عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۲۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

نیمنگاهی به کتاب گرانسنگ ولایت علوی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به کتاب گرانسنگ -ولایت علوی- به تحقیق ونگارش حضرت جناب اقای ایت الله العظمی- جوادی املی رحمت الله علیه واسعه- ایشان یک استدلال بسیار زیبا اورده اند که من  باسلوک خویش انرا تبین میکنم- فرض کنید علت  انفاق  محبت باشد از ایه بخوبی روشن میشود این ایه برای یکنفر امده است- از این ایه باید استفاده میکردند که ایه دستور جدیدی میدهد که درنماز در رکوع میتوان انفاق کرد ومسلم است در ایستادن ودرنشستن هم میشود داد ومیابیست این موضوع سئوال از حضرت رسول میکر دند اگر برای محبت کردن بود حضرت علی علیه السلام واصحاب بارها این عملرا تکرر میکردند این انفاق یک سمبل ونشانه است وچقدر بامسمی است هیچ پیامبری واولیائی  چنین بخشی کهحضرت علی علیه السلام درطول زندگانی خود کرد وایه نازل شد نکرده است چه درکیفیت وچه درکمیت لذا بعداز انکه رسول اکرم صلواته اللهعلیه علت نزول این  ایه رابیان کردند هیچ سئوالی دیگر مطرح نشد واگراین یک دستور بود حضرت رسول اکرم صل.اته اللهعلیه واله والسلم مشخصات ونحو عمل ومیزان ثواب انرا مشخص میکرد پس هدف نشانهای برای شناخت علی علیه السلام برای ریسات وسر پرستی وولایت رهبی وتصرف  است ولی جناب اقای ابوبکر که بیان میشود برا یایشان بوده است حدیث مفرد است پس رد میشو. اما ویژگی های مثبت سترگ مال علی علیه السلام است که کنکور امامت برنده شده است درشب ممیت درجنگ بدر درجنگ احد ودرجنگ خیبر ودر جنگ احزاب درجنگ حنین ودرمباهله ودتطهیر وغیره تمام ویژگی  ها مثبت مال علی علیه السلام است اینهاجمع شده است ومدرک قبولی حضرت گرفته است وجناب اقای ابوبکر درغار در جنگیند با ابوسفیان ودر مجادله احمقانه بااقای عمر درنزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم- وغیره وبعداز رحلت جانسوز نشان داده شد که همچنان نمره ردی میگیرد مسئله فدک ومسئله حمله به انه حضرت زهرا سلام الله علیها وغیره مداوم نمره ردیگ رفته است ونمیتوانداین نشانه برای ایشان باشد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

وضعیت بحرانی اقای ترامپ-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- وضعیت امریکا بخصوص وضعیت اقای ترامپ  درهاله ای از شک وتردید برا ی اینده است- ضربه که اقای نتانیاهو در اسرائیل خورد- وهم چنین تغیراتی شگرف انگیز دراوکراین واسپانیا  که غیر منتظره بود برخلاف نظر کارشناسان برجسته بود اتحاد اروپا قوی تر خواهد شد حرکت جدید اقای مکرون برا یبیرون کشیدن سوریه ولبنان مستعمرات سابق از دست امریکا  وخروج امریکا از سوریه وافغانستان و وارد کردن طالبان درمدارسیاست وژنرالخفتر در لیبی وازدست دان هم پیمان سابق امریکا دولت طرابلس – شکست درمقابل کره شمالی کوتاه امدن درمقابل چین کوتاه امدن درمقابل مکزیک وغیره شکستهای زیادی خورده است- تمام ادعای خود بجز برجام تمام برعکس شده است- دیگرحتی جرئیت نمیکند کسی را اخراج کند بخوبی روشن است باز  سیاسی  بلدنیست  وادعاهای اقای  جان بولتون درمقابل ایران و ونزوئلا به سخره گرفته شده است واخرین حربه جنگ رامطرح میکنند که شکست قطعی میخوردچه بساجنگ  جهانی سوم اغاز شود- تجربه غرب نشان میدهد که گروهای فشار درنزدیکی انتخابات خودرا اشکار میکنند- که نمونه ان درالمان دیده شد- دقیقا امروزه برای غرب شاه کلید خاور میانه است بیشاز گذشته جهان به ان توجه میکند بسیاری از مفسران خاور میانه درسانه  های غرب- ایرانی واعراب ویامتخصصین خاورمیانه شناس غربی هستند دقیقاخاور میانه به سمت اهداف استراتـژِک- اسلامی ناسیونالیستی  پیش میرود که با اهداف استراتژیک غرب درتضاد است واین اختلافات درحال شکل گرفتن وعمیق شدن هستند که اقای اوباما نتوانست یک استراتژیک غربی درخاور میانه تحمیل کند لذا اقای ترامپ  اهدافی پوپولیستی مطرح کرده است که هسته اصلی ان برجام ایران است که جان سختی میکند- وهچگونه انعطافی بخرج نمیدهد ویکباز ی برد وباخت سگنینی را شروع کرده است- درحایکه درخاورمیانه مجبورشده است منافقانه عمل کند وعملا چهره میانجی گری را از دست داده است وان کار به روسیه رسیده است که نقش مهمتری درخاور میانه باز ی کند ودرایندههم نمیتوانداز کمک روسیه