها- مسابقه دادن بسیارخوب است مثلادرتقوا- درایمان درعبادت ودرعمل خیر- حضرت علی علیه السلام میفرماید نسبت به دشمنان خودمنصف باشید قران میفرماید نسبت به دشمنان اهل عدل باشید وحتی اهل رافت درقدرت رافت داشته باشید سوره نحل خیلی عجیب است دشمنان خودرا مستکبر میداند- نهتنها خودرا باخداوندمنان مساوی نیمداندبلکه بالتر میداند درحالیکه تمام کاراش فسادانگیز است بعدخداوندمنان میفرمایدمن بایانهارانابود کنموچون اهل رافت ورحمت هستم تاحدی انها بهرهمند میسازم- اگر اسرار فاش میشد ما انهارادروایتکس قرار میدادیم—یک نکته اضافی بیان کنم بعدبروم سرمطلب – فرموده است  غرب ضدهم هستند- این درحقیقت باز ی انها است- استادتاریخمن دردانشگاه فرمودند حتی خود غربی هم معترف هستندتاریخ حالرانمیشد درک کرد بعداز پنجاه سال کمی راست وبیشترفریب پخش میکنند تنهاراه این است که مابامعیارخودقضاوت کنیم بنفع ماهست یانیست اما درحدیث ایه است ازامام سجادعلیه السلام  به تعبیرمن-ما یعین شیعیان مانندتخممرغ هستیم انها مانندپنچه عقاب یعنی متحد هستندگرفتارهستیم وهران ممکناست فشاردهد ویا نوک بزند ولی خداوندمنان شیعیان را حفظ میکند-ولی باز  هم ایه قران وهم حدیث  درزمان خاص خداوندمنان انهارا رها میکندبه شیطان راه نبرد وحصومت بین خودشان را تعلیمیمدهد که شیطان فکر میکند خوداش علم دارد ودرک میکند انزمان انهارابه جنگ هم میاندازد وبعد دوباره مورداز مایش قرارمیدهد-خواص این سیرما  درحقیقت بیدار ی درونی وبیرونی است واز همهمهمتر بعد از داخل خودمردم کشور امریکاوغرب حقایق کشورهای خودرادرک کنند-ودرسطح جهانی اثر گذار استجامعه شناسی  تحول سه نوع میداند- اول از بالا به پایین که رتبه دوم است وبعداز پائین به بالا این رتبه سوم است وبعد هم از بلا به پایئن وهم از پائین به بالا این رتبه اول است درصدر اسلام در مکه رتبه سوم است- درمدینه رتبه دوم است ولی متاسفانه رتبه اول نداشتند-ادامهدارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاهی به اربعین-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-ناگاه ای به اربعین-درطول -تاریخ بشریت-پیامبران واولیا اعظام صلواته الله علیهم الجمعین—مبارزات زیادی  بر علیه طاغوتیان – ظالمین- احمقها-داشتند- ولی اراده ای الهی پس از مدت کوتاهی  مجازات سنگینی انجام داده است که ظالمین ویا بخش مهمی از انها به هلاکت رسیدند-ولی اراده الهی پس ازبعثت رسول اکرم- صلواته الله علیه واله والسلم-این مجازات هارا بعهده مومنین- ومردم ازاده گذاشته است-هم به احترام رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم همدشمنان دین از مردم ترس بیشتری تا خداوند منان دارند وهم مومنین به اجر وپاداش بسیار والائی برسند-حق مومنین وبشریت است که بدانند-چه کسانی برانها حکومت میکنند وچه اهدافی را دنبال میکنند-ومسلم است که نسبت به ان حساسیت زیادی  داشته باشند—وچون عذاب الهی درروی زمین تحقق نمیگیرد پس- انان-وظیفه دارند- از کیان دین رامحافظت کنند ومردم را از چنگال گرگ صفتان نجات دهند-و گوش به منافقینی که میخواهند این مبارزات ونابودی طاغوتیان ظالم را به اخرت محول کنند-ندهند- محافظت وامنیت دین ومومنین وبشریت های ضعیف  شده –وبی کس وبی پناه را احساس مسئولیت شدید کرده و ونسبت به ان حساس باشند- و مسلم است طرفردارن طاغوت از محورهای جریانهای منحرف شد حق درطول تاریخ وتحریف حقایق وفریب جوامع کوتاه فکر