مثل سابق سودبجوید وسیسات دوجنابه بهجای ائتلاف هم نتجهای درخشان دربرنداشت وگرانی نفت درجهان وبالارفتن قیمت ها هم ازهنرهای ایشان است وچند بار درسامام ملل متحد شکست خورد حتی درمقابل درسازمان مللمتحد شکست خورد وریس جهور برزیل فرمودندمن نفش اقای ترامپ در سازمان ملل متحد جاروب میکنم چنین افتی در امریکا سابقه ندارد حتی سامان مهم امریکا مانند پنتاگون به اقای ترامپ پیشنهادکوتاه امدن درمقابل ایران را  داده است بسیاری شرکتهای روسی وچنین ربطی به امریکاندارند-درهرحال اقتصادکلان امریکا بهتر نشده است با ازدیاد قدرت مالی جنگ افزاری  وضع بدترهم شده است وقدرت بینالمللی دلارپائین امده است وبقول یک کارشناس یا ازکوه باید بالابرود ویابه دره سقوط میکند گرچه میخواهد کهدرجاده باریک باشد ولی ان جاده بن بست است وبه کوه ودره منتهی میشود وروزنامه های  تعداد دروغ های  اقای ترامپ به 6000 رسیده اصت که درغرب دروغ گفتن بسیارمذموم است ودمکرات های بخوبی فهمیدهاند کجایقه ایشان بگیرند که شکست میخورد نهانکه اب به اسیاب ایشان ریخته شودوحتی درگنگره هرجا حرفی است که پوپولیستی بود باکمال تعجب رسانه ها دمکراتها دست زدند و ودقیقا جنگ سرد  همدرداخل وهم درخارج ایجاد کرده است کهتاریخ مصرف ان تمام شده است ونوع جدید اش هنوز کارامد نیست باید چالش شعاری خودرا محکمتروبلند بیان کینم انشالله پیروزی از ان اسلام ناب است

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

احمق های ساخته شده-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک مناظره- ای بین عده ای احمق واستادنجار یک از کارشناسان برجسته اسلامی در کانال من وتو که از انگلستان پخش میشود- ترتیب دادن- یکی از دوستان من ایشان میکانیک برجسته کامیون های المانی است که درنزد استاید یادگرفته است ودختر ایشان یک پزشگ برجسته درانگلستان است که مداوم به انهاسرمیزند ایشان میفرمودند قبلا هرایرانی در انگلستان همهاز معلومات جنتلمنی  تعریف میکردند وحال همه میگویند که خودات ایرانی نگو ازبس که انهاحقه بازی ودزد هستند ویاوه میگویند ابروی ایرانی رابردند انها درخیابان های فینچی وپنیچی  مغازه دارند وشب  مغازه یک ایرانی دیگر میزند که مجبور هستند شب درمغازه بخوابند- اخیرا تعدادی مزدور عوامل غرب از ایرانیان سظاخته ات که دقیق نقش لمپن روشنفکری هستندوبسیاربی سواد- دروغ هائی به  انها یاد دادشده است- منجمله که پیشرفت های اران را مطرح نکنند ومداوم ایران ورشگسته بگویند واسلام را نفیه کننددین زردتشت مطرح کنند—ودرضمن از لبیرال دمکراسی دفاع کنند- اینقدراحمق هسستند که نمیفهمند دین  نمیتواند لیبرال دمکراسی باشد- تصور میکند که دین زردتشت میتواند لیبرال دمکراسی باشد- وبه همین خاطر حکمران زمان حضرت زردتشت ا ایشان رابه شهادت رسادند وبه همین دلیل امامان پاک را صلواته الله علیه واله والسلم –به -شهادت رساندند واقایان سخت طرفدار اقای ترامپ هستند بقدری احمق هستندکه نمی فهمند که اقای  ترامپ مسیحی واقعی نیست- اگر اقای ترامپ اسوه شما است پس شما  است  پس مسیحی بشوید— اقایان بقدری احمق هستند که تصور میکنندخداوندمنان حقندارد که یک مدل بالاتراز دین زردتشت بیاورد ولی اقایان از سبک سرزدن لباس پوشیدن واستفاده از مواهب روز واسوهای ماننداقای ترامپ اشکالی ندارد ولی دین بیادهمچنان دین سابق کهن باشد-وجرئت نمیکند که دین زردشت را بادین اسلام مقایسه کند دردین زردتش دین بهاندازه یک کودک هفتساله امروزه که درک میکند نیست ومطالبی ندارد اما اسم خداوند دردین زردتشت  مشخص نیست  اهورا- فرشته ای بوده است که جزوه ده فرشته اطبقه بوده است وبعد تعدادی فرشته  طبقه دوم زیرنظر ده فرشته وهمچنان طبقات بعد بوده است دراسلام تاحدی داریم که فرشتگان زمینی انواعی دارند بعضی برای گیاهان هستند وبعضی برای جیوانات ودوتا فرشته برای هرانسان که هرمزد یا مزدا- انهممعلوم نیست نمامخداوندباشدوبه احتمال زیاد فرشته است ومتعلق به پارتیان بوده است که بعضی این اسمائی به حضرت جبرائیل علیه السلام نسبت میدهد که به زمین میامده است خداوندمنان که به زمین نیمی امده است- بعداز پارتیان که به حکومت رسیدند که نژادهای شمال ایران وبه بالا هستند درزمان ساسانیان باهم متحد شدند- گفتند هرکس پارسی ویا قبائلی که متحد پارسی است به شما رفت میتواند درمعبدی که مزدا هست عبادت کند ویک پارتی که به پارس امدمیتواند درمعبد پارسی عبادت کند- اهورمزدا از اینجا پیدا- در زمان حضرت علی علیه السلام که  که  قبلاز ان زردتشیان کافر میدانستند ونجس وانها به خدمت  امامعلی رسیدندوشکوه کردندکه ما صاحب کتاب وپیامبران بودیم- حضرت علی علیه السلام تائید کردند وانها جزو اهل کتاب شدندوتحقیقات استادمعزز حضرت ایتالله العظمی  شهید ایت الله  دکتر مرتضی مطهری علیه السلم کردند

ودرکت هم دیگرهم است مسلمانان باانها گفتندشرط قبولی موحد بودن شما است- وانها اهورا مزدا گفتند همان الله است اما پیامبر ان به نظر حقیر بهرام میگفتند فقط چن اسم مثلا کیومرث با مسامحه حضرت ادم علیه  است حال بهرام اول کدام پیامبر است برای من که زیادمطالعه دراین مورد ندارم نمیدانم که کدام پیامبر است معجزه ایشان پرتاب تیر است که کیلومتر ها میرورد واغز داخل یک انگشتر که بر فراز یک تیرچوبی است رد میشود وباز میگرد ودرکنار گوش بهرام می ایستد وبهرام انرا میگیرد باز تردید از من است بهرام چهارم یا شش م که امام الزمان علیه السلام تیری میانداز  ودورکره زمین میچرخد حال یکبار یا چند باروبهد در دم گوش  ان عظمت می ایستدوایشان میگرید حال بامشخصات امام الزمان دراسلام مطالعه کنید که درخورشید حرکت میکند همه جهان صدای ایشان بالهجه خود میشوند وغیره که زیاداست- زنان در قبل چند من لباس میپوشدیدند یک دلیلی که زنان درمحفل مردان  دردرباره درجلسات شرکت میکردند بهاین دلیل بود که درسالن صندلی نبود وشاه وافراد  ایستاده باافرادمختلف صحبت میکردند وفقط میز برای خوردنی بود وشام  را ایستاده میخوردند لذا خانمه خسته میشدند وگاهی دخترایشان چنددقیقه درجلسه بوده است وبعدمیرفتند اسلام میزان لباس راکم کرد وبه عدم تداخل مردوزن توجه کرده است- درحالیکه کانال من وتو تمام خبابث انگلیسی  هارا دران اورده است رقص خانم های  نیمه برهنه بامردان- ورگ غیرت اقاایان  زردتشی  نیمزند ودوباره میخواهند بدستورااقی ترامپ کاباره ونیمه برهنه شدن امریکائی شدن را باب کند که با سد سکندر اسلام روبرو است- اقایان تصورمیکنند بیان کنند ایران  ورشکسته است مردم جا میخورند یک دلیل  است ایران پول به پشتوانه چاپ میکند درحالیکه روزنامه های امریکائی فاش کردن که امریکا سی درصد پولبدون پشتوانه چاپ کرده است تامقداری گفتنداشکالی ندارد وامریکا مجبور شد میزان طلای هر دلار کم کند بعدفرمودند  این پشتوانه به افرادامریکائی میدهد واین دلارها برای پشتوانه کشورفروخت واز پول ان  طلا واجناس خرید کانادا اعلام کردندسی درصد شرکت انها درحقیقت درمقیاس غربی ور شکسته است فقط پول هزنیه کارمندان درمی اید وچون اگراعلام ورشکستگی بکنند این افرادبیکار میشوند این کاررا نمیکنند قران میفرماید شما ضربه میخورید وانهاهم ظربه میخورند اگرباتقوا باشید شمابه رفاه ونجات میرسید وانها خدا ندارند حال خداندارند تفسیراش چه است مسلما شکست میخورند وذلیل میشوند مگر انکه خداودمنان مقداری  در دنیا  به انها رحم کند ولی دراخرت هیچ چیزی ندارد ومسلمانان برانها در دنیاهم برتری برانها پیدا میکنند- اما از غرب دم زدن ان ها کشور کوچگ اروپای شرقی  در کارخانجات نظامی جلوتراز ایران بود واین سئوال مطرح میکردند که شما دم از بهتربودن از بلوک شرق میزنید ایران دربسیاری  موارد از کشورهای  اروپای شرقی عقب تر است وعراق دربعضی موارد از لحاظ نظامی از ایران جلوتر است غرب مقداری کارخانجات سبک به ایران گفتند ما نمیتوانیم بدهیم میتوایند تعدادی  کارخانه از المان بخرید شاه پس کارهای زیاد وخرید سهام زیادکاخانجات المان این تفنگ- مسلسل ژسه بهایران داد الیاژ اصلی ان تفنگ درسرما وگرما وخاک هیچگونه تغیری نمیکند که یکی از مشخصات تفنگ خوب است زیرا بایددقیقا اندازه قطر گلوله باشد که گلوله درداخل بخراشد وجلو  رود- چون دینامیت تبدیل به گاز میشود این گاز است که گلوله جلومیبرد عوام اصطلاحا میگیونددینامیت ضربه میزند واگر لوله گشادباشد از کنار گوله به سمت عقب خارج میشود طول مفید کم میشود واگر لوله درسرما قطر کم شود گلوله گیر میکند ولوله بسیاردیر سوراخ ریز پیدا میکند اما الیازی که به ما دادند برای انکه به خارج نفرو شیم وشرط همین بود پس از مدتی درسرما منقبض میشدندذ وگلوله گیر میکردند ودرجبهه بچشه ها پیرموس  داشتند وبالافاصله لوله رامقداری  گرم میکردند این هنر غرب بود حال ماداریم موشک بالستیک تولید میکنیم شماهیچونه اشاره ای نمی کنی شما نمبخواهدباه اما دولت توجه کنی شما امارسازمان ملل متحد راقبول کند واینهمه یاوه صحبت نکن  واندکی انصاف هم داشته باشد