وتغیر یافته سو استفاده میکنند وحاظر به گفتمان وجدال احسن واثبات برتری دراندیشه نیستند- وحولمحور قدرت سرکوب  برکرسی اقتدار کاذب خود جلوس کردهاند- وعزت وجلال وشکوه حقایق دین را پایمال کرده وارزش های انرا تحقیر وحتی تکذیب میکنند-و- ایجادخفقان میکنند-و- مسیر پیشرفت را منحرف میکنند روشنگری وحق خواهی-حکمت ها  واندرز ها وموعظه هارا تهدید بخود تلقی کرده است وعکس العمل روباه صفتان وگرگ صفتان را بعنوان مصلحت های عدالت ومردم سالاری و- تعامل سازنده تلقی کرده است- وحق طلبانرامانع پیشرفت و خطرناک- وبدخواهی وبدون دلیل شرعی وعقلی وتسلیم ناپذیری به خواست اکثریت وبرخلاف هویت مداری دینی تلقی کرده ودست به انتقام گیری ونابودی سران حق واصحاب حق تنگ کردن حیات برای انان وبرنامه های انان  را نقش براب کنند- ولی عاجز ازدرک -و مکروا ومکرالله والله خیر الماکرین-   اما رهبران برحق واصحاب های  که مومنین قدر وتوانمندوسرتا پا ایمان ناب هم هستند-که هم بریش انها میخندند وهم برای انها حسرت میبرند وهم دلاوران روز وزاهدان و عارفان  شب هستند-واز تهدیدات خطرناک- وتبلیغات جنون امیز- وفعالیتهای شیطانی گسترده وقدرت مالی ونظامی-شیخ وشیخک سازی والقائات دروغین مذهبی نما- وسوسه پول وثروت-بلطف رهبری عظیم الهی که بخوبی تاریخ وزمان را رصد هوشمندانه میکند واجازه نمیدهدتبلیغات ساختگی مسموم کافرین ضد اسلامی ناب تهدیدی برای دین ناب ومحدود کردن مومنین و ازکار انداختن-عزت واقتدار دین ومومنین وسلب حرکت انان بسوی کمال دین-حقایق زمانه راازپشت ابر  بیرون میاورد-وپاسداری از کیان دین ومومنین ومردم بی گناه دربند شده کهاز طرف رب العالمین بر دوش اش گذاشته شده است از هیچ تلاشی واقدامی فرو گذاری نمی کند وبدنبال طمع خام نیست باز گشت دین محمدی صلواته الله علیه واله والسلم تمام سعی وافر خود میکند-این نبرد- نبرد جاودانه بشری است- این دو تا ظرفیت مداوم برای بوجود اوردن دارند- .سرانجام به رویا ئی با یک دیگرمنجر خواهد شد- بهترین استراتژی زمانی که طاغوتیان صلابت بخرج میدهند شبهه افکنی میکنند وفتنه سازی وگستراش وبسط میدهند ودین رامحدود میکنند وبساط فریب-تحریف وتضعیف دین ونابلدی ونا کاری به دین نسبت میدهند وسلطه خودرا پهن کرده درجهت تقویت ان هژمونی خودرا غالب میکنند- ودست بهجنایات در تمام  ابعاد میزنند ودین را به لبهپرتگاه میرسانند بهترین روش است-اربعین  سمبل ان است که مافریب نمیخوریم وجعلیات گسترده ساخته شده یهود ومتافقین و اربابان ترور وحشت سازکه کاسه سر مستضعفین جام شراب خود میکنند- غیر قانونی هستند-واز پنچه انان خون مظلومان میچکد – نمیتوانند تاریخ را تحریف کنند وخورشید  نجات بشری  از صحنه بکناری بکشند ومحو کننئد- ماتاریخ رابخوبی رصد   میکنیم وقهرمان های خودمان رابخوبی میشناسیم وراه نجات را میدانیم- ومداوم مشعل انان رازنده نگاه میداریم وپرچم انانرا برپا میداریم وبهراه انها میرویم وارزش های ما در حکمت وتدبیرانها مشخص میشود  گویا زنده هستند وفرمان میدهند-ماامروزه به مراتب بهتر از گذشتان این استراتژی رادرک میکنیم- عامل عزت واقتدار و استقال وازاد یواجرای مذب پیشرفت دهند وکمال دهنده-باتوکل به خداوند منان که این استراتژِی وهژمونیکه  ناز ل حق است- عمیقا بهان اعتماد داریم- ما مرعوب نمیشویمبهترین اقدام برای درک مانیفست ما بخصوص درکقابل کج روها همین پیاده رویاربعین است سلام وصلوات وتهیت- وتشکربی