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای ترامپ چگونه فردی است ؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است –به نظر میرسد اقای ترامپ هورمن زنانه ایشان  بیش ازاندازه معمول است- خرابکاری های خودر پ از مدتی سکوت تبدیل به فرصت میکند- دربدست ائرن پول بسیارحریص است ولی باامساک به دیگران کمک میکند و تصور میکند همه چیز میابیست مطابق میل ایشان باشد از هوش زنانه زیادی برخودار است وازهمان سبک زنانه استفاده میکند وصبر وحوصله دیگران که مطابق میل اونیستند  بسیار کم است وبسیارادم جوشی  است درضمن عی میکند محبوبیت هم پیدا کند ونمایشگری زیادی دارد- وتصور میکند همه چیز باد مفت ومجانی در کامپیتور ایشان باشد هرکس تصور کند خداوندمنان زنان راخلق نکرده است بکل احمق است- وبیادباخانم ها مدارا کرد-

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ولایت علوی درکتاب ولایت علوی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است باالهام از کتاب گرانسنگ ولایت علوی حضرت ایتالله العظمی جواد املی رحمت الله علیه- قران مجید  برای مومنین صفاتی واحکامی  معین میکند  که هرکس انرا انجام داد مورد رضایت الهی است ان اعمال خیر پاداش اش در دنیا وقیامت به او باز میگردد وبهاین سیر ثواب میگیود یعن پولی به فقرا  داد ان پول از او جداشده است ودور شده است ولی بعدا ان پول به مراتب  بیشتر به او باز میگردد این صفات  راهم باید رهبر  مسلمانان داشته باشند- امام در سوره مباهله و ایه های دیگری  رهبر به صورت جمع اورده است دو دلیل دارد دلیل او رهبر الهی سیزده معصوم هستند ودلیل دو رهبر باید از امت اسلامی وبشری  تاقیامت از تمام ابعاد عظیم تر باشد وگرنه میبایست بصورت شورائی واشتراکی حکومت کند مانندامروز که شرای مصلحت وشورای نگهبان ومجلس وغیره وجود دارد چون درهرز مان امت بشری  یک رهبر الهی دارددر ثانی طبق حکم الهی عمل کند-از قران استفاده میشود تنها کسانی که از طریق عقل بهدرک صحیح  درشناخت عقاید رسیده اند ارامش قلبی دارند واز شرور دنیا زدگی وشهوات وافکارجاهلی نجات پیدا کرده اند  دراین موضوع که راه انها به یقین درست است به اشراف رسیدند  وشک ندارند این حالت درزمانی است که بدرستی دین حق را تشخیص دادند ودیگران درشک هستند گاهی اندکی از حقایق ناب راقبول میکنند  متیوانند حرکت کنند  ولی بعد در  کفر وشرک ونفاق وغیره قر ار میگیرند  که ریشه انجهل  ودنیامداری است متوقف میشوند ولی امر مسلمین باید خداوندمنان رابعنوان ارماان نهائی وپیامبر اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم-بعنوان اسوه خود بپذیرد-واز ان تخطی نکند وحق رای شخصی استقلالی  نخواهد داشت وتغیری را در دین  ایجاد نکندچناچه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ولی مسلمان را بعهده اصحاب گذاشته بود هرگز جریان سقیفه بنی ساعده بوجود نمی امد ومسلمانان بدوقسمت تقسیم نمی شدند ودر یک رفراندوم عمومیرهبر مسلمانان اتخاب میشد ونیازی به خشونت نبود وان جریانات مصبت بز ودهشتناک بوجود نمیامد هرگز برتری اقای ابو بکر برعلی علیه السلام- که ایشان چند بار درقران نهی امده استدرحالیکه حضرت علی علیه السلام چندین بارمورد تمجید واقع شده است- قابل قبول واثبات نیست- درحالیکه از حل مسائل امت اسلامی بصورت سنت رسول اکرم صلواته الله علیه والهوالسلم عاجز بوده است ودرهدایت جامعه ناتوان-حتی درشناخت اصول دین بالاخص توحید به یک جریان انحرافی کشیده شدند واصول دین که اسکلت دین است با تناقضات وتضادها با اصول واقعی برخورد کرد قران بیان میکند بایهود ونصارا که دین خودرا برای امر دنیا بازیچه قراردادند وحقایق  دین را مسخره کردند با شماهم همینروش راخواهند داشت دوستی وتکیه نکنید واز قدرت وثروث انان چشم طمع بندید شاید که حتما بشرط ایمان خداوندمنان شمارا غنی وقدرتمند خواهد کرد- یک مثال عجیبی قران میزند برای رهبری با کلمه انما شروع میکند که  که حصر مطلق است یگانی محض را مشخص میکند بعدمثال میاورد ان مثالهم با انما شروع میشود که فقط اب باران است که این زمین را احیا میکند هردو از اسمان نازل میوند وارتباط به اسمان دارند- ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

جنایات اخیار عربستان سعودی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درجریان اخیر عربستان- در نامهایکه عربستان به سازمان ملل متحد نوشته است که تاکتیک اخیر انها است ا بعضی از افارد بعلت شرکت در تظاهرات نام نبرده ا ست که این امر یک خصومت بی جا است وضد قوانین  اساسی  عربستان ایجاد بلوا واشوب  است ایا واقعا عربستان تصور میکند این یک حکمخداوندمنان پسندانه است یا انهارا جدائی طلب نام برده است ایا دلیلی  دارند؟؟ ایادرحال ترو شخصیت خودشان بدست خودشان نیستد- ومقدمه  ازدست دادن عقل بفرمان شیطان جنی وانسی  نیستند که درنتجه تاریخ مصرف نها تمام شودوعذاب دراسمان تایئد شود- ایا شما بدنبال  اشوب کردن بین شیعه وسنی نیستید؟؟  وایا فکر نمیکنید که بهنفع اسلام درزمان حساس نیست شما  دراوائل وهابیت خداوندمنان   روح میشناختید وبه امام زمان علیه السلام معتقدبودید وشهادت امام حسین علیه السلام یک ننگ ابدی میدانستید  وسگس تغیراتی کردید براساس درک غلط بعضی از افراد یهود خداوندمنان جسم میدانستید زیرت جناب اقای ابن وهاب یکی از اسایدخودرا این تیمیه معلوم الحال باروحیه پریشان وناسالم دست به تغیراتی زدید وایزید را تطهیر کردید  وامام الزمان علیه السلام را  حذف کردید- روز ی با سرگروه  به منزل شخصی میرفتیم- ایشان بیان کردند اگر ما دو امام علیهما السلام را جای بیاندازیم ایمان مردم حفظ میشود یکی امامحسین علیه السلام ودیگری امام الزمان علیه السلام من تصور میکردم که ایشان استنباط خودرا میگوید ولی بعدا درکتب حدیثی انرا یافتم تردیداز من است کهاز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است ویا از امام سجاد علیه السبلام است ودحدیثی دیگر سه امام است که امام سوم وامام سجاد علیه السلام است- که امروز سیا سازما جاوسی امریکا برنامه ریزی  برای اام حسین علیه السلام وامام الزمان است وچون ان غئل ها وان درختان ستطبر را دراختیار ندارد به حشیش علف های نازک کنار مرداب دست زده است یکی از علما میفرمودند-خداوندمنان برا ی امامانبجز امامحسین علیه السلام قیراطی میخشد ولی برای امام حسین علیه السلام مانندکوه احد میبخشد البتهاستنباط من این است که شناخت امامان پاک دیگر بادرک عمیق برای انهاهم خداوندمنان کوه احد میبخشد- غفلت از حیله الله امام سجادعلیه السلام به خداوندمنان پناه میربد پیروز ی های  ظاهری فریبنده است ا زمعصوم است که همیشه انسان برسردوراهی است وتصور مکیند هردو راه خوب وبد بهراحتی برای فرد امکانپذیر است واشکالی   هم پیدا نمیشود بهمعنای دیگر کار بدرا میتواند به نحوی خوب شرعی قلمداد کند این همان امتحان الهی است نمونه بیاروم جناب ابوحنیفه پدرش مهندس  ساختمان بود انزمان ایران وافغانستان که جزو ایران بود درعلم مهندسی حرف اول دنیا رامیزد ودرعلم مهندسی قیاس بکار میرود ویک بتی از بودا که از روی یک فردافغانی  کپی شده بود دریک اندازه بزرگ ودقیقدرافغنستان ساخته شده بودتحقیقات شده است نسبت ناخن دقیق است یک حوضی بوده است بزرگچون به بهداشت واب نما زیاداهمیت میدادند از این حوض که اب دران فوران میکرد لوله کشی کرده به خانه هادی دراطراف برای زوار وباغهائی که در دوطرف حوض  مشابه یک دیگر که بهراحتی ابیاری میشدند وهم مات ومبهوت وبودند وانرا از برکات مجسمه بودا میدانستند ودرضمن پدرایاشان صنعت گر بود .کالاهای صنعتی میساخت که بسیار مشهوربود وجناب ابوحنیفه هم این علوم  رابلد بد ود در کوفه کارگاه داشت وازاهن کالاای میساخت که فروش زیای داشت ودرعلم قیاس بسیارمتبحر بود وپدرش برا ی انکه ثروت دربین اعراب بود به انجا نقل مکان کرد مسلمان شد- جناب ابوحنیفه به مدینه رفت درانجا هفت مکتب حدیثی که متعلق به مدینه بود سرزد ومتجه شد که علوم این مکاتب ضد یک دیگر هستندوفقط در چندین حدیث وحدت دارند مکتاب حدیث در مدینه مابقیه مکاتب را در شهرهای دیگر  غیرحقیقی وشناختی قلمدادمیکرد بخصوص مکاتب مکه را وهرگز مکتب شیعهرا قبول نداشت ولیذامامصادق علیه علیه السلام فرردی دانشمند وصادق میدانست  ویک مکتب اهل مکه درمدینه بود ایاشان بهاین مکتب رفت واز رف استاد وطلبه ها موردشماتت واقع شد واز مکتب بیرون کردند وگفتنداین مکتب مخصوص اهل مکه است ایشان بنزد امام صادق علیه السلام رفت ودساله درانجا تلمذ وشاگردی کرد وبه کوفه باز گشت وشروع کردبه نشر احادیث امام صادق علیه السلام از طرف امویان ومکتاب اهل کوفه