حد- درخواست لطف خداپسندانه برا یامام حسین سرورازادگان-عارفان علما  وعباد واصحاب کهکشانی اش  بخصو خضرت علی بن حسین علیه السالام وحضرت زینب سلام اللعلیها وصلاتالله علیها حضرت عباس علیه  السلام وحضرت مسل علیه السالام که ستارگانی گرد خورشید میگشتندوپرچم بیداری  وبت شکنی  وزودودن تاریکی واقتداربخشی واحیای ارزش ها را پاسبانی کذردند درقلوب مومنین وقلوب بشر ازادمنش وعدالت خواه وحق جایگایهی خاص وابدی دارند که مداوم  محبت بیدریغ را افزون میکند

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاه به خط نوشتن خانم ها است-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درباره یادگیری علمی رفتند و است درحالیکه قران میفرماید ایات بعضی محکم هستند وبعضی متشابه هستند یعنی متشابه با محکم فرق دارد احمق این مطلبرا درک نمیکند- دراحادیث  هماصلادرک دقیقی درانواع حدیث ندارد- همه رامحکم تصور میکنئد  ولو پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به یکی فرموده است مثال فردی نزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد وگفت هرکارکه میتوانستم کردم پیامبر اکرم صلواه الله علیه واله والسلم فرمودندکه برو وزن بگیر تا سه بار وبارچهارم خانم ها گفتنداگربرود زن چهارم خواهد امد وخیاطی یادگرفتند – پس هرکس  فقیر شد باید ا ین روش راانجام دهد بقدری کودن هستند کهاز مسیحیت عقب تر هستندکه انها هرشغلی درزمان مسیح علیه السلام زنان ومردان عمل میکردند   مباح می دانستند مثلا خیاطی  خانم ها اقلا شعورتانکمتراز انها نباشد پس خانم ها میتوانندخیاط شوند- هرکس خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بخصوص جوان ها میامدند وشغل نداشتند میفرمودند که از چشم من افتادید ومیگفتندشغلی بلد نیستیم وان عظمت صلواته اللهعلیه والهوالسلم میفرمودند خار ببرید وبفروشیدوزندگانی شما تامین میشود وچنین کردندوحیت همسرهم گرفتند البته فرمود ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم بدنبال شغل هائی که بروز است ومورد نیاز است وحتی ابتکار  تشویق کردندکه درروی پارچه طرح خودتان بزنیدوحتی ساختن دکل کشتی رایاد دادند که انز مان بسیار بسیارپچیده بود وبه یونان ورومرفتند خیلی تعجب کردندوانها جریان گفتند وخواستندخدمت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم برسندولی  حکومت مخالفت کرد  یک .کشورعقب افتاده  میخواهدبه یک کشور متمدنوپیشرفته چیزی یاد بدهد- پس هرکس بی کارشد برود درخت وخاربیاورد ویا دکل کشتی درست کند نمونه زیاداست اینها فردی است- رزمانی  امر خاص خود دارد ولی یک حکمت داردبی کاراران انچه که میتوانند فعلا بکنند ولی بفکر یک کاراساسی هم باشند نفس کار مهم است وخداوندمنان میتواند درهرشغلی روزی فرد رابرساند دربیعت ررضوان که منجر به صلح حدبیه شد حماقت کردندوبعد متوجه شدن و  درست هار بصورت دایره وارد روی هم گذاشتند ومابقیه دست برشانه انها گذاشتندبه ردیف چنین کردند ودست پیامبر اکرم صلواته اللهعلیهوالسلم در روی دستها قرار گرفتند وایه میفرماید دست خداوند دربالاترین دستها بود انها کهم همه ایات قران محکم میدانند  پس چر ا دست خداوندمنان راندیدند؟ علما میفرمایندپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسام دوشان دارد یک شان شخصی ویک شان الهی دراین جا دست ایشان شان الهی دارد ومیفرمایندتمام اصحاب مورد تکریم الهی الی ابد هستند حماقت چقدراست پس کهخداوندمنان مداوم هشدار میدهد بیخود است برای زمان انروز نبوده است پس چرهمدیگر کشتید خداوندمنان بی خبر بوده است که چه میکنید عثمانرا چه کسی کشت-چه کسی به عثمان لقب یهودی دیوانه داد-چه کسی گفت عثمان علی علیه السلام الله کشت چه کسی برای کشتن علی علیه السلام لشگر کشی کردخودرا به حماقت نزنید امادرمورد خانم ها وسواد انها قانون اسلام درورد زندانی این است تاز مانی که ادم نشده است درزندان است کمی شکنجه وارد میشود غذائی که دوست نداردبایدبخورد ومسائل دیگر ولی هیمن که عقل ومتخصصین تشخیص دادندکه متنبه شده است یک دقیقه نمیتوان اورازندانی کرد واگر کسی هنوز ان فرد نیمه وحشی است ازادکرد واو کسی را کشت کسی که اورا ازادکرده است مجرم است وکشته میشود- اما مثل نوشتن  خط برای خانم ها اولا گفته شده است خط ننویسید نگفتن سوادپیدا نکنند ومهارت را یادنگیرنند اما خط   مدرسه که مدینه تاسیس شد دختران وپسران  درکلاس های مختلف درس میخواندند- یک دختری ع اشق یک پسری شد ومکاتابه یک طرفه داشت وپسر یک نامه نوشت که بامن تماس نداشته باشد پدر دختر خانم نامه را کشف کرد واز ان پسر نامه ها را گرفت نزد رسول اکرم صلواته الله وعلیه والسلم امد وجریان را گفت وهرمجازاتی میفرماید من عمل کنم خوب زمان جاهلیت یک ازادی  بیشتراز غربی بود تعداد اندکی تعصب داشتند- برای دختران اهمیت زیادیدنداشتند واندختر وبال ان مردویا پسر میکردند یک مشرک که بسیار  دشمن اسلام بود درجنگ اسیر شد وخیلی از مسلمانان را کشته بود وهمه میخواستنداورا بکشند  وحضرت جبرائیل علیه السلام نازل شد وگفت سه نفر را نکش از جمله ان فردپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم همه جریانات رامیدادندولی برای  روشن کردن افرادکه همدردی هم باانها بکند  دلیلاش پرسید انها حضرت جبرائیل علیه السلام را نمیدیدند- حضرت جبرائیل علیه السلام گفتخداوندمنان این سه نفر دوست دارذدزیران اولی اذیرفتندولا تعصب  برای زنان دارد برای خانواده بسیارارزش قائل است وراستگو است حقیق بفهمد  از ان تخطی نمیکند وپیامبر  اکرم دستور ازادی ان سه نفردادنفردو مقداری غرامت بپردازد که سنگین بود ونفرسوم مدتی به مسلمانان  سواد بی اموزندان دوتا مسلمان شدند وپذیرفتند ونفراول گفت من مایل هستم  نسبت بهبتخودوفادارباشم ومنرا بکشید وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم جریان را فرمودندمدتی فکر کردوبعد بشدت گریان شدن ومسلمان شد چنین مطلبی برا ی اکثریت اصحاب نیامده است-  پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم فرمودند مجازات ان دختر خانم مدرسه نرفتن وسواد نوشتن دیگرندارد تا کی تاز مانی که ازدواج نکرده است واحتمال خطا هست اما همین که فهمیدن  ادم شده است کافی است حضرت فاطمه سلام الله علیها سواد داشتند ودراحادیث هست که همین که حضرت زین  سلام الله علیها به سن پنج سالگی رسیدند مکتب رفتند نه درزمان امویان ونه درزمان عباسیان حتی کنیزیان سواد پیدا میکردند ودرساعاتی درراه مینشستند وقران میخواندند که مانند صدای زنبوران ود کندو و حاکم بینند که درست میخواند تا بخه معلمین پاداش دهد ویا مجازا-ت کند وهیچگاه خانم ها در زمان ائمته اطهار علیهم السلام اجمعین نیامدند دلیل  خط ننوشتن بپرسندکه حکمت اش چیست فقط فرمودند خان م ها کتاب ننویسند به اسم خودشان بسیاری مطلبهم از روی تقیه دستور دادندمثلا خانم ها دردیف اقایان حرکت نکنند درپشت سرشان