مورد شماتت واقع شد وایزوله شد واعراب ایشان رابلکوتکرد درحالیکه ایرانیان وافغان از اوپیروی میکردندودرافغانستان درشهربلخ که مرکز حوزه اسلامی وبود وکابل کفرستان محسوب میشد از ابوحنیفه دفاعمیکردندوفقهاوراتعلیم میدادند ایان پس از مدتی رای اخودراعوض کرد وشروع کرد احادیث امام صادق علیه السلام بارای خود تغیردادندوموردتوجه واقع شد انزما این حکم احمقانه صادر شد که امام صادق علیه السلام جزو اصحاب نیست به سختی امام باقرعلیه السلام جزو اصحاب میدادند درحالی امامصادق علیه السلام تمام احادیث خودرا به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رساند وگفتنددرحالیکه ایشان صادق ودانشمند وحیک هتند ولی چون این احادیث درزمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مطرح نشده است وبه تواترنرسیده است قبال قبول نیست ولی رای جناب اقای ابوحنیفه قابل قبول است واین سیروسلوک وهچنان ادامه دارد تاهرکردام بهجایگاخود برگردند یابرسند

موافقین ۰ مخالفین ۰

امام الزمان علیه السلام- ابن العربی-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در شرح حال ابن عربی  بیان میشود دوبار ایشان امام الزمان رادیده است   اعراب یک سنت کاردستجمعی دارند که امروز درغرب شایع است ودرایران تک نفری است وبهمین علت از اعراب وغرب عقب هستیم- این سئوال مطرح شده است که این جهان که دارای خالق عظیم که علیم وحکیم است  -- میبایست درصرف انرژِی کمترین راداشته باشد- وحتما بدنبال اثبات ان بودند  -- ابن عربی جملاتی رادارد درتوصیف هممن موضوع- درامریکا بدنبال کشف ماشینیکه  کمترین انرژیِ صرف کند --تحقیقات کردند- و-قوانین انرا کشف کردند  واین تعریف  فیزیک- ریاضی  را بصورت تعریف فلسفی –ادبی دراوردند به جملات ابن عربی  درهمین موضوع مراجعه کردندمشاهده کردن همین موضوع به مراتب  بادقت  بیشتر وبافصاحت  بهتر بیان کرده است  - البته لغات عربی بهتر مطلب بیان یمکیند تالغات انگلیسی گرچه پشنهادبرای ساختن لغات جدید را  دادند سئوال اینجا است میابیست جناب اقای ابن عربی به این قوانین دست پیدا کرده باشد وگرنه نمیتوانسته است ازلحاظ علمی  چنین بیان دقیقی را  داشته باشد ولی از لحاظ علم کلام امکان اش هست واگرچنین نباشد یا اسراف است ویاجهل است وسئوال این است اگر چننین فرومولی کشف کرده بود حتما انرا بیان میکرد- پس از کجا فهمیده است؟؟ تنهاراه - وجود باعظمت امام الزمان علیه السلام است که به این سئوال پاسخی درعین ساده بودن   دقیق  وقابل فهم است-داده اند


موافقین ۰ مخالفین ۰

ساده لوحان روشنفکر خودنما-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یکی از حماقت های انسان- این است  که تصور میکند بعللی  یک تفوقی بر مردم دارد – وهم میتواندمردم رافریب دهد وبه انها افسار بزند وهرعمل جنایت بارخودرا باحیله  ها وفشاره بظاهر منطقی است جا بی انداز  نمیداند یک کارگر چگونه تمام کاراو پنبه میکند وتاعمق  اندیشه انرا میخواند- منافقین زمانی که تصور میکردند مسلط بر اندیشه ایرانیان شدند- درایران بیشتراین افراد یا ازدانشکده حقوق  بودند ویا یک مذهب حعلی وساختگی داشتند ویامطالب مذهبی را  جعل میکردد درانگلستان بیشتر  به شخصیت های صدر مسیحیت وکاوش بزرگان فامیل در کتب مسیحیت ویا یکنوع ایدولوژِی ویا نظر یک مقاله نویس را مشهور دلیل میاوردند  ود دردانشگاه سخت یقه اقااین وخانم ها گرفته میشودویک سئوال از دانشجو  خوداش جوابی نداشت وبه متسل میشد به افرادی ذکر شد ویکی از تاکیتک غرب زمانی که مطلب بان میکنندلبخند حماقت اور میروند بقول معروف شق القمرکردند- سرکلاس دانشگاه این اتفاق افتاد که استادفرمودند  یکی از حماقت این است که به کتب اکادمیکی  ضد انجیل اقایان بی اعتنا وبدون توجه بهان راه خودرا ادامه میدهند واین بی اعتنائی حماقت است  ودرنتجه سکولار که خودرا موظف میداند که پاسخ دقیق دهد جلو میافتاد واگر سکولار پاخ دقیق ندهند به سرنوشت مذهب دچار میشود اصلا سکولار نهاز پی حشمت وجاه بهاین استانه امده است از روی ناچاری وازجهت حماقت مذهب ریشه وتوان میگیرد وتصور میکند مشت نمئونه خراور است – ومیتوند به راحتی چوب حراج رابرمذهب زند جمله پرمعنای جناب حضرت علی شریعتی که شیرمرده اش وزنده اش صدتومان-که درغرب به جای شیرفیل است- بقول یک فیلسوف  غربی مذهب درهرحال یک اکسیر مسحور کنده تمام نشدنی دارد-که سکولار هنوز نتوانسته