ایشان باشند چون امویان وعباسیان اربدمیدانستند وبقول حضرت ابن سینا رحمت الله علیهاز گاو فرمود میترسم شاخ دارد ولی عقل ندارد- حضرت امام صادق علیه السلام که ریدنسبزی وغیره باخانم ها بودوگوشت ونان با اقایانحضرت امامصائق علیه مشاهده کردیک شیعه سبزی وغیره هم خریده است پرسید  چرا سبزی وغیره خریدی وایشان گفت که برای نکه بخانم خود کمک کنم – ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند مگرنمیدانی این عباسیان اینکارا برای مردان زشت میدانند درک بچه گانه واحمقانه که تصور میکنند تباراک الله احسن الخالقین فقط برای مردان است وداعش هم این چنین فکر میکند انحراف ازاسلام تاچه حدی است که اب به اسیاب احمق های غربی میرثیزندوبه انها بهانه زن  درجه دو است را میدهند درثانی این حدیث  تواتر لازم راندارد شما حداقل نه نفر که رسهنفر از چائی خاص باشند وباهم ارتباط ند اشته  باشندوبعضی از علمای انها فرمودندکه زنان هرچقدر بی سوادتر باشند شر شان کمتر واطاعت انها بیشتر است  یعنی از تعلیم وتربیت زنان عاجز هستند وامروزههم فهمیدند از تربیت اقایانهم عاجز هستندواز طریق ناصوابوضد عق و وحی میخواهند جامعه را هدایت کنند

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

انتخابات - المان-2

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- انتخابات- المان- -2- ارمین لشت از حزب- -سی-دی- یو- که متمایل به جناح راست است- وبه عنوان   صدراعظم بجای کسی که میخواهد به جای –مرکل بشود بنظر میرسد کار درست وخوبی نمی کند- بخصوص ایشان  اشتباه وخطاهای فاحش داشته استدر زمانی ان سیل اب عظیم درالمان –وسط ما جولای امد اوین تصویر ونقش که خاص بود- همرنگ وهم اواز با مردم بخوبی نشد( اصطلاح انگلیسی نزول در پائین ترین سطح)-درحالیکه میخندیدوپشت سر  ریاست فدرال- اقای فرانک –والتر- استین میر بود که اوتن صدای بسیار جدی داشت وبه بیانات- خرابی ها که دراثر بارندگی شدید وسنگین توضیح میداد- این همه مطلب نیست- او همچنین اشکار کرد که خصوصا درپست خود تخصص لازم را  ندارد- وسوالاتی که از او میشود بخوبی درک نمی کند بنابر گفته پرفسور شوبرت—دراولین برنامه گفتمان- اولین سه تا برنامه چالشی تلویزیون- بادوکاندیدهای اصلی-اولف شولز-از حزب –اس- پی دی- و خانم  انالنابر بوک-ازحزب سبزها( اروزه معروف است حزب سبزها کسی راتائید نمیکنند وقابل قبول نمیشنود ولی بخوبی رد میکنند)- ایشان تنهاکاندید بودکه امتناع کرد که  اولین شهری که برای انتخابات میرود بیان کند- که براس پگفته پرفسورشوبرد- اینیک سئوال کلاسیک واسانی است- ایشان در  دوره دوم- با اجرای سخنرانی اتشینی شروع کردولی دوباره اشتباه کرد درپاسخ دادن  دارای  یک نشروبیان کوبنده وناک اوت کردن نداشت- ایشان که بتنهای مسئول مشکلات اش نبود ولی جریانات به او کمکی نکرد- سیلاب پاندمیک کورانا وبقدرت رسیدن طالبان- درافغانستان-اینها وظایفی بودکه بفرد  اجازه میدادکه برسرپست مسئولیتهای سیاسی است به درخشد-همان طور که شولز توانست- ایشان بعنوان  وزیر داریی ومالی میتوانست بعنوان یک منجی ونجات دهنده با  قسمی که خورده بود ظاهر شود- بعنوان مثال بودجه لازم را برای قر بانیان سیل  را اماده کند نه انکه زود به اب بیافتد شنا کندبرویعنی زود خودرا جیم کند- با  وقت گذارنی که اب چه مشکلاتی را ادرس دهد- بنابرگفته پرفسور شولبرت- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