انرا بدرستی کشف وخنثی کند- منافقین افرادی ساده لوح بودند  درمقابل صبر حضرت امام راحل ان عظمت  رحمت اللهعلیه از این صبر خودشان راپر قدرت ددیند وحق وباطل  راترکیب کردند ونمیدانستند کهایرانیان از پرده دری  وفحاشی وتهمت زدند بدشان می اید انهم به رهبر مذهبی عظیم الشان وافرادی  که ان زمان سمبل شجاعت ومبارزه وزجر کشیده وسیلی ساواک خورده وخطیب  وپیشرو شهرها بودند وتصورذ میکردندمیتوانند انهار تحقیر کرده وشکست داه وبرانها مسلط شوند امام پرعظمت  رحمت الله یک جمله طلائی گفتند کهانرا درک نکردند وتصور کردند شمال شهر نمانیده ملت ایران است نفهمیدند کهجنبوشهر نمانیده ملت ایران استودم از کارگر زدند ومن یک نمونه از این کارگر خواهم اورد- امام راحل فرمودند شما که دم ازاسلام عزیر مینزنید  انرا بااحدیث  ائمه اطهارعلیهم السلام اثبات کنید نیاز ی نیست که شما به نزدمن ائید من به نزد شما میایم درحالی امام حضرت امام الراحل  علیه السلام دریک شکوه وقدرات وابهتی بودند که بسیاراز پیامبران علیهم السلم نداشتند وعدم پاسخ دقیق وبی اعتنائی ضبه کاری خوردندونفهمیدند ویا جملهای بهاقای بنی صدر گفتند بهان مجلس نمانیدگانش قبلاتوصیف کردم فرمودند اگر شماقانون قبولی نداری قانون هم شماراقبول ندارد وایشان مطلب رادرک نکرد مثل کسی وظیفه دارد اوضاع رابهم  بریزد ودوباره شورانقلابی   رابوجود اورد- درشیراز  یک روز گفته شد بعداز نماز مغرب وعشا به فلان جا درخیابان زند بیائید واز خانه که بیرون میاید  غسل کرده اماده شهادت واز اهل خانه خداحافظی کیند که قراراست یک خانه تیمی منافقین تسخیر شود تصور مکینم این سیاست  حضرا مرحوم ایتالله حائری شیراز رحمت الله علیه باشد- من رفتم درخیبان زند بخصو درمحل یکه  - که محل اتصال کوجه خاصی که  ا خانه تیمی  بودنیشد نزدکی رفت وداخل کوچه جون اب راکدمردم ایستاده بودند ه هرسختی بودمن به محل اتصال رسیدم ومتوجه شدم چندفر از افراد فرهنگی  رو ی چمن بلوار نشسسته اند- ومن هم به انها ملحق شدم وپرسیدم چه خبر یکی از اقایان فرمودند تا حال ماراعلاف کردند بهترین شعار برا یایاینوع گروه همین جمله است من پرسیدم رای وتصور شما چیست فرمودن  ماباین جناب بحث مفصلی کردیم وایشان بهتراز ما تشریح میکنند- جناب  فردی بقود که از امریکا امده بود ودریک رشته علمی دکتری گرفته بود-  ومن تصور میکنم امده بود که ازداج کند وبعدبه امریکا برود زودی امپر ایشان بادرجه بالا شروع بکار کرد درحالیکه الیت وفرهیختگان درحدصفر کار میکنند احساست بیشتراز عقل ایشان بود فرمودند خلاصه بحث این است که ولایت ا فقیه هشتاد درصدحق دارد ومنافقین بیستدرصد حق دارند وولایت فقیه نمیخواهد ان بیست درصد را بپذیرد نظر شما چسیست من گفتم من میتوانم سی درصد حتی چهل درصد به منافقین بدهم  ولی  اقایان انقلاب در انقلاب  میخواهند بکنند دم از مردموکارگر میزنند این جماعت نماینده مردم وکارگر نیست خانه تیمی نماینده یک انقلاب مسلحانه است این قابل پذیرفتند؟؟ ایام فرمودند منهم بااین  کارتمی وخانه تیمی سخت مخالف هستم وتنها بایدکار فرهنگی وحزبی علنی داشته باشند یک جوانی کنار ما نشست لباس تقریبا شیکی تن اش بود ولی چهره نشان میداد از طیقه پایئ است ولی خیلی تیز به نظر میرسید وای تحصیلات اکادمیکی نداشت ناگههان منفجر شد فرمودند بیست درصد وچهل درصدمعنا نمیدهد من از یک خانواده دکه درفقر مطلق بودند بوجود امدم وسعی زیادی کردم ونزد هر کارفرما رفتم کلاه سرمن گذاشتند وزمانی اازنها خداحافظی کردم گفتنداز گرسنگی خواهید مرد ومن گفتم من دراین مدت چندجای دگر کار میکردم همه کارفرماهم سرمن را کلاه گذاشتندوحتی مردم قبول کردن فلان کار بکینم باتخفیف زیادی قبول کردم فردثروتمند زمانی که خواست پوال منرابدهد فرمودندخواهرمن در بیمارستان است ومن پول ندارم وبیش ا زاین نمیتوانم بدهم تا اینکه بهتور یک مومن  واقعی خوردم من مااین ملت رابخوبی میشناسم درمشت من هستند به اینهانباید رحم کرد باید تیرباران شوند از هرجنایتی  روی گردان نخواهند بود در درهمین یک صلواتی  ماندانکه یک بمب افکن به چهلمتر برسد ویک موشک عظیم رها کندکه منتصور نمیکنم کارانسان باشسد وهمه سیخ شدند یک دختر خانمی بیرون امد ومردم بافشارتو رفتند وتسخیر کردند وپلیس مداومیفرمود پراکنده شویدکارتمام شد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی بهکتاب انسان 250 سال0- !!

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه نظری به کتاب انسان 250 ساله به نگارش معظم له حضرت امام الخامنه ای رحمت الله علیه رهبر جهادی سیاسی- دوران عصر معاصرجهان- من این کتاب سالهای قبل ریده بودم بعلت مشغله زیاد ومطالعات مختلف وعدم مدیریت ممتاز زمان ازان غافل بودم تا اخرین انرا دردست دخترم دیدم ومایل شدم بخشی ازان  اقلا مطالعه کنم درغرب برا ی انتخاب کتاب چندین گزینه را بیان میکنند   درمرحله خواندن مجلات معرفی کتاب ورسانه ها که متاسفانه این بخش درایران بسیار ضعیف است دو دوستان الیت که درزمان باز نشستگی کاربرد ان ضعیف میشود سوم سر زدن به کتاب فروشی ها وکتابخانه ها ومتاسفانه  وسئوال ازانها  کرد اینهم درایران زیادچنگی  به دل نمیزند لذا خود فرد باید به کتابفروشی برود وکتابهائی که نیاز دارد انتخاب کند ومیبایست فرد دررشتهائی که تخصص دارد ویا اگاهی دارد کتاب انتخاب کند واگر تخصص ندارد بهفردی که تخصص دارد-از فردی کهتخصص دارد استمدادبطلبد که امروز دراینترنت  به زبان خارجی فراوان هستند ولی متاسفانه بزبان فارس یچنین سایتی رامن ندیدم- واگر کتاب را خوداش انتخاب میمند بهان بخشی که زیادمطلع است نگاهی بیاندازد- وتصادفی کتاب را ورق  بزند وببیند مطالب استدلای وتعریفی جان دار هستند ویا نیستند واگر نمیتواند به مقدمه مراجعه کند  درمقدمه پیشرفته ترین علم درعلوم اسلامی   فقه است که بدوبخش عبادات ومعاملات تقسیم میشود واخلاق بخشی ازان درعبادت است وبخشی ازان در معاملات است به خاطر انکه مهمترین بخش اخلاق- اخلاق درابطه عبد وباخالق است اخلاق را دربخش عبادات گذاشته بودند کهامروزه خودبخش جدا است گرچه درهردوبخش  درجای خودمطرح میشود- بحثی در درس حضرت استادمعززمرحوم زبرجد رحمت الله علیه مطرح شد که فرد درنماز مردان حداقل لباس انها چه میزان باشد وحدیث است کسانی حداقل را راعایت نمیکنند فرشتگان  ازانها نفرت وبیزاری دارند یکی از پیش کسوتها  فرمودند  پس خداوندمنان از ان افراد بیزاری دارندپس درحمام چه بکنیم؟؟ حدیث است درحمام خداوندمنان پوشش ی برای فرشتگان ایجادمکینند وایشانفرمودند پس این امراهم برای خداونمنان میتواند صادق باشد  ایشان کمی خشمگین شدند وفرمودند مگر برای خداوند نیازمنان  به پوشش است –مگرامکان پذیر است؟؟ایامهم است؟؟ حق با ایشان است حال این سئوال مطرح است چراخانم ها درخانه کسی نباشد بایاددرنماز هم ارایش داشته باشند وهم حجاب داشته باشند؟؟ جواب  بقول خارچیان برا ی تقویت این دوامر است مثالی من بیاورم انسانها  ازپلیس- راهنمائی اشکار کمی ترس دارند حال دوربین باث میشود کمی ترس تقویت شود وپلیس نامرئی  این تویق رابه اوج میرساند کم کم فرنگی درانسان تولیدمیش.دوعادت میشود درانگلستان هرکس در امر ترافیک خطا کرد جریمه سنگین است بهاومیگوید این دوربین درجلی ماشین کاربگذار وسه تاخطا اگر ضبط کردی درجریمه تخفیف میدهیم این دوربین خریداش دربیرو امکان پذیر است ولی دوربین پلیس کوچکتر است  وقتیکه اقا میخواهد کمی تند برود خانم میفرمیاد دلت برای پولهایت تنگ نمیشود- خداوندنامرئی  وهم جا هست بالاترین تقویت رادارد وباعث میشوداین فرهنگ سریع تر وعمیقتر جا بیفتد-معظم له درتیرماه65 در دومین گنگره جهانی امام رضاعلیه السلام درمشهد مقدس درعنوان سخنرانی خودفرمودن درباره عنصر جهادی یعنی کوشش برای توسعه دین اسلام ومبارزه سیاسی با سیاست شیطانین که یادرصد محو اسلام هستند طرح اول یزید ملعون ویا تحریف دین اسلام است کهمنافع وخواستهای نامشروع خودر توسطان  تحقق دهند  که کار همیشگی  طاغوت های بظاهر اسلامی است – در زندگانی ائمه اطهار علیم السلام داشته اند ایشان با طرح عنوان کلیدی- انسان 250 ساله که میباسل انسا حداقل چهارده قرنی باشدتصویری تازه از حرکت ائمه علیه السلام ترسیم میکنند نویسنده بیان کرده اسا که اگر کتاب کامل چاپ شود درحقیقت از قدرت خریدافراد بالاتر است ودرک انهم سختر است لذا  بهچند جلد خلاصه میشود که کتاب اول به چاپ میرسد این یک خسارت عظیم است ان کتاب باید چاپ شود ولی شخصیتها درسطوح مختلف انرا خلاصه کنند درمقدمه دوم-قران مجید  ایمان یا اسلام ویادین تمثیل اوردند به درختی که درحال رشد است واین رشد بی نهایت است  ومداوم شاخ وبرگی جدید میزند ومیوهای جدید بوجود میاورد علما معتقدهستند انسان مداوم رشدمیکند چهدردنیا وچهدربرزخ واخرت وبهشت انتهائی نیست- وهرشاخه وشاخه های درعرض هم ملاک یک نسل یادوران است این درخت به سمت اسمان رشد میکند بشر برای درک قویترعمق را مطرح میکند ولی قران اسمان رمعرفی میکند قبلاعلما میفرمودند که شناخت یک طول دارد ویک عرض دارد از این طول وعرض عمق را د یابطن درک میکردند درحقیقت شناخت  هم عرض دارد وهم طول دارد وهم عمق داردقران مجید هرسه معرفی مکیند وعمق را خوداش بیان میکند گاهی بهان ترتب حکم گفته میشود یعنی نتجه تنهابرای فقه ویاخلاق نیست درتمام  ابعاد است بخش های یک درخت حلقه به حلقه باهم اندکی متفاوت هستند وباهم ارتباط طولی وعرضی دارند ولی متضاد یک دیگر نیستند درتضاد علمی بوجود نمیاید کمالی بجود نمیاید تکامل حتما دریک رشد هماهنگ است لایه زیرین سازنده لایه بالائی است مانندریاضیات- علم منطق-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